InvestitoriVlasnička struktura

 

 

TOP DESET DIONIČARA DRUŠTVA

http://www.sase.ba/v1/Tr%C5%BEi%C5%A1te/Emitenti/Profil-emitenta/symbol/BHTSR

 

 

VLASNIŠTVO U DRUGIM DRUŠTVIMA

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je suosnivač/udjeličar sa 45% učešća u osnovnom kapitalu:

Puni naziv firme: ESP BH društvo sa ograničenom odgovornošću za informacijske i druge usluge

Skraćeni naziv firme: ESP BH d.o.o.

Adresa sjedišta: ul. Branilaca Sarajeva br. 20, 71 000 Sarajevo.

 

 

GODIŠNJI UPITNICI

 

Godišnji upitnik za 2019. godinu