Nabavke Generalne direkcije


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama
Produženje roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak broj: br. 04-29624/18 “IP/MPLS NMS (Fault Monitoring)”, putem postupaka javno nadmetanje u skladu sa odredbama Pravilnika o nabavkama BH Telecoma d.d. Sarajevo i Tenderske dokumentacije ovim dopisom dostavljamo...[more]

10.05.2018

Produženje roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak broj: 22260/18 - nabavka platomata putem javnog nadmetanja objavljenog od BH Telecoma d.d. Sarajevo na stranici www.bhtelecom.ba dana 11.4.2018. i u skladu sa odredbama Pravilnika o nabavkama BH Telecoma d.d....[more]

10.05.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 35090/18 SSPredmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju pristupnih mreža PM Konjic –naselje Pleha (KP 5 i 6 ) (Direkcija Mostar) i PM Kladanj (KP 1,6,7) (Direkcija Tuzla) za potrebe BH...[more]

18.04.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-27606/18 AH 5340 Predmet: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju pristupnih mreža za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo a na području Direkcije Bihać (Unsko-sanski kanton) prema lotovima:LOT...[more]

06.04.2018

Displaying results 1 to 51 out of 2125