Prenesi broj

PRENESI BROJ U MREŽU BH TELECOMAUsluga Prenos telefonskog broja vam omogućava da zadržite svoj postojeći telefonski broj i isti prenesete u mrežu BH Telecoma.

Prenos mobilnog telefonskog broja može se izvršiti bez ograničenja, bilo da ste postpaid ili prepaid korisnik.


POSTUPAK PRENOSA BROJA

Za prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma, potrebno je podnijeti zahtjev na nekom od naših prodajnih mjesta. Saznaj više.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije ste usluge do sada koristili, kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma: lična karta ili pasoš ili vozačka dozvola.

Za strana fizička lica, potrebni dokumenti za identifikaciju su: pasoš i prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini (ili lična karta stranca).

Prepaid korisnici mobilne mreže obavezni su priložiti SIM karticu i originalni dokument (certifikat) sa PUK kodom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja potrebno je odabrati paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti.Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatan i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja.

Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva.

Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora, kao i preuzimanju SIM kartice.