GRUPNE TARIFE

TOP TIMTop Tim predstavlja idealno rješenje za vašu poslovnu komunikaciju. Ova usluga vam omogućava objedinjavanje fiksnih i mobilnih telefonskih priključaka vaše firme u jednu virtuelnu privatnu mrežu, unutar koje možete obavljati besplatne telefonske razgovore.

Ukoliko izaberete TopTim uslugu ostvarujete:

Ovisno o svojim potrebama odaberite model korištenja Top Tim usluge:

Uslov za aktivaciju Toptim usluge i korištenje Tim ili Comfort Single paketa je da imate zasnovan ugovorni odnos za minimalno 5 mobilnih ili fiksnih priključaka BH Telecoma.

Uslov za aktivaciju Toptim usluge i korištenje Comfort Group paketa je da imate najmanje 2, a najviše 30 postpaid mobilnih priključaka BH Telecoma. Omogućeno je i pridruživanje prepaid mobilnih članova.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje Top Tim usluge, kao kompletnog komunikacijskog rješenja za vašu kompaniju, potrebno je da kontaktirate menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama BH Telecoma. Saznaj više

Popunite online formu ovdje za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima Top Tim usluge. Ovom prilikom možete iznijeti sve svoje zahtjeve za komunikacijskim rješenjem i sačinićemo najbolje rješenje koje će odgovoriti na sve vaše zahtjeve.

Ugovaranje korištenja Top Tim usluge je omogućeno sa probnim periodom koji se realizuje u skladu sa ugovorom i Specifičnim uslovima. Sve informacije o cijenama, tarifnim modelima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Top Tim, tim bolje!

 

Od 01.05.2017. godine dostupna je nova dodatna usluga Partner grupa.

Ova funkcionalnost će Toptim pretplatnicima omogućiti aktiviranje jedne ili više drugih Toptim grupa kao Partner grupa, pri čemu se govorna komunikacija fiksnih i mobilnih postpaid članova prema brojevima drugih Toptim grupa ne naplaćuje po trajanju, već po pozivu.

Obzirom na novu funkcionalnost aktivacije usluge Partner grupa, iz ponude se povlači dodatna usluga Partner broj, te se korisnicima koji su je koristili radi ostvarivanja povoljnijih poziva, nudi mogućnost aktivacije nove usluge Partner grupa.

 

 


IP CENTREXIP Centrex usluga predstavlja savremeno komunikacijsko rješenje koje omogućava funkcionalnosti kućne telefonske centrale na jednoj ili više geografski distribuiranih poslovnih lokacija.

Sa IP Centrex uslugom kompanija dobiva mogućnost kreiranja privatne telefonske mreže, sa besplatnom i neograničenom komunikacijom između svih telefonskih priključaka u grupi nezavisno od poslovne lokacije, kao i niz drugih prednosti i ušteda.

Osnovne prednosti IP Centrex usluge su:

Zavisno od broja telefonskih priključaka koje imate potrebu uvezati u IP Centrex grupu, možete odabrati jedan od paketa:

U cijenu mjesečne pretplate uključeno je i korištenje dodatnih usluga kojima samostalno možete upravljati (aktiviranje/deaktiviranje, promjena parametara...) putem web portala (csws.ims.bhtelecom.ba) ili telefonskog aparata.

Korištenje IP Centrex usluge omogućeno je sa IP telefonima i/ili analognim telefonskim aparatima pri čemu BH Telecom obezbjeđuje neophodne VoIP adaptere.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje IP Centrex usluge, potrebno je da kontaktirate menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama BH Telecoma. Saznaj više

Popunite online formu ovdje za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima IP Centrex usluge. Ovom prilikom možete iznijeti sve svoje zahtjeve za komunikacijskim rješenjem i sačinićemo najbolje rješenje koje će odgovoriti na sve vaše zahtjeve.

Sve informacije o cijenama, tarifnim modelima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Brošuru sa detaljnim opisom ponude IP Centrex rješenja možete preuzeti ovdje.

 

 


BUSINESS TRUNKINGBusiness Trunking usluga predstavlja uslugu koja omogućava zakup određenog broja kanala/linija, koji predstavljaju telefonske linije preko kojih se generišu pozivi izvan/u korisnikuovu vlastitu kućnu telefonsku centralu sa IP funkcionalnošću.

Korištenje Business Trunking usluge je omogućeno na lokacijama koje su pokrivene mrežom BH Telecoma.

Business Trunking usluga omogućava povezivanje korisničkih IP baziranih PBX uređaja sa javnom telefonskom mrežom.

Prednosti usluge za korisnika:

Uslov za korištenje usluge Business Trunking je da posjedovanje kućne telefonske centrale sa IP funkcionalnošću, kao i ostale potrebne opreme za korištenje usluge.

BH Telecom će u okviru usluge Business Trunking osigurati ispravno funkcionisanje i rad usluge do tačke odgovornosti BH Telecoma koja predstavlja izlaz iz privatne mreže BH Telecoma i ulaz u mrežu pod ingerencijom korisnika.

Ukoliko na lokaciji priključenja ne postoje standardni tehnički uslovi za priključenje na mrežu BH Telecoma, BH Telecom može uz saglasnost podnosioca zahtjeva za uslugu Business Trunking uspostaviti zamjensko tehničko rješenje za pristup usluzi putem Internet veze, pod uslovom da je ovo tehničko rješenje moguće.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje Business Trunking usluge, potrebno je da kontaktirate menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama BH Telecoma. Saznaj više

Popunite online formu ovdje za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima Business Trunking usluge. Ovom prilikom možete iznijeti sve svoje zahtjeve za komunikacijskim rješenjem i sačinićemo najbolje rješenje koje će odgovoriti na sve vaše zahtjeve.

Sve informacije o cijenama, tarifnim modelima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

 

 


BIZ IZBORBiz izbor vam pruža mogućnost povezivanja više usluga koje koristite u jednu poslovnu grupu. Biz izbor grupa osigurava članovima besplatnu govornu komunikaciju na fer osnovi i dodatne popuste na pretplatu/fakturu pojediničanih usluga uključenih u grupu.

Biz izbor grupu možete formirati od sljedećih usluga koje već koristite:

Minimalan set usluga za formiranje Biz izbor grupe su:

Ugovaranje korištenja Biz izbor usluge je sa obaveznim trajanjem od 12 ili 24 mjeseca, čime ostvarujete dodatne popuste na pretplatu/fakturu pojediničanih usluga. Iznosi popusta su različiti i zavise od vrste usluga koje ste uključili u Biz izbor, kao i od dužine trajanja zaključenog ugovora.

Dodatna pogodnost je jedan račun za sve usluge vaše Biz izbor grupe.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje Biz izbor usluge kontaktirajte menadžere za velike korisnike u nadležnim direkcijama BH Telecoma. Saznaj više