Interni akti Društva 

Statut Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

 

Kodeks korporativnog upravljanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

Korporativni kalendar Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za 2020. godinu

 

 

Etički kodeks


 

Politike 

Politika objavljivanja informacija

 

  

Politika upravljanja rizicima i prilikama