Dell Vostro 3590

 

Cijena sa PDV-om

Iznos rate na

12 mjeseci

Iznos rate na

24 mjeseca

1.499,00 KM

106,77 KM

53,38 KM

sa preinstaliranim Windows 10

1.699,00 KM

121,01 KM

60,51 KM

 

Cijene uredaja u Cjenovniku su iskazane u konvertibilnim markama (KM), iznos rate je iskazan bez PDV-a. Ukupni iznos PDV-a se plaća u jednokratnom iznosu uz prvu ratu.

Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

 

Ugovaranjem usluge sa obaveznim trajanjem 12/24 mjeseca korisnici dobijaju popust na mjesečne naknade i to:

 

 

Korisnici Extra paketa će ostvariti posebne pogodnosti u vidu većih količina GB, SMS i poziva, uz potpisivanje ugovora sa obaveznim trajanjem na 12 ili 24 mjeseca.
Više informacija o svim pogodnostima dostupno je na linku Kupovina uređaja preko partnera.

USLUGA/ Tarifni paket

Iznosi popusta na mjesečnu naknadu

uz ugovor

uz ugovor

12 mj.

24 mj.

Fiksna telefonska usluga

Osnovni paket fizička lica

3%

10%

Socijalni paket fizička lica

3%

10%

Senior PLUS paket fizička lica

3%

10%

Paket Flat fiksne BiH

3%

10%

Paket Flat BH Telecom

3%

5%

xDSL pristup Internet mreži

Net 2G

5%

10%

netFlat 5

5%

10%

netFlat 10

5%

10%

netFlat 20

5%

10%

netFlat 50

5%

10%

netFlat 100

5%

10%

MojaTV

MojaTV BH

0%

0%

MojaTV Basic

0%

0%

MojaTV BH Phone

0%

0%

MojaTV Phone

5%

10%

Moja TV Net 1

4%

9%

Moja TV Net 2

4%

9%

Moja TV Net 3

4%

9%

Moja TV Net 4

4%

9%

Moja TV Net 5

4%

9%

Moja TV Net 6

4%

9%

Moja TV Net 7

4%

8%

Moja TV Net 8

4%

8%

Moja TV  Full 1

4%

13%

Moja TV  Full 2

4%

13%

Moja TV  Full 3

4%

13%

Moja TV  Full 4

4%

13%

Moja TV  Full 5

4%

13%

Moja TV  Full 6

4%

13%

Moja TV  Full 7

4%

10%

Moja TV  Full 8

4%

10%

Moja TV  BIZ

0%

0%

Usluge sa kombinovanim načinom plaćanja

Teen

0%

0%

Assistant

0%

0%

Combo NET

0%

0%

Student NET

0%

0%

Student NET+

0%

0%

Mobilna telefonska usluga

Poseban paket

0%

0%