PretragaPravila

Samo riječi sa 2 ili više karaktera se prihvataju. Maksimalno 200 karaktera ukupno.
Prazan prostor se korisit za odmicanje riječi, navodnici se mogu koristiti za traženje čitave riječi. AND, OR i NOT kao prefiksi su iznad standardnih operatora +/|/- AND, OR i NOT.
Sve riječi se prabacuju u mala slova.