Dodatne usluge
DODATNE MOBILNE TELEFONSKE USLUGEMOJA WEB TV

Moja Web TV je internet TV usluga koja vam omogućava da omiljene sadržaje, TV i radio kanale pratite putem interneta.

Moja Web TV vam nudi:

 • gledanje živih TV programskih sadržaja velikog broja BH TV stanica
 • slušanje velikog broja BH radio programa
 • korištenje dodatne usluge EPG / elektronski programski vodič - informacije o nazivima TV emisija i vremenu emitovanja
 • korištenje dodatne usluge TimeShift - mogućnost gledanja TV programa emitovanog do tri dana ranije

Za korištenje Moja Web TV usluge dovoljno je da imate pristup internetu.

Aktivacija usluge je besplatna.

Detaljne informacije o načinu aktivacije i uslovima korištenja pročitajte ovdje.

Osnovna.ba

Osnovna.ba predstavlja jedinstveni online edukativni sistem za učenje, namijenjen učenicima od V do IX razreda i uključuje predmete:

 • BHS jezik – gramatika
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Hemija
 • Engleski jezik

Lekcije iz svih predmeta usklađene su sa aktuelnim nastavnim planom i programom u BiH. Za dodatno olakšanje pri savladavanju novih znanja, učenicima su dostupna i tekstualna objašnjenja, kao i video materijali. Pored toga, korisnicima su na raspolaganju i online testovi, svakodnevno dostupni za provjeru znanja.

Roditeljima je uvijek dostupan detaljan izvještaj o urađenim testovima i vremenu provedenom na osnovna.ba.

Aktivacija usluge je jednostavna:

 • pozivom na broj Kontakt centra 1444 ili
 • na prodajnom mjestu BH Telecoma

Nakon aktivacije, korisnik dobija kod koji je neophodan za registraciju na www.osnovna.ba, nakon čega dobija pristup predmetima iz paketa za jedan odabrani razred. Omogućena je istovremena aktivacija više paketa usluge i svaki od njih naplaćuje se posebno.

Usluga je dostupna svim pretplatnicima po cijeni od 6 KM mjesečno. U prvom i zadnjem mjesecu korištenja usluge naknada se naplaćuje u skladu sa brojem dana od datuma aktivacije, odnosno do datuma deaktivacije.

Osnovnu.ba moguće je koristiti i pomoću Android aplikacije, koju možete preuzeti ovdje.

Osigurajte vašoj djeci stalan i jednostavan pristup lekcijama/predmetima i olakšajte im savladavanje novih znanja.

Osnovna.ba – Uvijek dostupan instruktor!

 

 TU SAM

Budite bezbrižni i sigurni!

Uz uslugu/aplikaciju „Tu sam“ u svakom trenutku možete znati gdje su vaša djeca ili oni o kojima brinete. Omogućava vam lociranje, odnosno uvid u njihovo kretanje bilo gdje u svijetu da se nalaze.

Preduslov za korištenje je aktivirana opcija lociranja – GPS i pristup internetu (WiFi ili 3G).

Uvid u kretanje, odnosno praćenje drugih moguće je samo uz njihovu saglasnost, koju daju prihvatanjem aplikativnog zahtjeva za prijateljstvo. Saglasnost vrijedi sve do otkazivanja usluge. Broj osoba koje pomoću aplikacije možete pratiti je neograničen.

Korisnicima aplikacije na raspolaganju su funkcionalnosti:

 • lociranje i praćenje
 • alarmna (panik poruka)
 • geofence - postavka zona praćenja
 • pozivi i SMS poruke

Lociranje i praćenje omogućava direktnu komunikaciju između korisnika/inicijatora i korisnika koji je dao dozvolu za isporuku svoje lokacije. Ova funkcionalnost omogućava pregled svih lokacija korisnika koji se prati unazad 24 sata.

Alarmna funkcija vam omogućava da u slučaju neke neželjene situacijie (npr. u slučaju kašnjenja i sl.) pošaljete panik poruku na jedan ili više brojeva. Panik kontakt broj može biti samo korisnik aplikacije.

Geofence funkcioniše na način da se definišu zone unutar koje se prate korisnici. U slučaju kada korisnik koji se prati uđe u zonu ili je napusti, onaj koji je definisao prima notifikaciju.

Korisnicima aplikacije omogućeno je da obavljaju pozive i šalju SMS prema svim svojim kontaktima po cijenama tarifnih paketa koje koriste.

Mjesečna naknada za korištenje usluge „Tu sam“ je 2 KM i naplaćuje se po svakom uređaju na kojem je aktivirana u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku jednog mjeseca i bez obzira na broj izvršenih aktivacija/deaktivacija u toku mjeseca.

Uputstvo za korištenje aplikacije možete pronaći ovdje.

Aplikaciju „Tu sam“ besplatno možete preuzeti na:

TWIN KARTICA

Usluga Twin kartica omogućava upotrebu dvije SIM kartice s istim pretplatničkim brojem (MSISDN).

Twin kartica je naročito interesantna ukoliko koristite dva mobilna telefona, ili ukoliko želite jednu karticu koristiti za govor i ostale usluge, a drugu za pristup mobilnom internetu putem modema (USB stick, PCMCIA card).

Za obje SIM kartice primjenjuje se identičan tarifni model. Svi troškovi za ostvareni saobraćaj i korištenje dodatnih usluga za obje SIM kartice ostaju objedinjeni na jednom računu, uz plaćanje samo jedne mjesečne naknade.

Kada su obje kartice aktivne (u dva različita uređaja), pozive i poruke prima ona kartica sa koje je posljednji put izvršena neka akcija (poziv, SMS, i sl.) ili sa koje je posljednji put izvršena prijava na mrežu.

Zahtjev za aktivaciju Twin kartice možete podnijeti na prodajnom mjestu BH Telecoma.Saznaj više

NAJ BROJ

Ukoliko prema nekim brojevima komunicirate češće, unesite ih u sistem kao najbrojeve i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama!

Aktivacija se vrši pozivom na besplatni broj 1444 ili podnošenjem zahtjeva na prodajnom mjestu BH Telecoma.Saznaj više

SMS RAČUN

SMS prikaz stanja računa.

Stanje računa možete provjeriti slanjem prazne SMS poruke na broj 061 1101.

mPARKING

Platite parking putem besplatne SMS usluge.

Pošaljite SMS poruku sa upisanom registracijskom oznakom vozila na odgovarajući broj parking zone, koji je istaknut na parking mjestu.

Primjer: 

 • Tekst poruke: 123X456 (bez razmaka i specijalnih oznaka)
 • Broj na koji šaljete poruku: 083 xx xx (broj koji je dodijeljen za pojedinu parking zonu).

Ako je transakcija uspješna primit ćete povratnu SMS poruku sa potvrdom o plaćenom parkingu, koju trebate sačuvati kao dokaz o plaćanju parking usluge.

Ukoliko želite provjeriti koliko vremena vam je ostalo do isteka plaćenog parking mjesta pošaljite SMS poruku sadržaja “?” na broj parking zone u kojoj se nalazite.

Pet minuta prije isteka vremena plaćenog parkinga primate SMS poruku uz obavijest da vrijeme parkiranja ističe i ukoliko želite, možete produžiti vrijeme parkiranja slanjem nove poruke sa upisanim registarskim brojem. 

Jednom SMS porukom plaćate jedan sat parkiranja, a slanjem više uzastopnih poruka možete platiti više sati parkiranja u istoj zoni.

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije KJKP Rad u Sarajevu su: 

 • Zona „0” – 083 20 00
 • Zona “1” – 083 20 01
 • Zona “2” – 083 20 02
 • Zona „3“ – 083 20 03

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije JKP Komrad u Bihaću su: 

 • Zona “1” – 083 20 05
 • Zona “2” – 083 20 06
 • Zona “3” – 083 20 07

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije JKP Čistoća u Cazinu su:

 • Zona “1” – 083 20 16
 • Zona “2” – 083 20 17

Broj telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u opštini Laktaši:

          083 51 04

Broj telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u BBI Centru:

          083 20 04

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u Bijeljini su: 

 • Crvena zona – 083 55 01
 • Plava zona (naplata po satu) – 083 55 02
 • Plava zona (naplata po danu) – 083 55 03

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u Prnjavoru su: 

 • Zona I – 083 51 06
 • Zona II (naplata po satu) – 083 51 07
 • Zona II (naplata po danu) – 083 51 08
 • Zona III (naplata po danu) – 083 51 09

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije Putevi Brčko u Brčkom su: 

 • Zona I (naplata po satu) – 083 20 10
 • Zona I (dnevna karta) – 083 20 11
 • Zona II (naplata po satu) – 083 20 12
 • Zona III (dnevna karta) – 083 20 13

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u Banja Luci su: 

 • Zona I (naplata po satu) – 083 51 01
 • Zona I (dnevna karta) – 083 51 02
 • Zona II (naplata po satu) – 083 51 00
 • Zona II (dnevna karta) – 083 51 03

U okviru usluge mParking BH Telecom svojim korisnicima omogućava besplatno slanje SMS poruke za plaćanje parking mjesta kao i SMS poruke za provjeru preostalog vremena za plaćeni parking.

Besplatne SMS poruke za mParking uslugu omogućene su svim korisnicima BH Telecoma neovisno o lokaciji parkinga u BiH.

Cijena korištenja parking prostora  plaća se u skladu sa važećim cjenovnikom nadležnih institucija, davaoca parking usluge.

GOVORNA POŠTA - VBOX

Servis govorne pošte (Vbox - Voice message service)  je mnogo više od obične telefonske sekretarice. Korištenjem ovog sistema u mogućnosti ste da:

 • primite govorne i faks poruke za vrijeme dok niste u mogućnosti ili ne želite odgovarati na pozive
 • proslijedite primljenu govornu ili faks poruku na drugi telefonski broj ili Vbox, uz mogućnost dodavanja komentara na tu poruku
 • snimite govornu ili faks poruku koju će sistem poslati na jedno ili više odredišta istovremeno, uz mogućnost određivanja tačnog datuma i vremena kada će sistem isporučiti poruku
 • za poruke koje šaljete možete označiti da li su hitne i povjerljive, a uz njih možete proslijediti i zahtjev za odgovor ili izvještaj o isporuci
 • dok preslušavate primljenu poruku, uputite povratni poziv prema osobi koja vam je ostavila poruku (Call Return)
 • preslušate primljene poruke koristeći vlastiti mobitel ili bilo koji telefon sa tonskim biranjem, odnosno preuzmete iz V:BOX-a primljenu faks poruku koristeći bilo koji faks uređaj

Vbox sistem poruka ima sljedeće karakteristike:

 • čuvanje do 10 poruka
 • trajanje poruke do 20 s
 • čuvanje nepreslušanih poruka 24h  
 • čuvanje preslušanih poruka 1h

 Web pristup za Vbox vam omogućava da upravljate dodatnim opcijama usluge:

 • Slika V:Box profila koju birate iz padajućeg menija biće sadržana unutar govornih poruka koje ostavljate i koje se isporučuju pozvanoj strani.
 • Ako želite da unutar V:Box poruka primate info i oglašivačke poruke koje BH Telecom daje trebate uključiti opciju Prijem oglašivačkih poruka.
 • Ako želite da vam govorne poruke pristižu i na e-mail, trebate da uključite ovu opciju i unesete adresu na koju ćete primati poruke.

Za slučajeve da ne želite koristiti Ko je zvao uslugu (SMS obavijesti o propuštenim pozivima) ili da ne želite primati SMS obavijesti kada pozvani korisnici postanu dostupni, obje opcije možete isključiti. Svaku promjenu trebate potvrditi klikom na Snimi nove postavke.

Usluga Vbox je uključena samo za slučaj „nedostupan“, sve ostale slučajeve (preusmjerenje u slučaju zauzeća, bezuslovno itd.) podešavate po svom izboru. Servisni broj za preusmjerenje poziva na Vbox sistem je 061 12 55 25.

Vbox usluga unapređuje komunikaciju. Pozivatelj vam može ostaviti govornu poruku dok ste nedostupni, a Vi primate:

 • govornu poruku kao zvučni zapis (ukoliko koristite MMS uslugu)
 • SMS obavijest o prispjeloj govornoj poruci, koju možete preslušati pozivom na 061 123 123 sa mobitela (ukoliko ne koristite MMS uslugu)

Napominjemo da korištenje Vbox usluge u roamingu može prouzrokovati troškove, prvenstveno imajući u vidu da se prijem MMS poruka u roamingu naplaćuje. Stoga savjetujemo da se upoznate o cijenama usluge u roamingu, te da ukoliko želite izbjeći troškove roaminga uslugu privremeno isključite.

Isključenje usluge (za slučaj „nedostupan“) možete izvršiti unosom koda #62# YES, a ponovno uključenje sa *62#YES (ako vam je Vbox usluga sa servisnim brojem 061 12 55 25 prethodno bila aktivna za ovaj slučaj preusmjerenja). Kod za provjeru statusa je *#62#YES. 

ZABRANA POZIVA

Ova usluga omogućava ograničavanje odlaznih i dolaznih poziva. Početna šifra je 0000. Obavezno promjenite ovu šifru kako biste se zaštitili od neovlaštenog korištenja usluge.

Šifru možete promijeniti pozivom koda *03*330*XXXX*YYYY*YYYY# gdje XXXX predstavlja staru šifru, a YYYY novu.
Opcije zabrana poziva:

1. Zabrana svih dolaznih poziva (ne možete primati pozive, ali možete pozivati)

 • Za aktivaciju pozovite kod *33*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#33#
 • Za otkazivanje pozovite kod #331*XXXX#

2. Zabrana svih odlaznih međunarodnih poziva (ne možete pozivati izvan zemlje u kojoj se nalazite)

 • Za aktivaciju pozovite kod *331*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#331#
 • Za otkazivanje pozovite kod #331*XXXX#

3. Zabrana poziva iz druge mobilne mreže prema svim zemljama izuzev BiH (možete pozivati unutar zemlje u kojoj se nalazite kao i prema BIH)

 • Za aktivaciju pozovite kod *332*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#332#    
 • Za otkazivanje pozovite kod #332*XXXX# 

4. Zabrana svih dolaznih poziva (ne možete primati pozive, ali možete pozivati)

 • Za aktivaciju pozovite kod *35*XXXX#  
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#35#
 • Za otkazivanje pozovite kod #35*XXXX#  

5. Zabrana dolaznih poziva kada ste u mreži drugog mobilnog operatora (ne možete primati pozive dok se nalazite u drugoj mreži, ali možete pozivati)

 • Za aktivaciju pozovite kod *351*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#351#
 • Za otkazivanje pozovite kod #351*XXXX# 

Napomena: U nekim slučajevima usluga Zabrana poziva može biti suprotna usluzi Preusmjeravanja poziva.

POZIV NA ČEKANJU

Usluga Poziv na čekanju omogućava da u toku trajanja razgovora primate zvučni signal da imate još jedan poziv na koji možete ali i ne morate odgovoriti.

 • Za aktivaciju pozovite kod *43#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#43#
 • Za otkazivanje usluge pozovite kod #43#
ZADRŽAVANJE POZIVA

Znate li da ne morate prekinuti poziv koji je u toku da bi ste pozvali drugi broj? Potrebno je samo staviti na čekanje tekući poziv i uputiti novi poziv, te se možete više puta prebacivati s jednog poziva na drugi.

Za zadržavanje prvog poziva pritisnite tipku 2 a potom tipku za pozivanje. Ako želite da pozovete drugi broj dok je prvi poziv na čekanju, unesite broj koji želite pozvati, a zatim ponovo pritisnite tipku 2 i potom tipku za pozivanje. Za prebacivanje razgovora sa jednog na drugi poziv pritisnite tipku dva i tipku za pozivanje.

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Svoje pozive možete preusmjeriti na drugi telefonski broj (mobilni ili fiksni) na području BiH ili na sistem govornih poruka V:box, korištenjem menija mobilnog telefona ili na sljedeći način:

Potpuno preusmjeravanje:

 • Za aktiviranje pozovite kod **21*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#21#
 • Za otkazivanje pozovite kod ##21#

U slučaju da se ne javite na poziv:

 • Za aktiviranje pozovite kod **61*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#61#
 •  Za otkazivanje pozovite kod ##61#
 • Za određivanje vremena nakon kojeg se poziv preumjerava pozovite kod **61*XXX XXX XXX**vrijeme# (Na mjesto predviđeno za unos vremena upišite broj sekundi u obliku 5, 10, 15, 20, 25 ili 30, ovisno o periodu nakon kojeg će se izvršiti preusmjeravanje.)

U slučaju da ste nedostupni (van mreže, isključeni):

 • Za aktiviranje pozovite kod **62*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#62#
 • Za otkazivanje pozovite kod ##62#

U slučaju zauzeća:

 • Za aktiviranje pozovite kod **67*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#67#
 • Za otkazivanje pozovite kod ##67#

Sve vrste usluge preusmjeravanja poziva moguće je poništiti pozivanjem koda ##002#

Aktivacija usluge Preusmjeravanja poziva se ne naplaćuje. Broj na koji ste preusmjerili poziv ne snosi nikakve troškove, a sva preusmjeravanja poziva naplaćuju se broju na kojem je aktivirano preusmjerenje po cijeni standardnog poziva između broja koji je preusmjeren i broja na koji je izvršeno preusmjerenje.

ZABRANA PRIKAZA POZIVAJUĆEG BROJA

Aktivacijom ove usluge vaš broj se neće prikazivati prilikom poziva na druge brojeve.

Ovu uslugu možete aktivirati u meniju svog mobilnog telefona ili pojedinačno za svaki poziv pri kojem želite sakriti identitet broja, pozivom koda #31#XXXXXXXXX, gdje X predstavlja broj telefona kojeg pozivate, uključujući i pozivni broj.

Kad šaljete SMS poruku broj pošiljatelja će se uvijek prikazati, bez obzira na to što je uključena usluga Zabrana prikaza broja pozivaoca.

ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu.

Dok ste u roamingu, pored osnovnih usluga možete koristiti dodatne usluge:

 • preusmjerenja
 • preslušavanje govornih poruka

Prijem SMS poruke u roamingu je besplatan.

Pozivi iz roaminga prema VBox sistemu poruka naplaćuju se kao pozivi prema BiH.

Kada ste u mreži drugog operatora pozivi se naplaćuju po cijenama tog operatora:

Svaki poziv koji napravite sa svog aparata tarifira se prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite. BH Telecom naplaćuje dodatnu administrativnu taksu za svoje troškove.

Kada primate pozive, strana koja vas poziva plaća isti iznos koji bi plaćala da se nalazite na području pokrivenosti mobilne mreže BH Telecoma, dok vi plaćate međunarodni poziv iz BiH prema tarifi zone kojoj pripada zemlja u kojoj se nalazite prema Cjenovniku.

Ukoliko za vrijeme boravka u roamingu pozivate drugog korisnika BH Telecoma u inostranstvu, snosite dio troškova poziva: od zemlje u kojoj se vi nalazite do BiH (prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite) i administrativne troškove, dok drugi dio snosi korisnik kojeg pozivate i to međunarodni poziv od BIH do zemlje u kojoj se on nalazi (prema tarifi zone kojoj ta zemlja pripada po cjenovniku BH Telecoma).

Preusmjeravanje poziva dok ste u mreži drugog operatora

Kada ste u roamingu a od ranije imate postavljenu neku od vrsta preusmjerenja (svih poziva - All calls, u slučaju da ste zauzeti - Busy, nedostupni - Unreachable ili u slučaju da odbijete poziv - No reply) poziv se obračunava dva puta:

 • za međunarodni poziv prema mobilnom aparatu po cjenovniku BH Telecoma za međunarodne pozive
 • za međunarodni poziv sa mobilnog aparata na preusmjereni broj po cijeni za odlazne pozive operatora čija se mreža koristi.

Sugerišemo vam da pri odlasku u inostranstvo ne koristite uslugu preusmjerenja.

Napomena: Ukoliko želite, možete blokirati dolazne pozive ili dolazne pozive svesti na samo određene brojeve kada se nalazite u inostranstvu. Na taj način ćete uspostaviti kontrolu troškova i izbjeći plaćanje dolaznih međunarodnih poziva.

KONTROLA DATA SAOBRAĆAJA U ROAMINGU

Omogućava praćenje i zaštitu od prekomjerne potrošnje prouzrokovane mobilnim pristupom internetu u roamingu.

Usluga omogućava prijem  SMS poruke upozorenja o samoj aktivnosti korištenja usluge prijenosa podataka u roamingu, kao i uvid u količinu ostvarenog saobraćaja. Usluga se automatski aktivira svim postpaid korisnicima koji na pretplatničkom broju imaju aktiviranu uslugu mobilnog interneta. Uslove i način korištenja ove usluge možete pročitati u Specifičnim uslovima, pod rednim brojem 6.21. Cjenovnika.

BH Telecom će obavijestiti korisnike putem besplatne SMS poruke nakon:

 • pokretanja aktivnosti prijenosa podataka u roamingu
 • dosezanja praga od 20 KM i 200 KM na mjesečnom nivou

Po dostizanju mjesečnog utroška u visini od 500 KM, do kraja obračunskog perioda mjeseca, odnosno do ponovne aktivacije usluge na zahtjev korisnika, privremeno će se onemogućiti  korištenje usluge mobilnog interneta u roamingu.  Ponovnu aktivaciju usluge mobilnog internet pristupa u roamingu moguće je izvršiti: pozivom koda *118*1# ili slanjem SMS poruke na broj 0611081 sa sadržajem: aktivacija

Bus info

Usluga je kreirana prema vašim potrebama, kako biste znali, dok čekate na stajalištima, kad stiže „vaš“ tramvaj, trolejbus, autobus...

Bus info je usluga informiranja korisnika mobilnih usluga BH Telecoma putem njihovog mobilnog telefona o dolasku vozila javnog gradskog prijevoza, autobusa, tramvaja ili trolejbusa/ na stanicu/stajalište GRAS-a na području Kantona Sarajevo koje ih zanima, odnosno na kojem čekaju.

Do informacija o vašem prevoznom sredstvu i dolasku na stanicu možete doći:

 • putem aplikacije Bus info koju možete skinuti sa Google Play ovdje, ili
 • putem SMS-a pozivom na *133*jedinstveni kod stanice# (*133* je pozivni znak, dok broj pored # označava jedinstveni kod stanice.).

Kodovi autobuskih, tramvajskih i trolejbuskih stajališta/stanica su istaknuti na stajalištima.

Primjer poruke:

Nalazite se na stanici kod Fabrike duhana Sarajevo. Šaljete poruku *133*jedinstveni kod stanice#, pri čemu je ovdje jedinstveni kod autobuske linije broj 18. Dobijate poruku sljedećeg sadržaja:

 • Stanica Nadvožnjak
 • Linija-broj stanica
 • 18 - 2;10

Cijena SMS poruke iznosi 0,07KM sa PDV-om

Pregled autobuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled minibuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled tramvajskih i trolejbuskih stanica sa pripadajućim kodovima

DOPUNA ULTRA KREDITA - mCOMMERCE

Dopunu Ultra kredita možete izvršiti sa svog pretplatničkog mobilnog broja, uz uslov da ste aktivan pretplatnik i imate najmanje 3 uredno plaćena računa.

Dopunu možete izvršiti slanjem SMS poruke na broj 061 1171, u sljedećem obliku:

iznos dopune_broj mobilnog telefona na koji vršite dopunu u formatu 3876xxxxxxx_pozdravna poruka

Napomena: donja crta predstavlja razmak, a pozdravna poruka može biti dužine do 100 karaktera sa razmacima.

Primjer SMS poruke: 20 38761123456 sretan rodjendan

Dopunu možete izvršiti i putem portala BH Telecoma, klikom na link mCommerce na BH Mobile portalu, otvara se jednostavan meni. Unesite iznos dopune i broj telefona na koji želite izvršiti dopunu.

Na portalu možete pregledati sve vaše obavljene transakcije u toku mjeseca i kreirati liste korisnika kojima šaljete Ultra dopune. Po završetku  transakcije, dobivate SMS obavijest o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. Maksimalni pojedinačni i mjesečni iznos za prenos sredstava je do 30 KM.

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal BH Telecoma ovjde.SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke na broj 061 11 82 možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma (fiksna i mobilna mreža, privatni i poslovni korisnici). Upit se može izvršiti po broju telefona ili podacima korisnika:

 • Po broju telefona - SMS poruka treba da sadrži potpuni broj telefona u formatu: 033xxxxxx odnosno 061xxxxxx
 • Po podacima o korisniku (fizičko lice) - upit se vrši u formatu: F_ime_prezime_grad gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje. Podaci za prezime, ime i grad moraju sadržavati najmanje tri slova.
 • Po podacima o korisniku (pravno lice) - upit se vrši u formatu: P_naziv-pravnog-lica_grad gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje. Podaci za naziv pravnog lica i grad moraju sadržavati najmanje tri slova.

Ukoliko ima više rezultata pretrage možete ih saznati slanjem poruke DALJE. Brojevi koji su pod zabranom za informacije (1182) neće se prikazivati.