MOJ PAMETNI DOM

Usluga Moj Pametni odgovara na potrebe savremenog čovjeka čineći život jednostavnijim, ugodnijim i sigurnijim. Omogućava povezivanje i upravljanje različitim uređajima u kući/stanu/vikendici sa udaljenih lokacija putem aplikacije na pametnom telefonu ili računaru uz značajnu štednju električne energije.

Koristeći Moj Pametni dom možete :

 


MOJ PAMETNI DOM

Za nove i postojeće korisnike usluga sa fiksnim pristupom internetu, odnosno MojaTV Net i Moja TV Full paketa, kao i korisnike svih xDSL internet paketa BH Telecoma

3,95
KM

Aktivacija usluge je jednokratna, u iznosu od 1 KM sa PDV-om. Za njeno korištenje neophodan je starter kit, početni set uređaja/opreme, za koji je omogućena kupovina na rate.

U slučaju da pretplatnik nema obavezno trajanje na osnovnoj usluzi, pored mogućnosti kupovine na rate paketa uređaja Starter kit, za Moj pametni dom, pretplatniku se dodjeljuje i popust na osnovnoj Moja TV ili xDSl usluzi.

Korisnicima usluge „Moj pametni dom“ omogućeno je da početni set uređaja/opreme dopunjuju pojedinačnim dodatnim uređajima, kojima žele upravljati sa udaljenih lokacija.

Upravljanje/nadzor dodatnim senzorima/uređajima omogućeno je putem aplikacije „Smart home“, koja služi i za primanje adekvatnih obavijesti o trenutnom statusu i svim promjenama na uređajima.

Ukoliko imate potrebu na više lokacija koristiti uslugu Moj pametni dom, potrebno je za svaku pojedinačnu lokaciju ugovoriti osnovnu i dodatnu uslugu.

Pregled ponude uređaja možete vidjeti ovdje.

MOJ PAMETNI DOM BILO GDJE

Za nove i postojeće korisnike BH Telecoma, uz ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca

14,95
KM

Korištenje usluge Moj pametni dom bilo gdje uključuje:

  • SIM karticu sa 4 GB mobilnog internet saobraćaja (upload i download) po maksimalnoj mogućoj propusnoj brzini, nakon kojih mobilni internet koristi neograničeno, bez dodatnih troškova, po smanjenim propusnim brzinama do 64 kbps (upload i download)
  • besplatno korištenje wireless gateway box/router uređaja (terminalni uređaj sa ethernet portovima za pristup internetu putem mobilne mreže BH Telecoma)

Aktivacija usluge je jednokratna, u iznosu od 1 KM sa PDV-om i za njeno korištenje neophodan je starter kit/početni set uređaja/opreme, za koji je omogućena kupovina na rate.

Korisnicima usluge Moj pametni dom bilo gdje omogućeno je da početni set uređaja/opreme dopunjuju pojedinačnim dodatnim uređajima, kojima žele upravljati sa udaljenih lokacija.

Upravljanje/nadzor dodatnim senzorima/uređajima omogućeno je putem aplikacije „Smart home“, koja služi i za primanje adekvatnih obavijesti o trenutnom statusu i svim promjenama na uređajima.

Ukoliko imate potrebu na više lokacija koristititi uslugu Moj pametni dom bilo gdje, potrebno je za svaku pojedinačnu lokaciju ugovoriti osnovnu i dodatnu uslugu.

Nakon isteka obaveznog trajanja od 24 mjeseca po osnovu usluge Moj pametni dom bilo gdje, pretplatnik nastavlja besplatno koristiti wireless gateway box/router uređaj, ali isti ostaje u vlasništvu BH Telecoma te ga je pretplatnik obavezan vratiti BH Telecomu u slučaju prestanka ugovora za Moj pametni dom bilo gdje.

Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključene u paket, pretplatnik može koristiti dodatne pakete za neograničeni mobilni internet i opcije za jednokratni dokup mobilnog Interneta, po važećem Cjenovniku.

Pregled ponude uređaja možete vidjeti ovdje.