TARIFE
FIKSNA TELEFONSKA LINIJAOSNOVNI PAKET

Tradicionalna telefonska usluga fiksnim telefonom je najbolji, najjednostavniji i nezamjenjiv način komunikacije.

15,00
KM

Osnovni paket uključuje:

 • Ukoliko posjedujete dva i više telefonskih priključaka ostvarujete pravo na 5% popusta na cijenu mjesečne pretplate za svaki priključak. Uslov za ostvarivanje popusta jeste jedan mjesečni račun na kojem se ispostavljaju troškovi korištenja svih vaših priključaka.
 • Dodatne pogodnosti uvezivanja svog fiksnog telefonskog priključka možete ostvariti i uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.
 • Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

Ovaj paket se odnosi na fizička lica - ovoj kategoriji pripadaju pretplatničke linije u stanovima u kojima se ne obavlja poslovna odnosno privredna djelatnost. U ovu kategoriju ubrajaju se i ustanove, privredna društva i organizacije, koje po zakonima koji važe na području Bosne i Hercegovine imaju pravo na korištenje telefonskih usluga po cijenama koje važe za domaćinstva. Postupak utvrđivanja prava na povlastice za korištenje usluga fiksne mreže po osnovu zakona koji važe na području BiH dat je u prilogu 6.31. Cjenovnika.

Da biste postali korisnik ovog paketa, kliknite ovdje za popunjavanje online forme zahtjeva za instalaciju priključka. Vaš zahtjev možete podnijeti i pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više
Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).
Cijena instalacije prvog priključka iznosi 23,40 KM, a svakog narednog 0,99 KM po priključku. Omogućeno je i zaključivanje ugovora na određeno vrijeme do tri mjeseca, po cijeni instalacije od 15,96 KM jednokratno.

 • U slučaju istovremenog priključka za ukupno dva ili više linija, cijena instalacije po svakom priključku iznosi 0,99 KM.
 • Ukoliko zaključujete ugovorni odnos za telefonski priključak na istoj lokaciji (na istoj parici) na kojoj je već aktiviran xDSL ili moja TV priključak, zaključivanje ugovornog odnosa za telefonski priključak se vrši bez naknade.
 • Priključak bez naknade se vrši i za posebne kategorije stanovništva opisane u Cjenovniku.

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 • Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.
 • Izdavanje listinga pozivanih brojeva omogućava dobivanje listinga sa svim pozivanim brojevima, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze. U listing su uključeni svi lokalni, međumjesni, međunarodni pozivi, te pozivi prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife (brojevi koji počinju sa 090, 092, 094).
  Listing se može uputiti u štampanoj formi na vašu adresu ili putem e-maila, redovno sa najavom i retroaktivno, do tri mjeseca. Usluga se ne naplaćuje. Zahtjev se podnosi dolaskom na na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više


Socijalni PAKET

Socijalni paket BH Telecoma je poseban paket fiksne telefonske usluge namijenjen socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

4,91
KM

Socijalni paket uključuje:

Socijalni paket, u zavisnosti od tehničke mogućnosti, može da uključuje i dvojni priključak po cijeni mjesečne naknade od 3,69 KM.
 

 • Dodatne pogodnosti uvezivanja svog Socijalnog paketa možete ostvariti uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.
 • Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

Pravo na Socijalni paket ostvaruju: porodice palog borca, ratni vojni invalidi sa 100% invalidnosti, slijepa lica I kategorije, lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti, paraplegičari, oboljeli od dječje ili cerebralne paralize i multiple skleroze i korisnici stalne novčane pomoći, u smislu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom i odgovarajućih kantonalnih pozitivnih propisa u FBiH, kojima se uređuje ova oblast.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je podnijeti zahtjev na prodajnom mjestu BH Telecoma. Saznaj više
Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid). Pored navedenog, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se potvrđuje pravo na korištenje ovog posebnog paketa, a koje ćete ovisno o slučaju predočiti kao dokaz.
Instalacija prvog priključka se vrši bez naknade.

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 • Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.
 • Izdavanje listinga pozivanih brojeva omogućava dobivanje listinga sa svim pozivanim brojevima, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze. U listing su uključeni svi lokalni, međumjesni, međunarodni pozivi, te pozivi prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife (brojevi koji počinju sa 090, 092, 094).
  Listing se može uputiti u štampanoj formi na vašu adresu ili putem e-maila, redovno sa najavom i retroaktivno, do tri mjeseca. Usluga se ne naplaćuje. Zahtjev se podnosi dolaskom na na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više


SENIOR PLUS

Ako ste penzioner ili pripadate kategoriji socijalno ugroženih građana, onda je Senior Plus paket pravi izbor za Vas.

12,05
KM

Senior PLUS paket uključuje:


 

 • Dodatne pogodnosti uvezivanja svog Senior PLUS priključka možete ostvariti uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.
 • Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

Pravo na Senior PLUS paket, pored svih kategorija koje imaju pravo na Socijalni paket, imaju i pretplatnici kategorije penzionera koji primaju minimalnu penziju ili uvećanu do 5%.
Pravo na Socijalni paket ostvaruju: porodice palog borca, ratni vojni invalidi sa 100% invalidnosti, slijepa lica I kategorije, lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti, paraplegičari, oboljeli od dječje ili cerebralne paralize i multiple skleroze i korisnici stalne novčane pomoći, u smislu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom i odgovarajućih kantonalnih pozitivnih propisa u FBiH, kojima se uređuje ova oblast.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je podnijeti zahtjev na prodajnom mjestu BH Telecoma. Saznaj više
Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid). Pored navedenog, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se potvrđuje pravo na korištenje ovog posebnog paketa, a koje ćete ovisno o slučaju predočiti kao dokaz.
Instalacija prvog priključka se vrši bez naknade, uz popust ili po cijeni od 23,40 KM za prvi priključak, odnosno 0,99 KM za svaki naredni, ovisno o socijalnim uslovima korisnika, u skladu sa Cjenovnikom.

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 • Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.
 • Izdavanje listinga pozivanih brojeva omogućava dobivanje listinga sa svim pozivanim brojevima, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze. U listing su uključeni svi lokalni, međumjesni, međunarodni pozivi, te pozivi prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife (brojevi koji počinju sa 090, 092, 094).
  Listing se može uputiti u štampanoj formi na vašu adresu ili putem e-maila, redovno sa najavom i retroaktivno, do tri mjeseca. Usluga se ne naplaćuje. Zahtjev se podnosi dolaskom na na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više


FLAT FIKSNE BIH

Paket fiksne telefonske usluge koji nudi posebne pogodnosti za razgovore prema brojevima fiksnih mreža u BiH.

16,00
KM

FLAT FIKSNE BIH paket uključuje:

*fer osnova: ukupno 1.500 besplatnih minuta

 

 • Dodatne pogodnosti uvezivanja svog FLAT FIKSNE BIH priključka možete ostvariti uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.
 • Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

Pravo na aktivaciju ovog paketa imaju isključivo fizička lica, postojeći ili novi korisnici. Ovoj kategoriji pripadaju pretplatničke linije u stanovima u kojima se ne obavlja poslovna odnosno privredna djelatnost.
Korištenje tarifnih Flat paketa ugovara sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci. Po isteku obaveznog trajanja, tarifni paketi koriste se na neodređeni period.

U slučaju poziva prema brojevima fiksnih mreža u BiH naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je podnijeti zahtjev na prodajnom mjestu BH Telecoma. Saznaj više
Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid). Pored navedenog, potrebno je dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se potvrđuje pravo na korištenje ovog posebnog paketa, a koje ćete ovisno o slučaju predočiti kao dokaz.
Instalacija prvog priključka se vrši bez naknade, uz popust ili po cijeni od 23,40 KM za prvi priključak, odnosno 0,99 KM za svaki naredni, ovisno o socijalnim uslovima korisnika, u skladu sa Cjenovnikom.

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 • Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.
 • Izdavanje listinga pozivanih brojeva omogućava dobivanje listinga sa svim pozivanim brojevima, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze. U listing su uključeni svi lokalni, međumjesni, međunarodni pozivi, te pozivi prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife (brojevi koji počinju sa 090, 092, 094).
  Listing se može uputiti u štampanoj formi na vašu adresu ili putem e-maila, redovno sa najavom i retroaktivno, do tri mjeseca. Usluga se ne naplaćuje. Zahtjev se podnosi dolaskom na na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više


FLAT BH TELECOM

Paket fiksne telefonske usluge koji nudi posebne pogodnosti za razgovore prema brojevima fiksne i mobilne mreže BH Telecoma.

18,00
KM

Paket FLAT BH TELECOM uključuje:

*fer osnova: ukupno 1.500 besplatnih minuta

 

 • Dodatne pogodnosti uvezivanja svog FLAT BH TELECOM priključka možete ostvariti uvezivanjem u grupu usluga Moj Izbor. Više informacija pogledajte ovdje.
 • Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

Pravo na aktivaciju ovog paketa imaju isključivo fizička lica, postojeći ili novi korisnici. Ovoj kategoriji pripadaju pretplatničke linije u stanovima u kojima se ne obavlja poslovna odnosno privredna djelatnost.
Korištenje tarifnih Flat paketa ugovara sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci. Po isteku obaveznog trajanja, tarifni paketi koriste se na neodređeni period.

Da biste postali korisnik ovog paketa, kliknite ovdje za popunjavanje online forme zahtjeva za instalaciju priključka ili promjenu paketa. Vaš zahtjev možete podnijeti i pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više
Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa (prva instalacija priključka) su: lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš (na uvid) i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta (na uvid).
Cijena instalacije prvog priključka iznosi 23,40 KM, a svakog narednog 0,99 KM po priključku. U slučaju istovremenog priključka za ukupno dva ili više linija, cijena po svakom priključku iznosi 0,99 KM.

 • Ukoliko zaključujete ugovorni odnos za telefonski priključak na istoj lokaciji (na istoj parici) na kojoj je već aktiviran xDSL ili moja TV priključak, zaključivanje ugovornog odnosa za telefonski priključak se vrši bez naknade.
 • Priključak bez naknade se vrši i za posebne kategorije stanovništva opisane u Cjenovniku.
 • U slučaju prelaska na paket Flat BiH sa paketa manje novčane vrijednosti, prelazak se vrši bez naknade.

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 • Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.
 • Izdavanje listinga pozivanih brojeva omogućava dobivanje listinga sa svim pozivanim brojevima, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze. U listing su uključeni svi lokalni, međumjesni, međunarodni pozivi, te pozivi prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife (brojevi koji počinju sa 090, 092, 094).
  Listing se može uputiti u štampanoj formi na vašu adresu ili putem e-maila, redovno sa najavom i retroaktivno, do tri mjeseca. Usluga se ne naplaćuje. Zahtjev se podnosi dolaskom na na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

 

 

DODATNI PAKET ZA POZIVE PREMA MOBILNIM MREŽAMA U BIHPaket koji omogućava korištenje dodatnih minuta razgovora prema mobilnim mrežama u BiH.

8,00
KM

Ovaj paket sadrži:

 

 • Neiskorištene besplatne minute se ne prenose u naredni mjesec.
 • Obračunska jedinica za pozive je 1 sekunda.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više 

 

DODATNI PAKETI USLUGA ZA MEĐUNARODNE POZIVEN-LINE

Dodatni paket za međunarodne pozive N-Line omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

5,85
KM

Paket N-Line omogućava još niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

 

 • Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa Phone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA Phone.
 • Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeE-LINE

Dodatni paket za međunarodne pozive E-Line omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

9,36
KM

Paket E-Line omogućava još niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

 

 • Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa Phone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA Phone.
 • Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeE-LINE SUPER

Dodatni paket za međunarodne pozive E-Line Super omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

11,70
KM

Paket E-Line Super omogućava još niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

 

 • Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa Phone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA Phone.
 • Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 
 • Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti pozivom na 1444 kao i dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više