Dodatne usluge
DODATNE INTERNET USLUGEE MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.

BH Telecom e-mail kolaboracijska platforma pruža mnogo više mogućnosti u smislu manipulacije email porukama, ali i naprednim korištenjem kalendara, kontakata, radnim zadacima i bilješkama.

Svom mailu možete pristupiti na više načina: preko web pretraživača, mobilnog telefona, tableta ili bilo kojeg mail klijenta (Thunderfird, Outlook, Mac mail itd.).

Da biste koristili svoj webmail, idite na http://webmail.bih.net.ba

O korištenju mobilne verzije e-maila, sinhronizaaciji sa mobilnim uređajima i ostalim naprednim mogućnostima platforme, pročitajte u uputstvima:

 Uputstvo za Android
 Uputstvo za iOS
 Uputstvo za Windows PhoneG HOSTING

Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.

G hosting paket je baziran na Linux platformi (jednako kao linOS paket). Aktivira se na zahtjev.

U paket je uključeno:

 • 200 MB disk prostora (sumarni disk prostor)
 • 5 GBsaobraćaja (HTTP + FTP)
 • 1 com.ba poddomena(npr. www.domena.com.ba)
 • 1 MySQL baza
 • 5 e–mail adresa (na hostanoj/ zakupljenoj domeni)

Prekoračenje saobraćaja i disk prostora po osnovu G hosting paketa naplaćuje se prema važećem Cjenovniku.

Uključeni web servisi: PHP, CGI, Server Side Include, Redirect Url, Directory Index, Server Side Imagemap, Error Document

Statistike: Transfer Log, Referrer Log, Agent Log, Error Log

Baza podataka: 1 MySQL

Ostalo: FTP sub-account, Upravljanje DNS konfiguracijom, SiteStudio

BIZ HOSTING

Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.

BIZ hosting paket je baziran na Linux platformi (jednako kao linOS paket). Aktivira se na zahtjev.

U paket je uključeno:

 • 1 GB disk prostora (sumarni disk prostor)
 • 20 GB saobraćaja (HTTP + FTP)
 • do 5 hostanih domena (npr. www.domena.com )
 • do 10 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • do 5 com.ba poddomena
 • 5 alias-a na domenu
 • 5 MySQL baza
 • do 30 e-mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni)

Prekoračenje saobraćaja i disk prostora po osnovu BIZ hosting paketa naplaćuje se prema važećem Cjenovniku.

Uključeni web servisi: PHP, CGI, Server Side Include, Redirect Url, Directory Index, Server Side Imagemap, Error Document

Statistike: Transfer Log, Referrer Log, Agent Log, Error Log

Baza podataka: 5 MySQL

Ostalo: FTP sub-account, Upravljanje DNS konfiguracijom, SiteStudio

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Iz jedne e-mail poruke može se formirati maksimalno 6 SMS poruka. Prvih 12 poslanih SMS poruka u toku dana je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.