Javni pozivi


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama 

Lista konkurentskih subjekata

 

U skladu sa Članom 57. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista konkurentskih subjekata

  

Lista kvalifikovanih ponuđača

 

U skladu sa Članom 58. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista kvalifikovanih ponuđača

  

Lista nepodobnih ponuđača

 

U skladu sa Članom 80. Pravilnika o nabavkama Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljujemo:

Lista nepodobnih ponuđača