GO PAKETIPAKETI MULTIMEDIJALNIH USLUGA PUTEM MOBILNE MREŽE
Namjenski kreirani paketi usluga koji omogućavaju korištenje fiksne telefonske usluge, širokopojasnog pristupa internetu i gledanje velikog broja TV kanala, na bilo kojem području u Bosni i Hercegovini.


Ove vrste usluga se realizuju putem mobilnih mreža novije generacije i predstavljaju tehnološki iskorak u realizaciji multimedijalnih usluga na lokacijama gdje ne postoje uslovi za realizaciju putem fiksne mreže.

Net Flat - Go

Omogućava kućni pristup internetu putem mobilnih mreža nove generacije.

35,00
KM

Ovaj paket uključuje:

 Za aktivaciju ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više.

Pretplatnicima će se omogućiti testno korištenje usluge u trajanju 30 dana od dana aktivacije usluge bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje usluge i opreme.

Pristup usluzi, te sve ostale dodatne usluge aktivirane u toku trajanja testnog perioda će se fakturisati u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket se obračunava i u slučaju testnog perioda te će se fakturisati na prvom računu.

Cijena pristupa iznosi 23,40 KM.

Internet uključen u mjesečnu naknadu pretplatnik može koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji, terminalnoj opremi pretplatnika, položaju rutera u stambenom prostoru, tipu i načinu izgradnje stambenog objekta kao i objekata u okolini. Obračunska jedinica za korištenje interneta je 1 kB. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u mjesečnu naknadu, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Usluga se primarno instalira na lokaciji zahtijevanoj od strane pretplatnika, ali se može koristiti i na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnom mrežom BH Telecoma (isključivo na području BiH), kao sekundarnim lokacijama za korištenje usluge.

Pozivom Kontakt centra, na besplatni broj 1444, omogućena je aktivacija jednokratnih dokupa dodatne količine internet saobraćaja:

 • 20 GB (upload + download) - 10 KM
 • 50 GB (upload + download) – 15 KM
 • 100 GB (upload + download) – 20 KM

Korištenje definisane količine interneta omogućeno je po maksimalnoj brzini prenosa podataka, nakon čega je omogućeno neograničeno korištenje po smanjenoj brzini od 128 kbps.

Pretplatnik ima mogućnost višestrukog dokupa različitih opcija, pri čemu se dokupljena količina mobilnog interneta sabira. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u dokup, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Net Phone - Go

Omogućava fiksnu telefonsku uslugu i kućni pristup internetu putem mobilnih mreža nove generacije.

48,00
KM

Ovaj paket uključuje:

Internet

 

Fiksni telefon

 Za aktivaciju ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više.

Pretplatnicima će se omogućiti testno korištenje usluge u trajanju 30 dana od dana aktivacije usluge bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje usluge i opreme.

Pristup usluzi, te sve ostale dodatne usluge aktivirane u toku trajanja testnog perioda će se fakturisati u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket se obračunava i u slučaju testnog perioda te će se fakturisati na prvom računu.

Cijena pristupa iznosi 23,40 KM.

Fer osnova: 1.500 besplatnih minuta za pozive prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH - prema fiksnoj mreži BH Telecoma i fiksnim mrežama drugih operatora u BiH, uz naplatu naknade za uspostavu poziva u slučaju poziva prema drugim fiksnim mrežama BiH. Pod besplatnim saobraćajem ne podrazumijeva se saobraćaj prema brojevima usluga posebne namjene.

Internet uključen u mjesečnu naknadu pretplatnik može koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji, terminalnoj opremi pretplatnika, položaju rutera u stambenom prostoru, tipu i načinu izgradnje stambenog objekta kao i objekata u okolini. Obračunska jedinica za korištenje interneta je 1 kB. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u mjesečnu naknadu, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Usluga se primarno instalira na lokaciji zahtijevanoj od strane pretplatnika, ali se može koristiti i na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnom mrežom BH Telecoma (isključivo na području BiH), kao sekundarnim lokacijama za korištenje usluge.

Prezentacija broja pozivaoca (CLIP), Preusmjeravanje poziva (na zauzeće, bez odgovora, bezuslovno), Konferencijska veza- tri učesnika, Zabrana odlaznih poziva (samostalno), Poziv na čekanju i Skraćeno biranje. - Pretplatnik može koristiti i sljedeće dodatne telefonske usluge: Pozivanje zadnjeg propuštenog poziva, Preusmjeravanje poziva (u slučaju neregistrovanog modema), Ponovno biranje zadnjeg poziva, Zaključavanje linije, „Ne uznemiravaj“.

Pozivom Kontakt centra, na besplatni broj 1444, omogućena je aktivacija jednokratnih dokupa dodatne količine internet saobraćaja:

 • 20 GB (upload + download) - 10 KM
 • 50 GB (upload + download) – 15 KM
 • 100 GB (upload + download) – 20 KM

Korištenje definisane količine interneta omogućeno je po maksimalnoj brzini prenosa podataka, nakon čega je omogućeno neograničeno korištenje po smanjenoj brzini od 128 kbps.

Pretplatnik ima mogućnost višestrukog dokupa različitih opcija, pri čemu se dokupljena količina mobilnog interneta sabira. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u dokup, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Moja TV Net - Go

Omogućava korištenje TV i radio usluge i kućni pristup internetu putem mobilnih mreža nove generacije.

49,00
KM

Ovaj paket uključuje:

TV / Radio

 

Internet

 Za aktivaciju ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više.

Pretplatnicima će se omogućiti testno korištenje usluge u trajanju 30 dana od dana aktivacije usluge bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje usluge i opreme.

Pristup usluzi, te sve ostale dodatne usluge aktivirane u toku trajanja testnog perioda će se fakturisati u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket se obračunava i u slučaju testnog perioda te će se fakturisati na prvom računu.

Cijena pristupa iznosi 35,10 KM.

Internet uključen u mjesečnu naknadu pretplatnik može koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji, terminalnoj opremi pretplatnika, položaju rutera u stambenom prostoru, tipu i načinu izgradnje stambenog objekta kao i objekata u okolini. Obračunska jedinica za korištenje interneta je 1 kB. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u mjesečnu naknadu, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Usluga se primarno instalira na lokaciji zahtijevanoj od strane pretplatnika, ali se može koristiti i na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnom mrežom BH Telecoma (isključivo na području BiH), kao sekundarnim lokacijama za korištenje usluge.

Pozivom Kontakt centra, na besplatni broj 1444, omogućena je aktivacija jednokratnih dokupa dodatne količine internet saobraćaja:

 • 20 GB (upload + download) - 10 KM
 • 50 GB (upload + download) – 15 KM
 • 100 GB (upload + download) – 20 KM

Korištenje definisane količine interneta omogućeno je po maksimalnoj brzini prenosa podataka, nakon čega je omogućeno neograničeno korištenje po smanjenoj brzini od 128 kbps.

Pretplatnik ima mogućnost višestrukog dokupa različitih opcija, pri čemu se dokupljena količina mobilnog interneta sabira. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u dokup, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Moja TV Full - Go

Omogućava korištenje paketa multimedijalnih usluga (TV / radio, internet i fiksni telefon) putem mobilnih mreža nove generacije.

62,00
KM

Ovaj paket uključuje:

TV / Radio

 

Internet

 

Fiksni telefonDa biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Pretplatnicima će se omogućiti testno korištenje usluge u trajanju 30 dana od dana aktivacije usluge bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje usluge i opreme.

Pristup usluzi, te sve ostale dodatne usluge aktivirane u toku trajanja testnog perioda će se fakturisati u punom iznosu u skladu sa važećim Cjenovnikom. Također, ostvareni saobraćaj koji nije uključen u odabrani paket se obračunava i u slučaju testnog perioda te će se fakturisati na prvom računu.

Cijena pristupa iznosi 35,10 KM.

 

Fer osnova: 1.500 besplatnih minuta za pozive prema brojevima fiksnih telefonskih mreža u BiH - prema fiksnoj mreži BH Telecoma i fiksnim mrežama drugih operatora u BiH, uz naplatu naknade za uspostavu poziva u slučaju poziva prema drugim fiksnim mrežama BiH. Pod besplatnim saobraćajem ne podrazumijeva se saobraćaj prema brojevima usluga posebne namjene.

Internet uključen u mjesečnu naknadu pretplatnik može koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji, terminalnoj opremi pretplatnika, položaju rutera u stambenom prostoru, tipu i načinu izgradnje stambenog objekta kao i objekata u okolini. Obračunska jedinica za korištenje interneta je 1 kB.

Neiskorišteni saobraćaj, uključen u mjesečnu naknadu, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.

Usluga se primarno instalira na lokaciji zahtijevanoj od strane pretplatnika, ali se može koristiti i na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnom mrežom BH Telecoma (isključivo na području BiH), kao sekundarnim lokacijama za korištenje usluge.

Prezentacija broja pozivaoca (CLIP), Preusmjeravanje poziva (na zauzeće, bez odgovora, bezuslovno), Konferencijska veza- tri učesnika, Zabrana odlaznih poziva (samostalno), Poziv na čekanju i Skraćeno biranje. - Pretplatnik može koristiti i sljedeće dodatne telefonske usluge: Pozivanje zadnjeg propuštenog poziva, Preusmjeravanje poziva (u slučaju neregistrovanog modema), Ponovno biranje zadnjeg poziva, Zaključavanje linije, „Ne uznemiravaj“.

Pozivom Kontakt centra, na besplatni broj 1444, omogućena je aktivacija jednokratnih dokupa dodatne količine internet saobraćaja:

 • 20 GB (upload + download) - 10 KM
 • 50 GB (upload + download) – 15 KM
 • 100 GB (upload + download) – 20 KM

Korištenje definisane količine interneta omogućeno je po maksimalnoj brzini prenosa podataka, nakon čega je omogućeno neograničeno korištenje po smanjenoj brzini od 128 kbps.

Pretplatnik ima mogućnost višestrukog dokupa različitih opcija, pri čemu se dokupljena količina mobilnog interneta sabira. Neiskorišteni saobraćaj, uključen u dokup, se ne može prenijeti u naredni obračunski period.