Nabavke Generalne direkcije


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama
Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku usluga izrade idejnih i glavnih projekata FTTH pristupnih mreža sa pribavljanjem lokacijskih uslova i odobrenja za građenje na području Brčko distrikta BiH putem javnog nadmetanja broj: 105075/18

Broj nabavke: 105075/18Predmet nabavke: Usluge izrade idejnih i glavnih projekata FTTH pristupnih mreža sa pribavljanjem lokacijskih uslova i odobrenja za građenje na području Brčko distrikta BiHLOT 1: Izrada idejnog i...[more]

10.12.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 105075/18Predmet nabavke: Usluge izrade idejnih i glavnih projekata FTTH pristupnih mreža sa pribavljanjem lokacijskih uslova i odobrenja za građenje na području Brčko distrikta BiHLOT 1: Izrada idejnog i...[more]

09.11.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 88983/18Predmet nabavke: Radovi i robe za adaptaciju i pripremu server sale na Alipašinom polju za data centar:LOT 1: Građevinsko – zanatski radovi i radovi na ugradnji mrežastog sistema za kablovski...[more]

05.11.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke103124/18 Predmet: Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijskog papira, a prema lotovima kako slijedi:LOT 1 – Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventaraLOT 2 – Nabavka...[more]

29.10.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 06-101020/18-LOT 1-Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH PM Gradačac- KP 3; KP 4; KP 8 i KP 10;-LOT 2-Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH PM Gračanica- KP 14 – KP...[more]

26.10.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 99876/18 AH 5340 Predmet: : Nabavka usluge - Izrada Izvještaja o ispitivanju elektromagnetskog polja u okolini baznih stanica (800/900/1800/2100 MHz) koji su u vlasništvu BH Telecom-a i nalaze se na području...[more]

23.10.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 83626/18Predmet nabavke: Klima uređaji kompaktne izvedbe sa mogućnošću slobodnog hlađenja i elektrogrijačem (isporuka i puštanje u rad) za kontejnere u koje se smješta telekomunikaciona oprema[more]

10.10.2018

Displaying results 1 to 51 out of 2251