GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

 


Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2019. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2019. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2019. godine

 

Zabilješke i komentari

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

 


Polugodišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 30.06.2019. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 30.06.2019. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 30.06.2019. godine

 

Bilans stanja na dan 30.06.2019. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2019. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 30.06.2019. godine

 

Zabilješke i komentari

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

 


Izvještaj neovisnog revizora

 

Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

 

Opći podaci od 01.01. do 31.12.2018. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2018. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2018. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2018. godine

 

Zabilješke i komentari

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

 


Polugodišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 30.06.2018. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 30.06.2018. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 30.06.2018. godine

 

Bilans stanja na dan 30.06.2018. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2018. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 30.06.2018. godine

 

Zabilješke i komentari

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

 


Izvještaj neovisnog revizora

 

Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

 

Opći podaci od 01.01. do 31.12.2017. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2017. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2017. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2017. godine

 

Zabilješke i komentari

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

 


Polugodišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 30.06.2017. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 30.06.2017. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 30.06.2017. godine

 

Bilans stanja na dan 30.06.2017. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2017. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 30.06.2017. godine

 

Zabilješke i komentari

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

 


Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2016. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2016. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2016. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2016. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2016. godine

 

Zabilješke i komentari

 

Izvještaj neovisnog revizora

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

 


Polugodišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 30.06.2016. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 30.06.2016. godine

 

Bilans stanja za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2016. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 30.06.2016. godine

 

Zabilješke i komentari

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015. GODINU

 


Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2015. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2015. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2015. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2015. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2015. godine

 

Zabilješke i komentari

 

Izvještaj neovisnog revizora

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015. GODINU

 


Polugodišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 30.06.2015. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 30.06.2015. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 30.06.2015. godine

 

Bilans stanja na dan 30.06.2015. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2015. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 30.06.2015. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU

 


Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2014. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2014. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2014. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2014. godine

 

Izvještaj neovisnog revizora

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU

 


Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2013. GODINU

 


Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2013. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2013. godine

 

Zabilješke i komentari uprave

 

Izvještaj neovisnog revizora

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2013. GODINU

 


Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari

IZVJEŠTAJI O DOGAĐAJIMA KOJI BITNO UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

 


57. ponovljena (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 03.04.2020. godine (objavljen dana 07.04.2020. godine).

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 18.03.2020. godine (objavljen dana 23.03.2020. godine).

 

57. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 05.03.2020. godine (objavljen dana 10.03.2020. godine).

 

56. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 07.11.2019. godine (objavljen dana 13.11.2019. godine)

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 28.11.2019. godine (objavljen dana 03.12.2019. godine)

 

55. (redovna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 27.06.2019. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 30.05.2019. godine

 

54. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 12.02.2019. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 24.01.2019. godine

 

53. ponovljena (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 30.07.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 12.07.2018. godine

 

53. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 12.07.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 29.06.2018. godine

 

52. (redovna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 25.06.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 31.05.2018. godine

 

51. (vanredna ponovljena) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 07.05.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 30.04.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 18.04.2018. godine

 

51. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 18.04.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 05.04.2018. godine

 

50. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 23.01.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 08.01.2018. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 22.12.2017. godine

 

49. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 23.10.2017. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 17.10.2017. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 05.10.2017. godine

 

48. (ponovljena redovna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 10.07.2017. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 22.06.2017. godine

 

48. (redovna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 29.05.2017. godine

 

47. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 06.03.2017. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 09.02.2017. godine

 

46. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 19.12.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 01.12.2016. godine

 

45. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 30.06.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 15.06.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 06.06.2016. godine

 

44. (vanredna ponovljena) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 22.04.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 18.04.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 05.04.2016. godine

 

44. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 31.03.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.03.2016. godine

 

43. (vanredna) Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 25.02.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 05.02.2016. godine

 

42. Ponovljena Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 05.01.2016. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 22.12.2015. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 14.12.2015. godine

 

42. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 14.12.2015. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 26.11.2015. godine

 

41. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.09.2015. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 15.09.2015. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 27.08.2015. godine

 

40. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 25.05.2015. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 25.06.2015. godine

 

39. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 09.10.2014. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 31.10.2014. godine

 

38. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 07.08.2014. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 04.09.2014. godine

 

37. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 17.04.2014. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 08.05.2014. godine

 

36. Skupština Društva

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 31.10.2013. godine

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 28.11.2013. godine

 

 


INFORMISANJE PO ZAKLJUČKU VLADE FEDERACIJE BIH V.BROJ:791/2018 OD 14.06.2018. GODINE O AKTIVNOSTIMA NA PROVOĐENJU DUBINSKOG SNIMANJA (DUE DILIGENCE) TELEKOM OPERATERA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA FEDERACIJE BIH

 


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 18.07.2018. godine