Cloud Call Centar 

 

Kontakt centar za koji vam nije potrebna infrastruktura i softveri

 

Usluga uključuje :

 

Aplikacija omogućava komunikaciju putem: telefona, chata i e-maila

 

Telefon

Kontakt centar sa više agenata i supervizora

 

Chat

Najbrži kontakt sa korisnicima putem instant poruka

 

e-mail

Elekronska pošta integrisana sa postojećim sitemom  e-pošte

 

 

Paketi:Paket

Basic

Standard

Premium

Mjesečna naknada [KM]

76,05

93,60

140,40

Licence za rad jednog Supervizora
(omogućava nadziranje rada do 10 licenciranih agentskih radnih mjesta kroz supervizorsku aplikaciju)
Licence za rad dva agenta
Obrada dolaznih poziva
Automatsko biranje brojeva iz predefinisane liste
Manualno birani odlazni pozivi iz pozivnog centra
Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra
IVR osnovni
Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar, pričekajte do javljanja agenta)
IVR Napredni
Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar, pričekajte do javljanja agenta),
izbornik koji usmjerava na određenog agenta (npr. za informacije pritisnite 1, za tehničku pomoć pritisnite 2..., itd)
Vremensko preusmjeravanje poziva
(izvan radnog vremena pozivi se mogu preusmjeriti na određeni telefonski broj)
Snimanje dolaznih i odlaznih poziva
(svi pozivi ili procentualno uz čuvanje uz čuvanje na vremenski period od 6 mjeseci i preuzimanje od strane korisnika)
Govorna pošta
mogućnost ostavljanja govorne poruke ili signala za ponovno pozivanje u slučaju kada agenti nisu u mogućnosti prihvatiti poziv
izbor preferiranog agenta za određenog korisnika
Detaljna statistika
prikaz rada pozivnog centra u proteklom periodu
Lista ključnih korisnika
(prioritizacija definiranih telefonskih brojeva kojima se agenti odmah javljaju bez čekanja)
Lista zabranjenih kontakata
(tzv. "crna lista" telefonskih brojeva kojima se odbija poziv ili na koje se ne može uputiti poziv)
Ankete
(Lista pitanja sa pripadajućim odgovorima, tok razgovora između agenta i korisnika unaprijed definisan i zavisi o odgovora, pregled prikupljenih podataka, grafički i detaljni prikaz)
Dodatne usluge
Dodatne licence za agenta
Dodatne licence za supervizora
Dodatni kanal komunikacije
(dodatni govorni kanal po agentu)
Snimanje poziva i preslušavanje snimljenih govornih poruka
Dodatni prostor za pohranjivanje snimljenih poziva (1 GB)
Besplatno korištenje usluge Zabrana odlaznih poziva

Svaki paket ima mogućnost dokupa dodatnih agentskih, supervizorskih, te aktivacije dodatnih govornih kanala kao i zakupa funkcionalnosti koje nisu uključene u paket a koje su definisane Cjenovnikom.
Prikazane cijene su sa uključenim PDV-om.

 

Besplatno probno korištenje usluge

Pretplatnik ima pravo na besplatno probno korištenje Cloud Call Centar (funkcionalnosti  usluge( (funkcionalnosti  Basic paketa) do 30 dana, odnosno od dana aktivacije do isteka tekućeg obračunskog perioda.

Paket Basic  uključuje:

Nakon isteka probnog perioda, počinje se obračunavati naknada za korištenje u skladu sa važećim Cjenovnikom.

 

Prednosti cloud call centar usluge:

 

Idealno rješenje za:

 

Kako se usluga koristi?

Korištenje usluge ne ovisi o lokaciji na kojoj se nalazite. Spojite se na aplikaciju, definišete broj agenata i radno vrijeme call centra, snimite govornu poruku i odlučite želite li snimati razgovore.

 

Što je potrebno za korištenje usluge?

Preduslov za korištenje usluge Cloud Call Centra je internet pristup BH Telecoma odgovarajuće brzine (svi xDSL paketi) na adresi instalacije.

Za korištenje same aplikacije računar, zvučnik i mikrofon. Brojeve svojih fiksnih ili mobilnih telefona možete prijaviti u aplikaciju i koristiti ih za rad u pozivnom centru.

 

IVR

Snimanje najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja vašeg pozivnog centra i mogućnost izbornika koji usmjerava telefonske pozive na određenog agenta.

 

Vremensko preusmjeravanje poziva

Podešavanje radnog vremena pozivnog centra i definisanje pravila usmjeravanja poziva izvan radnog vremena (izgovor poruke o radnom vremenu; govorna pošta, preusmjeravanje na dežurni broj).

 

Crna lista odlaznih i dolaznih poziva

Stavite broj na crnu listu i odredite što će pozivatelj vašeg call centra "čuti" (znak zauzeća, određenu poruku, govornu poštu).

 

Snimanje dolaznih i odlaznih poziva

Sami odredite želite li snimati dolazne i/ili odlazne pozive. Snimci se čuvaju 6 mjeseci uz mogućnost online preslušavanja ili preuzimanja na vaš računar. Također, možete aktivirati dodatni prostor za čuvanje poziva.

 

Prioritet pozivatelja i preferirani agent

Po telefonskom broju pozivatelja unaprijed odredite tko je njegov agent ili koji vaši pozivatelji nemaju čekanja u redu.

 

Zahtjev za aktivaciju/deaktivaciju osnovne usluge Cloud Call Centar pravno lice može podnijeti putem RD BH Telecoma i to: