Prezentacija usluga

Pred Vama se nalazi web kontakt forma koja je namijenjena pravnim licima koja žele na ovaj način ugovoriti posjetu menadžera velikih korisnika u vezi sa prezentacijom sljedećih usluga BH Telecom-a: Toptim VPN, Office 365, IP Centrex, IP MPLS, Pristup internetu, Enterprise Cloud i Pantheon Cloud.


FORMA ZA UNOS PODATAKA KORISNIKA

* - Polja obavezna za unos