APLIKACIJA ZA POSAO

Aplikaciju popuniti jasno i u potpunosti te poslati mailom ili poštom na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo,
Ul. Franca Lehara broj 7, Sarajevo.
Prijava za posao u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo

Napomena: Formu nije moguće popuniti u Internet Exploreru, potrebno je koristiti drugi browser poput Mozilla Firefox, Opere, ili drugiDatum prijave:
Mjesto rada: Odaberite jednu od ponudenih organizacionih jedinica
Organizaciona jedinica:
-------------------------------- --------------------------------
Opći podaci:
Raspon kandidata:
Prezime:
Ime:
Spol:
Datum rođenja:
Adresa stanovanja:
Općina:
Poštanski broj:
Grad stanovanja:
Državljanstvo:
Država stanovanja:
Mobitel: /
Telefon: /
E-mail:
Škola:
Naziv institucije:
Specijalizacija iz podrucja:
Stepen stručne spreme:
Zvanje:
Država obrazovanja:
Grad obrazovanja:
Datum završetka škole:
Broj godina u strucnoj spremi:
Strani jezik 1:
Strani jezik 2:
Strani jezik 3:
Stručnost:
Stručnost:
Stručnost:
Rad na računaru:

 

Napomena:

Prijem novih radnika i pripravnika u Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo se vrši u skladu sa realnim potrebama procesa rada i Planom poslovanja Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo, a nakon provedenog postupka javnog oglašavanja, izborom iz registra zaprimljenih aplikacija potencijalnih kandidata za zasnivanje radnog odnosa ili preko nadležne javne službe za zapošljavanje.