Stanje mrežeOdobrenje za radove - patchiranje servera na IP Centrex sistemu i instalacija licenci

09.11.2018 14:20

Obavještavamo korisnike IP Centrex i SIP trunk sistema, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noći 12.11./13.11.2018. u periodu od 22:00 do 04:00 sata, dolazitii do kraćih prekida i otežanog rada pomenutih servisa. Izvinjavamo se na prouzrokovanim smetnjama i zahvaljujemo na strpljenju.