Stanje mrežeOdobrenje za radove - prekid u radu SMS servisa u mobilnoj mreži BH Telecoma

02.02.2018 10:28

Obavještavamo korisnike mobilne mreže BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 07.02.2018.godine, u terminu od 03:30 do 04:00 sata, dolazitii do kraćih prekida i otežanog rada korisničkih i premium SMS servisa. Izvinjavamo se na prouzrokovanim smetnjama i zahvaljujemo na strpljenju.