Stanje mrežeOdobrenje za radove - prekid saobraćaja na lokaciji BTS Buturović Polje (RD Mostar)

05.11.2019 09:35

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.11.2019.godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do prekida rada servisa BH Telecom-a na pojedinim područjima općina: Jablanica i Konjic. Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.