PODRŠKA

Ukoliko imate poteškoća u korištenju usluga BH Telecoma, molimo popunite kontakt formu.

Naši agenti za podršku rade za vas! 

Besplatno pozovite za podršku

Telefon

1444  

Fax

1425

Kontakt centar iz drugih mreža

0800 27777

Sugestije, pohvale ili prigovore na rad uposlenika možete uputiti pozivom na

0800 20002

 

E-mail adrese

Prijava nedozvoljenih aktivnosti i uznemiravanja

Pitanja tehničke prirode

abuse@bih.net.ba

podrska@bhtelecom.ba

 

 

 

Operator
#1
1500000
mobilnih korisnika
najbolja
pokrivenost
najstabilnija
mreža