| 02.03.2016 10:20

Najbolji Toptim: Od sada i sa novim Comfort Group paketima!


Toptim kao integracijsko komunikacjsko rješenje ZA POSLOVNE SUBJEKTE koje objedinjuje fiksnu i mobilnu telefoniju (priključke) garantuje

• najveći stepen optimizacije troškova u poslovnoj komunikaciji i

• najšire tehničke mogućnosti koje postoje na tržištu u BiH


Najnovije unaprijeđenje Toptim ponude, Comfort Group paketi, usmjereno je na udovoljavanje potreba malih i srednjih preduzeća!

 

Novi Comfort Group paketi, dostupni od 2.03.2016., omogućavaju poslovnim subjektima uvezivanje od 3 do 30 postpaid mobilnih telefonskih priključaka (*članova VPN grupe), uz  mogućnost pridruživanja dodatnih do 20 prepaid priključaka/brojeva i neograničenog broja fiksnih priključaka.

 

Komunikacija između svih mobilnih i fiksnih članova unutar grupe je besplatna a iznos mjesečne naknade predstavlja minimalan iznos grupne potrošnje  postpaid mobilnih članova i može se iskoristiti za pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama unutar BiH, međunarodne pozive, SMS, MMS, usluge u roamingu, kao i mobilni internet.

 

Za pretplatnike Comfort Group uvedene su i jedinstvene cijene saobraćaja prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH.

 

Pregled ponude NOVIH Comfort Group paketa

Comfort Group paketi

Paket

 1

Paket

2

Paket 3

Paket 4

Paket 5

Mjesečna naknada za grupu

80 KM

(93,60 KM sa PDV-om)

130 KM

(152,10 KM sa PDV-om)

250 KM

(292,50 KM sa PDV-om)

360 KM

(421,20 KM sa PDV-om)

600 KM

(702,00 KM sa PDV-om)

Maksimalan broj postpaid mobilnih članova grupe

3

5

10

15

30

Pretplata za dodatnog prepaid mobilnog člana – po članu

12 KM

(14,04 KM sa PDV-om)

10 KM

(11,70 KM sa PDV-om)

8 KM

(9,36 KM sa PDV-om)

6 KM

(7,02 KM sa PDV-om)

5 KM

(5,85 KM sa PDV-om)

Uključen Shared pool mobilni internet (zajednička potrošnja) za mobilne postpaid članove

1 GB

3 GB

Cijena poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH za mobilne postpaid članove

0,17 KM/min

(0,20 KM/min sa PDV-om)

SMS unutar BiH

0,06 KM

(0,07 KM sa PDV-om)

Obračunska jednica

Postpaid mobilni članovi: 10+10 sekundi

Prepaid mobilni članovi:

  - za pozive unutar grupe 60+60 sekundi,

  - za pozive izvan grupe prema korištenom prepaid tarifnom modelu

 

Za mobilni pristup internetu pretplatnicima Comfort Group paketa na raspolaganju su dodatni Shared pool paketi za zajedničku potrošnju na nivou grupe: 

 

Jednokratni dokup 1 GB

10 KM

(11,70 KM sa PDV-om)

Mjesečni zakup 5 GB

30 KM

(35,10 KM sa PDV-om)

Mjesečni zakup 10 GB

50 KM

(58,50 KM sa PDV-om)

Mjesečni zakup 50 GB

200 KM

(234,00 KM sa PDV-om)

 

Ostale važnije informacije:

 

  • Za fiksne priključke koji se uključuju u Comfort Group primjenjuju se iste cijene pristupa, pretplate i saobraćaja kao za postojeći Comfort paket (od sada Comfort Single paket).
  • Pretplatnicima Comfort Group paketa omogućeno je i korištenje Virtual On-Net i Partner brojeva, po uslovima koji važe za Tim i Comfort Single pakete.
  • Za mobilne postpaid članove pretplatnik može aktivirati Shared pool opciju za korištenje paketa mobilnog interneta koji se na mjesečnom nivou dodjeljuje za grupnu potrošnju. Korištenje Shared pool mobilnog interneta je omogućeno po maksimalno dostupnim brzinama. Po iskorištenju dodjeljene količne saobraćaja, brzina se smanjuje na 16 Kbps;  
  • Za mobilne postpaid priključke bez aktivirane Shared pool opcije za korištenje mobilnog interneta uključen je paket VPNmSurf50 sa slijedećim karakteristikama: uključena količina saobraćaja 50MB; maksimalna brzina prijenosa podataka 3,6 Mbps brzina nakon potrošene uključene količine 64 Kbps.
  • Za ove priključke mogu se dodatno aktivirati Toptim Surf paketi, kao i dodatni Moj mSurf paketi i jednokratni dokupi Interneta.
  • Neutrošene količine mobilnog interneta u okviru cijene mjesečne pretplate, kao i  dodatnih Shared pool paketa (instant/zakup) se ne prenose u naredni obračunski period.
  • Prepaid priključci koji se uključuju u Toptim grupu trebaju biti registrovani na Toptim pretplatnika. Na prepaid priključke koji se uključuju u Toptim grupu primjenjuju se odredbe Uslova koje se odnose na privremeno isključenje zbog neplaćanja računa.Pretplatnicima nije omogućeno uključenje Topphone priključka u Comfort Group.

 

Mogućnost pridruživanja prepaid mobilnih članova, osim korisnika novih Comfort Group Toptim paketa, imaće ubuduće i postojeći korisnici Tim paketa, po cijenama i uslovima koji važe za korisnike ovih paketa.

 

Više informacija o unaprijeđenoj Toptim ponudi, uslovima korištenja možete pročitati ovdje.

Za sve dodatne informacije možete pozvati menadžere velikih korisnika u nadležnim direkcijama BH Telecoma.