Dodatne usluge

DODATNE INTERNET USLUGEE MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.

BH Telecom e-mail kolaboracijska platforma pruža mnogo više mogućnosti u smislu manipulacije email porukama, ali i naprednim korištenjem kalendara, kontakata, radnim zadacima i bilješkama.

Svom mailu možete pristupiti na više načina: preko web pretraživača, mobilnog telefona, tableta ili bilo kojeg mail klijenta (Thunderfird, Outlook, Mac mail itd.).

Da biste koristili svoj webmail, idite na http://webmail.bih.net.ba

O korištenju mobilne verzije e-maila, sinhronizaciji sa mobilnim uređajima i ostalim naprednim mogućnostima platforme, pročitajte u uputstvima:

Uputstvo za Android

Uputstvo za iOS

Uputstvo za Windows PhoneBIZ HOSTING

Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.

BIZ hosting paket je baziran na Linux platformi (jednako kao linOS paket). Aktivira se na zahtjev.

U paket je uključeno:

 • 1 GB disk prostora (sumarni disk prostor)
 • 20 GB saobraćaja (HTTP + FTP)
 • do 5 hostanih domena (npr. www.domena.com )
 • do 10 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • do 5 com.ba poddomena
 • 5 alias-a na domenu
 • 5 MySQL baza
 • do 30 e-mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni)

Prekoračenje saobraćaja i disk prostora po osnovu BIZ hosting paketa naplaćuje se prema važećem Cjenovniku.

Uključeni web servisi: PHP, CGI, Server Side Include, Redirect Url, Directory Index, Server Side Imagemap, Error Document

Statistike: Transfer Log, Referrer Log, Agent Log, Error Log

Baza podataka: 5 MySQL

Ostalo: FTP sub-account, Upravljanje DNS konfiguracijom, SiteStudioSMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.G HOSTING

Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.

G hosting paket je baziran na Linux platformi (jednako kao linOS paket). Aktivira se na zahtjev.

U paket je uključeno:

 • 200 MB disk prostora (sumarni disk prostor)
 • 5 GBsaobraćaja (HTTP + FTP)
 • 1 com.ba poddomena(npr. www.domena.com.ba)
 • 1 MySQL baza
 • 5 e–mail adresa (na hostanoj/ zakupljenoj domeni)

Prekoračenje saobraćaja i disk prostora po osnovu G hosting paketa naplaćuje se prema važećem Cjenovniku.

Uključeni web servisi: PHP, CGI, Server Side Include, Redirect Url, Directory Index, Server Side Imagemap, Error Document

Statistike: Transfer Log, Referrer Log, Agent Log, Error Log

Baza podataka: 1 MySQL

Ostalo: FTP sub-account, Upravljanje DNS konfiguracijom, SiteStudioWEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Iz jedne e-mail poruke može se formirati maksimalno 6 SMS poruka. Prvih 12 poslanih SMS poruka u toku dana je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.BACK UP VEZA

Usluga Back up veza predstavlja redundantnu vezu/pristup koji se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga nije u funkciji.

Pored glavnog prijenosnog puta određenim fizičkim medijem (bakarnom telefonskom paricom ili parom optičkih single-mode vlakana), korisnicima se pruža mogućnost uvođenja Back up veze putem RR ‘point-to-point’ sistema, koji vam omogućava zaštitu glavnog prijenosnog puta i porta na strani BIHneta. Ovakvim rješenjem pored, i nezavisno od postojećeg porta i glavnog prijenosnog puta, dobijate dodatni port na strani BIHneta i radio-relejni link istog kapaciteta kao i primarna veza, te u slučaju kvara na primarnoj vezi ili portu nastavljate rad na zaštitnoj Back up vezi.

Pored porta i dodatnog prijenosnog puta za podatke, dobijate i dodatnu javnu IP adresu za adresiranje vlastitog dodatnog porta na routeru.

Cijena pristupa usluzi Back up veza ovisi o odabranom paketu i pristupnoj brzini, dok cijena korištenja iznosi 50% od cijene pretplate na mjesečnom nivou zavisno od paketa i pristupne brzine.

Pregled tehničkog rješenja

ZAŠTITA OD DDoS NAPADA

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu.

Zaštita se vrši od slijedećih DDoS napada: Invalid Packets (Malformed IP Header, Incomplete Fragment, Bad IP Checksum, Duplicate Fragment , Fragment Too Long, Short Packet, Short TCP Packet, Short UDP Packet, Short ICMP Packet, Bad TCP / UDP Checksum, Invalid TCP Flags, Invalid ACK Number), Zombie Detection, IPv4 Address Filter Lists, TCP Connection Reset, Payload Regular Expression, DNS Scoping, DNS Malformed Filtering, DNS Query Rate Limiting, DNS NXDomain Rate Limiting, DNS Regular Expressions, Malformed HTTP Filtering, HTTP Scoping, HTTP Rate Limiting, (HTTP Object Limiting, HTTP Request Limiting), HTTP/URL Regular Expression, Malformed SIP Filtering, SIP Request Limiting.

BH Telecom putem ATLAS servisa vrši konstantno ažuriranje ARBOR sistema, čime se omogućava zaštita od najnovijih malicioznih napada.

Cijena usluge ovisi o odabranom paketu i pristupnim brzinama, a što je dostupno u Cjenovniku.