Javni pozivi


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama

Politika upravljanja dobavljačima
IZMJENA JAVNOG POZIVA

Za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima objavljenog u javnim glasilima 04.04.2016. godine. Javni poziv se modifikuje u dijelu koji se odnosi na tehničku...

03.08.2016

Poništenje Javnog oglasa

BH Telecom d.d. Sarajevo PONIŠTAVAJavni poziv za dostavu SHDSL terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma, koji je objavljen dana 12.05.2016. godine u dnevnim novinama i na web stranici...[more]

31.05.2016

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu terminalne SHDSL opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma.[more]

12.05.2016

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

21.04.2016

J A V N I P O Z I V

 J A V N I      P O Z I Vza iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1.    ...[more]

18.04.2016

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)[more]

23.03.2016

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pismenih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi: .LOT 1. Uvodnice PVC cijevi ...[more]

04.02.2016

JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih sredstava po popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine, u Generalnoj direkciji (četvrti put) [more]

08.01.2016

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA

I Predmet pozivaPredmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih vozila Direkcije Sarajevo, putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji u tabeli:[more]

07.01.2016

TREĆI JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih sredstava po popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine, u Generalnoj direkciji[more]

25.12.2015

Javni poziv za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za...[more]

17.11.2015

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)[more]

14.10.2015

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, Ispravkom javnog poziva objavljenom u „Oslobođenju“ u srijedu, 12.08.2015., pozvala je zainteresirana pravna lica registrovana za poslove video/audio produkcije da prisustvuju...[more]

18.08.2015

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, Javnim pozivom objavljenim u „Oslobođenju“  u utorak, 11.08.2015., pozvala je zainteresirana pravna lica registrovana za poslove video/audio produkcije  da prisustvuju...[more]

11.08.2015

Displaying results 52 to 102 out of 310