Dodatne usluge
DODATNE MOBILNE TELEFONSKE USLUGETU SAM

Budite bezbrižni i sigurni!

Uz uslugu/aplikaciju „Tu sam“ u svakom trenutku možete znati gdje su vaša djeca ili oni o kojima brinete. Omogućava vam lociranje, odnosno uvid u njihovo kretanje bilo gdje u svijetu da se nalaze.

Preduslov za korištenje je aktivirana opcija lociranja – GPS i pristup internetu (WiFi ili 3G).

Uvid u kretanje, odnosno praćenje drugih moguće je samo uz njihovu saglasnost, koju daju prihvatanjem aplikativnog zahtjeva za prijateljstvo. Saglasnost vrijedi sve do otkazivanja usluge. Broj osoba koje pomoću aplikacije možete pratiti je neograničen.

Korisnicima aplikacije na raspolaganju su funkcionalnosti:

 • lociranje i praćenje
 • alarmna (panik poruka)
 • geofence - postavka zona praćenja
 • pozivi i SMS poruke

Lociranje i praćenje omogućava direktnu komunikaciju između korisnika/inicijatora i korisnika koji je dao dozvolu za isporuku svoje lokacije. Ova funkcionalnost omogućava pregled svih lokacija korisnika koji se prati unazad 24 sata.

Alarmna funkcija vam omogućava da u slučaju neke neželjene situacijie (npr. u slučaju kašnjenja i sl.) pošaljete panik poruku na jedan ili više brojeva. Panik kontakt broj može biti samo korisnik aplikacije.

Geofence funkcioniše na način da se definišu zone unutar koje se prate korisnici. U slučaju kada korisnik koji se prati uđe u zonu ili je napusti, onaj koji je definisao prima notifikaciju.

Korisnicima aplikacije omogućeno je da obavljaju pozive i šalju SMS prema svim svojim kontaktima po cijenama tarifnih paketa koje koriste.

Mjesečna naknada za korištenje usluge „Tu sam“ je 2 KM i naplaćuje se po svakom uređaju na kojem je aktivirana u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku jednog mjeseca i bez obzira na broj izvršenih aktivacija/deaktivacija u toku mjeseca.

Uputstvo za korištenje aplikacije možete pronaći ovdje.

Aplikaciju „Tu sam“ besplatno možete preuzeti na:

NAJBROJ

Kao Ultra korisnici imate mogućnost aktivacije dva Najbroja iz mobilnih mreža u BiH ili fiksne mreže BH Telecoma i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama (u slučaju korištenja tarife Ultra i Ultra Surfa). Uz tarifu Ultra Priča, omogućena je aktivacija dva Najbroja iz mobilne i fiksne mreže BH Telecoma.

Najbrojeve možete registrovati pozivom na besplatni Ultra govorni servis 1421 ili pozivom sljedećih kodova za registraciju i promjene:

* 1 1 1 * 1 * 0 0 3 8 7 6 x x x x x x x # registracija Najbroja

* 1 1 1 * 2 * 0 0 3 8 7 6 x x x x x x x # brisanje jednog broja sa liste Najbrojeva

* 1 1 1 * 3 # brisanje svih Najbrojeva

* 1 1 1 # informacija o preostalim besplatnim promjena registracije NajbrojaROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu.

Dok ste u roamingu, pored osnovnih usluga možete koristiti dodatne usluge:

 • preusmjerenja
 • preslušavanje govornih poruka

Prijem SMS poruke u roamingu je besplatan.

Pozivi iz roaminga prema VBox sistemu poruka naplaćuju se kao pozivi prema BiH.

Listu zemalja i operatora u čijim mrežama možete koristiti usluge roaminga možete preuzeti ovdje.

Kada ste u mreži drugog operatora pozivi se naplaćuju po cijenama tog operatora.

Svaki poziv koji napravite sa svog aparata tarifira se prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite. BH Telecom naplaćuje dodatnu administrativnu taksu za svoje troškove.

Kada primate pozive, strana koja vas poziva plaća isti iznos koji bi plaćala da se nalazite na području pokrivenosti mobilne mreže BH Telecoma, dok vi plaćate međunarodni poziv iz BiH prema tarifi zone kojoj pripada zemlja u kojoj se nalazite prema Cjenovniku.

Ukoliko za vrijeme boravka u roamingu pozivate drugog korisnika BH Telecoma u inostranstvu, snosite dio troškova poziva: od zemlje u kojoj se vi nalazite do BiH (prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite) i administrativne troškove, dok drugi dio snosi korisnik kojeg pozivate i to međunarodni poziv od BIH do zemlje u kojoj se on nalazi (prema tarifi zone kojoj ta zemlja pripada po cjenovniku BH Telecoma).

Preusmjeravanje poziva dok ste u mreži drugog operatora

Kada ste u roamingu a od ranije imate postavljenu neku od vrsta preusmjerenja (svih poziva - All calls, u slučaju da ste zauzeti - Busy, nedostupni - Unreachable ili u slučaju da odbijete poziv - No reply) poziv se obračunava dva puta:

 • za međunarodni poziv prema mobilnom aparatu po cjenovniku BH Telecoma za međunarodne pozive
 • za međunarodni poziv sa mobilnog aparata na preusmjereni broj po cijeni za odlazne pozive operatora čija se mreža koristi.

Sugerišemo vam da pri odlasku u inostranstvo ne koristite uslugu preusmjerenja.

Napomena: Ukoliko želite, možete blokirati dolazne pozive ili dolazne pozive svesti na samo određene brojeve kada se nalazite u inostranstvu. Na taj način ćete uspostaviti kontrolu troškova i izbjeći plaćanje dolaznih međunarodnih poziva.PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan možete saznati:

 • pozivom koda *100#
 • pozivom besplatnog broja 1204 i preslušavanjem govorne poruke
  • pozivom koda *110# i izborom željene opcije u meniju
  • korištenjem aplikacije Stanje računa Saznaj više


DOPUNA ULTRA KREDITA

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,1 KM ) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Dopuna putem ULTRA scratch kartica se vrši tako što kovanicom skinite sivu foliju na ULTRA kartici za punjenje. Ispod folije se nalazi četrnaestocifrena šifra pomoću koje vršite punjenje ULTRA računa. Na ovaj način ULTRA kredit dopunjavate na isti način kada ste u BiH ili u inostranstvu, ako posjedujete sa sobom ULTRA karticu za dopunu.

Pozovite kod *124*XXXXXXXXXXXXXX# gdje je X cifra četrnaestocifrena šifre sa ULTRA kartice za punjenje ili pozovite besplatan broj 1204 sa mobilnog telefona. ULTRA automatski servis će Vam saopćiti stanje vašeg kredita i ponuditi različite opcije.Pritisnite 2 za izbor opcije punjenja kredita. Nakon toga ULTRA automatski servis će zatražiti da unesete četrnaestocifrenu šifru. Ako tri puta uzastopno pogriješite prilikom dopunjavanja kredita, opcija samostalnog punjenja biće blokirana zbog Vaše sigurnosti. U tom slučaju pozovite broj 1444 kako bi dobili podršku.

Nadopuna je moguća i kupovinom e-vouchera predefinisanih vrijednosti 5 KM, 10 KM, 20 KM i 50 KM. E-voucher se štampa na prodajnom mjestu ili dostavlja drugom korisniku putem SMS poruke. Printana forma e-vouchera (odnosno SMS poruka) sadrži: iznos kupljenog kredita, datum i vrijeme kupovine, skriveni broj (HRN), serijski broj, ID transakcije – broj pod kojim se vodi obavljena transakcija i koji je neophodan kod eventualnih reklamacija.

Kredit se naknadno dopunjava pomoću skrivenog broja (HRN) uobičajenom procedurom, pozivom koda *124*HRN# ili pozivom na broj 1204. U obje varijante kupac e-Ultra nema dodatnih troškova, odnosno Ultra račun se nadopunjuje plaćenim iznosom. Elektronska dopuna Ultra  korisničkog računa (e-Ultra) se može realizovati na prodajnim mjestima BH Telecoma i kod ovlaštenih distributera.

Automatska nadopuna (top-up) je online dopuna Ultra računa korisnika za traženi iznos. Možete izvršiti nadopunu svog ili bilo kojeg drugog Ultra korisničkog broja predefinisanim vrijednostima kredita (od 2 KM do 50 KM). Nakon izvršene nadopune kupac i primalac top-up nadopune dobivaju SMS obavijest o izvršenoj transakciji.

Ultra kredit možete dopuniti putem pretplatničkih računa, odnosno fiksnog telefona, mobilnog telefona ili moja TV menija na TV uređaju.


mCOMMERC- DOPUNA PUTEM MOBILNOG POSTPAID PRIKLJUČKA

Dopunu Ultra kredita možete izvršiti sa svog pretplatničkog mobilnog broja, uz uslov da ste aktivan pretplatnik i imate najmanje 3 uredno plaćena računa.

Dopunu možete izvršiti slanjem SMS poruke na broj 061 1171, u sljedećem obliku:

iznos dopune_broj mobilnog telefona na koji vršite dopunu u formatu 3876xxxxxxx_pozdravna poruka

Napomena: donja crta predstavlja razmak, a pozdravna poruka može biti dužine do 100 karaktera sa razmacima.

Primjer SMS poruke: 20 38761123456 sretan rodjendan

Dopunu možete izvršiti i putem portala BH Telecoma, klikom na link mCommerce na BH Mobile portalu, otvara se jednostavan meni. Unesite iznos dopune i broj telefona na koji želite izvršiti dopunu.

Na portalu možete pregledati sve vaše obavljene transakcije u toku mjeseca i kreirati liste korisnika kojima šaljete Ultra dopune. Po završetku  transakcije, dobivate SMS obavijest o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. Maksimalni pojedinačni i mjesečni iznos za prenos sredstava je do 30 KM.


DOPUNA PUTEM FIKSNOG TELEFONA

Ultra kredit možete dopuniti putem vašeg fiksnog telefona, slanjem SMS poruke ili pozivom automatskog govornog servisa.

DOPUNA PUTEM SMS PORUKE

Preduslovi za aktivaciju usluge su aktivirana CLIP usluga (Prezentacija broja pozivaoca), BH Line box usluga i konfigurisane SMS postavke telefona. Nakon što su ispunjeni svi preduslovi, uslugu možete aktivirati slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja START

Dopuna Ultra kredita se vrši slanjem SMS poruke na broj 0611171 u formatu: 2.3 38761987654 sretan polazak u školu (Iznos_Ultra broj_Poruka)

Iznos preostalih sredstava za Ultra dopunu za tekući mjesec možete provjeriti slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja STANJE.

Ukoliko želite zabraniti korištenje ove usluge, zahtjev za zabranu može podnijeti putem kontakt centra BH Telecoma, pozivom na besplatni broj 1444 ili na prodajnim mjestima BH Telecoma ovdje.

DOPUNA POZIVOM AUTOMATSKOG GOVORNOG SERVISA:

Usluga se aktivira pozivanjem servisnog broja 061 1171 i izborom opcije za aktivaciju.

Slijedeći upute govornog automata odaberite opciju za dopunu kredita, unosite iznos dopune i korisnički Ultra broj koji želite dopuniti. Nakon toga govorni automat saopštava uneseni broj, vrijednost nadopune i nakon vaše potvrde izvršava se dopunjavanje kredita Ultra broja. Ultra korisnik čiji je broj dopunjen dobija SMS obavijest o izvršenoj nadopuni.

Prije svake dopune, putem automatskog govornog servisa ćete biti obaviješteni o iznosu preostalih sredstava od mjesečnog limita.DOPUNA KREDITA PUTEM MOJA TV USLUGE

Moja TV Commerce usluga vam omogućava dopunu Ultra kredita putem TV aparata, odnosno IPTV usluge, bez napuštanja udobnosti vašeg doma.

Za svaku dopunu Ultra kredita neophodno je vaše odobrenje, odnosno unos moja TV PIN-a i ovaj način zaštite nije moguće isključiti.

Da biste dopunili Ultra kredit putem TV aparata, potrebno je da u izborniku usluge moja TV odaberete opciju "BH Telecom servisi" a zatim "Ultra dopuna" nakon čega se otvara forma za unos potrebnih podataka. U odgovarajuća polja unosite redom moja TV PIN, Ultra korisnički broj i iznos dopune, nakon čega potvrđujete transakciju klikom na tipku Potvrdi/OK.

Po izvršenoj dopuni Ultra korisnik dobija SMS obavijest koja sadrži informaciju o iznosu dopune i vašem nazivu kao pretplatnika koji je izvršio dopunu, a vama se na TV ekranu prikaže informacija o uspješnoj transakciji.

Pojedinačne dopune kredita mogu biti u proizvoljnim iznosima. Minimalan iznos dopune je 0,01 KM. Mjesečni limit iznosi 30 KM. Dopunjeni iznos se veže za vaš naziv/ID moja TV IPTV usluge.

U slučaju da kombinujete dopunjavanje i sa fiksnog/VoIP telefonskog broja i sa TV aparata, primjenjuje se jedinstven mjesečni limit od 30 KM, neovisno o raspodjeli dopunjavanja.

Korištenje Moja TV Commerce usluge možete u potpunosti zabraniti. Dovoljno je da pozovete naš Kontakt centar za podršku korisnicima ili odete do najbližeg prodajnog mjesta

Uputstvo za korištenje usluge Moja TV Commerce možete pronaći ovdje.


DOPUNA KREDITA PUTEM BANKOMATA

Dopunjavanje Ultra kredita putem ATM bankomata - Raiffeisen banke i UniCredit bank d.d. omogućeno je bez naplaćivanja provizije, bez obzira koja banka je izdavatelj kartice korisnika.

Također, ove dvije banke bankama izdavateljima prosljeđuju informaciju da je riječ o kupovini, a ne isplati gotovine. 

Za sve koji imaju debitne ili kreditne kartice Visa Electron®, Visa Classic®, Maestro®, MasterCard® te Cirrus® ili VisaPlus® punjenje Ultra kredita na Unicredit bankomatima mogu izvršiti na slijedeći način: 

 •   ubacite karticu u bankomat 
 •   nakon PIN autorizacije na ekranu odaberite opciju Ultra 
 •   izaberite iznos dopune (5, 10, 20 ili 50 KM) 
 •   bankomat će vam odštampati bon (voucher) na kojem se nalazi kōd za dopunu Ultra kredita 
 •   14-cifreni kōd (kao kod standardnih Ultra kartica za dopunu) unosite na uobičajeni način

Za sve koji imaju debitne ili kreditne kartice Visa Electron®, Visa Classic®, Maestro®, MasterCard® punjenje Ultra kredita na Raiffeisen bankomatima mogu izvršiti na slijedeći način: 

 •   ubacite karticu u bankomat 
 •   nakon PIN autorizacije na ekranu odaberite opciju PREPAID
 •   izaberite operatera: BH Mobile Ultra
 •   unesite prepaid broj kojem želite dopuniti kredit 
 •   izaberite iznos dopune (5, 10, 20 ili 30 KM) 
 •   potvrdite unesene podatke (iznos i prepaid broj)
 •   bankomat će vam odštampati potvrdu da ste uspješno dopunili svoj ili drugi prepaid račun

 DODATNI TRAVEL PAKETI


Aktivacijom dodatnog Travel paketa uživajte u putovanju, uz niže cijene komunikacije za vrijeme boravka u Evropi!

Zemlje/mreže u kojima možete koristiti Travel pakete: Albanija - Vodafone; Austrija - A1 Telekom; Bugarska - Telenor, Mobiltel; Češka – Vodafone; Danska – Telenor; Estonija - Tele2 Easti AS; Grčka – Vodafone; Holandija - Vodafone; Hrvatska - Tele2, VIPnet; Irska – Vodafone; Italija – Vodafone; Latvija - SIA Tele2; Litvanija - UAB Tele2; Mađarska – Telenor, Vodafone; Malta – Vodafone; Norveška – Telenor; Njemačka – Vodafone; Portugal – Vodafone; Rumunija – Vodafone; Rusija - VimpelCom Group; Slovenija - Telekom Slovenije; Španija – Vodafone; Švedska – Telenor, Tele2; Švicarska - Swisscom; Turska – Turkcell; Ukrajina - MTS; Velika Britanija - Vodafone UK.Travel Evropa 10 dana

Cjelokupan iznos za aktivaciju paketa Travel Evropa 10 dana možete iskoristiti za razgovore, SMS-ove i mobilni internet po povoljnim cijenama.

15
KM

Paket Travel Evropa 10 dana uključuje:

* Cijene se primjenjuju sve do isteka roka upotrebe paketa.Trajanje Travel paketa 10 je 10 dana od aktivacije i moguće je aktivirati novi Travel paket prije isteka starog, s tim što se preostali nepotrošeni iznos poništava.

Aktivacija paketa „Travel Evropa 10 dana“ vrši slanjem slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi 4 na broj 061 11 24 ili putem usluge Moj vodič pozivajući *110# .Bus info

Usluga je kreirana prema vašim potrebama, kako biste znali, dok čekate na stajalištima, kad stiže „vaš“ tramvaj, trolejbus, autobus...

Bus info je usluga informiranja korisnika mobilnih usluga BH Telecoma putem njihovog mobilnog telefona o dolasku vozila javnog gradskog prijevoza, autobusa, tramvaja ili trolejbusa/ na stanicu/stajalište GRAS-a na području Kantona Sarajevo koje ih zanima, odnosno na kojem čekaju.

Do informacija o vašem prevoznom sredstvu i dolasku na stanicu možete doći:

 • putem aplikacije Bus info koju možete skinuti sa Google Play ovdje, ili
 • putem SMS-a pozivom na *133*jedinstveni kod stanice# (*133* je pozivni znak, dok broj pored # označava jedinstveni kod stanice.).

Kodovi autobuskih, tramvajskih i trolejbuskih stajališta/stanica su istaknuti na stajalištima.

Primjer poruke:

Nalazite se na stanici kod Fabrike duhana Sarajevo. Šaljete poruku *133*jedinstveni kod stanice#, pri čemu je ovdje jedinstveni kod autobuske linije broj 18. Dobijate poruku sljedećeg sadržaja:

 • Stanica Nadvožnjak
 • Linija-broj stanica
 • 18 - 2;10

Cijena SMS poruke iznosi 0,07KM sa PDV-om

Pregled autobuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled minibuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled tramvajskih i trolejbuskih stanica sa pripadajućim kodovima