Lista kvalifikovanih ponuđača

U skladu sa Članom 58. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

 

Lista kvalifikovanih ponuđača (PDF)