Nabavke Generalne direkcije


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama
PRODUŽENJE ROKA ZA PONUDU

Broj: 07-111119/18 Vezano za postupak broj: br. 07-111119/18 - Nabavka Common Invertory System rješenja, putem pregovarački postupaka sa objavom obavještenja za nabavku u skladu sa odredbama...[more]

19.03.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 21628/18Predmet nabavke: Nabavka usluga sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike BH Telecoma LOT 1: Nabavka usluga sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike BH Telecoma u kantonu...[more]

09.03.2018

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 112333/17Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju pristupne mreže PM Uži centar grada, obuhvat Višnjik i Ulica Koševo (Direkcija Sarajevo) za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo[more]

14.02.2018

Displaying results 1 to 51 out of 2070