Javni pozivi


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama

Politika upravljanja dobavljačima
J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1. Toshiba2. Axen[more]

02.10.2017

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

19.06.2017

Javni poziv za dostavljanje terminalnih uređaja

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme za pružanje usluge MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH...[more]

27.12.2016

IZMJENA JAVNOG POZIVA

Za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima objavljenog u javnim glasilima 04.04.2016. godine. Javni poziv se modifikuje u dijelu koji se odnosi na tehničku...

03.08.2016

Poništenje Javnog oglasa

BH Telecom d.d. Sarajevo PONIŠTAVAJavni poziv za dostavu SHDSL terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma, koji je objavljen dana 12.05.2016. godine u dnevnim novinama i na web stranici...[more]

31.05.2016

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu terminalne SHDSL opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma.[more]

12.05.2016

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

21.04.2016

J A V N I P O Z I V

 J A V N I      P O Z I Vza iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1.    ...[more]

18.04.2016

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)[more]

23.03.2016

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pismenih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi: .LOT 1. Uvodnice PVC cijevi ...[more]

04.02.2016

Displaying results 52 to 102 out of 330