Napredni internet

TARIFEZAGARANTOVANI / DIJELJENI OPSEG


Usluga Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom omogućava 24 - satnu vezu na internet, zagarantovanog/dijeljenog propusnog opsega od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.BUSINESS PRO – ZAGARANTOVAN PROPUSNI OPSEG

od
304,20
KM

Paket Business Pro uključuje:U slučaju sklapanja ugovora na duži vremenski period, ostvarujete pravo na popust na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora u visini od 20 % za dužinu trajanja ugovora od 1 godine, odnosno za 30% za dužinu trajanja ugovora od 2 godine.

Naši korisnici ostvaruju popust i na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine trajanja pretplatničkog odnosa:

 • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 1 godine - 6%
 • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 2 godine - 8%
 • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 3 godine - 10%
 • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 4 godine - 12%
 • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 5 i preko 5 godina - 15%.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti pravo na korištenje modema (na obje strane) i prijenosni put od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.

U sklopu paketa dobijate jednu javnu IP adresu (subnet sa maskom /30) za adresiranje porta na svom routeru. Na zahtjev, iskazan putem obrasca RIPE-141, dobijate do 16 javnih IP adresa za adresiranje svojih servera (jedan subnet javnih IP adresa sa maskom /28). U zavisnosti od zakupljenog propusnog opsega i posebno opravdanih potreba, moguća je dodjela i dodatnih opsega javnih IP adresa, iskazanih prema zahtjevima obrasca RIPE 141 i propisanim od RIPE NCC kao nadležne organizacije. Naknada za dodatne IP adrese se ne naplaćuje.

U skladu sa tehničkom mogućnošću BH Telecom će omogućiti pružanje ovog paketa usluga i putem bežičnog širokopojasnog sistema BWA (Broadband Wireless Access), bilo da se ugovara korištenje na neodređeno vrijeme ili je u pitanju jednokratno iznajmljivanje (do 30 dana) i iznajmljivanje na određeno vrijeme (od 30 do 90 dana). Maksimalna pristupna brzina putem BWA (Broadband Wireless Access) bežičnog širokopojasnog sistema je 54 Mb/s.

Internet servis provideri (ISP) u BIH imaju mogućnost korištenja usluge Fiksnog pristupa Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom po cijenama i uslovima navedenim u Cjenovniku, ali isključivo za brzine pristupa do 10 Mbps. Za brzinu pristupa od 10 Mbps i veće pristupne brzine, za ISP-ove se primjenjuju uslovi ponude veleprodajne usluge Globalnog pristupa Internetu BH Telecoma.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Cijena pristupa usluzi se naplaćuje jednokratno po priključku (lokaciji) i ovisi o traženim pristupnim brzinama, a što je detaljno dostupno u Cjenovniku.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje, odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 

SMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Saznaj više

 

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a. Saznaj više

 

BACK UP VEZA

Usluga Back up veza predstavlja redundantnu vezu/pristup koji se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga nije u funkciji. Saznaj više

 

ZAŠTITA OD DDoS NAPADA

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu. Saznaj više

 

UPRAVLJANI PRISTUP INTERNETU – OFFICE PAKET

Upravljana usluga podrazumijeva kreiranje end-to-end komunikacije, to jeste, podrazumjeva isporuku, konfiguraciju i testiranje upravljivog (od strane BH Telecoma) CPE uređaja na lokaciji pretplatnika. Saznaj više

 

Na vaš zahtjev, ukoliko postoji tehnička mogućnost, omogućeno je besplatno aktiviranje dodatne funkcionalnosti "Pregled ostvarenog saobraćaja", koja omogućava uvid u trenutnu količinu saobraćaja na linku i historijat količine ostvarenog saobraćaja na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, što ne može biti predmet žalbe niti osnov za pokretanje sudskog postupka.BUSINESS – DIJELJENI OPSEG (ISKLJUČIVO JEDNA IP ADRESA)

od
64,35
KM

Paket Business uključuje:Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti pravo na korištenje modema (na obje strane) i prijenosni put od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.

Pretplatnici paketa Business međusobno dijele propusni opseg na IP nivou u omjeru 1:4, što podrazumijeva da će se maksimalno 4 pretplatnika natjecati za jedinstveni propusni opseg kapaciteta 128 kb/s, 256 kb/s i 512 kb/s na IP nivou.

Internet servis provideri (ISP) u BIH imaju mogućnost korištenja usluge Fiksnog pristupa Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom po cijenama i uslovima navedenim u Cjenovniku, ali isključivo za brzine pristupa do 10 Mbps. Za brzinu pristupa od 10 Mbps i veće pristupne brzine, za ISP-ove se primjenjuju uslovi ponude veleprodajne usluge Globalnog pristupa Internetu BH Telecoma.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Cijena pristupa usluzi iznosi 234,00 KM.

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje, odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 

SMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Saznaj više

 

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a. Saznaj više

 

BACK UP VEZA

Usluga Back up veza predstavlja redundantnu vezu/pristup koji se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga nije u funkciji. Saznaj više

 

IZVJEŠTAJI

Na vaš zahtjev, ukoliko postoji tehnička mogućnost, omogućeno je besplatno aktiviranje dodatne funkcionalnosti "Pregled ostvarenog saobraćaja", koja omogućava uvid u trenutnu količinu saobraćaja na linku i historijat količine ostvarenog saobraćaja na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, što ne može biti predmet žalbe niti osnov za pokretanje sudskog postupka.

 EDUKA – PONUDA ZA OBRAZOVNE INSTITUCIJE

od
17,55
KM

Paket Eduka uključuje:

Informacije o mjesečnim pretplatama za pojedinačne pristupne brzine su dostupne u Cjenovniku.Obrazovne institucije (škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja) ostvaruju pravo na besplatnu aktivaciju usluge WLAN Host, uz dodjelu posebnog popusta u visini od 25% na mjesečnu naknadu za korištenje navedene usluge (paket WLAN Host Start, WLAN Host Business, WLAN Host Business Plus). Saznaj više

Paket Eduka je namijenjen isključivo za obrazovne institucije, i to: škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Uz korištenje ovog paketa na upotrebu ćete dobiti pravo na korištenje modema (na obje strane) i prijenosni put od lokacije pretplatnika do najbližeg čvora BH Telecom mreže.

U skladu sa tehničkom mogućnošću BH Telecom će omogućiti pružanje ovog paketa usluga i putem bežičnog širokopojasnog sistema BWA (Broadband Wireless Access), bilo da se ugovara korištenje na neodređeno vrijeme ili je u pitanju jednokratno iznajmljivanje (do 30 dana) i iznajmljivanje na određeno vrijeme (od 30 do 90 dana).

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Za dobijanje opsega javnih adresa potrebno je podnijeti Zahtjev za dodjelu javnih IPv4 ili IPv6 adresa u kojem se obrazlaže namjena IP adresa koje se zahtijeva.

Zahtjev za dodjelu javnih IPv4 ili IPv6 adresa

Zahtjev za dodjelu javnih IP adresa - popunjen primjer

Ukoliko imate potrebu za instalacijom i korištenjem usluge u trajanju do 30 dana ili od 30 do 90 dana, potrebno je da podnesete zahtjev za instalaciju i jednokratno korištenje, odnosno korištenje na određen period, na prodajnim mjestima BH Telecoma. Cijena i uslovi korištenja će biti definisani ovisno o pojedinom zahtjevu, u skladu sa Cjenovnikom.

E MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite. Saznaj više

 

BIZ HOSTING

BIZ hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet. Saznaj više

 

SMART HOST

Usluga SmartHost je besplatna, aktivira se na zahtjev i omogućava anti-virus i anti-spam zaštitu.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Saznaj više

 

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a. Saznaj više

 

BACK UP VEZA

Usluga Back up veza predstavlja redundantnu vezu/pristup koji se koristi samo u slučaju kada osnovna usluga nije u funkciji. Saznaj više

 

ZAŠTITA OD DDoS NAPADA

Usluga Zaštita od DDoS napada obuhvata detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu. Saznaj više

 

Na vaš zahtjev, ukoliko postoji tehnička mogućnost, omogućeno je besplatno aktiviranje dodatne funkcionalnosti "Pregled ostvarenog saobraćaja", koja omogućava uvid u trenutnu količinu saobraćaja na linku i historijat količine ostvarenog saobraćaja na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, što ne može biti predmet žalbe niti osnov za pokretanje sudskog postupka.WLAN HOST

WLAN Host usluga omogućava besplatan i neograničen pristup internetu, gostima ili posjetiocima vašeg poslovnog objekta, kao i za vaše vlastite potrebe, uz korištenje na fer osnovi.

40,95
KM

Paket WLAN Host uključuje:

Jedna od osnovnih pogodnosti ove usluge je korištenje Public Spot opcije, koja uključuje voucher (besplatni bon) za kontrolu pristupa bežičnoj mreži pretplatnika WLAN Host usluge.

Vlasnici objekta daju na korištenje svojim klijentima/gostima štampani voucher, sa unaprijed definisanim vremenom trajanja usluge: 1 sat, 3 sata, 6 sati, 12 sati, 24 sata, 7 dana, 30 dana.

Voucher sadrži osnovne podatke koji su korisniku potrebni za spajanje na WLAN mrežu, a to su:

Omogućeno je odvajanje javne i privatne mreže korištenjem zasebnih SSID-ova (Service Set Identifier). Za razliku od javne mreže, gdje se pristup kontrolira voucherima sa ograničenim vremenskim trajanjem, bežični pristup privatnoj mreži pretplatnika kontrolira se pomoću WPA2 ključa, koji je poznat samo pretplatniku.

Možete prilagoditi izgled pozdravne stranice ("welcome page") prema svojim potrebama, tako što ćete dostaviti grafičko rješenje u elektronskom obliku, koje će administrator sistema prilagoditi za prikaz na stranici i uploadovati na uređaj.

U ponudi je nekoliko WLAN Host paketa i cijena njihove mjesečne naknade ovisi o pristupnim brzinama:U slučaju tehničke nemogućnosti za podržavanje maksimalne brzine odabranog paketa, BH Telecom će pretplatnicima isporučiti raspoloživu, odnosno najveću moguću brzinu koja se može podržati. Maksimalna garantovana brzina je 50% maksimalne brzine odabranog paketa (download/upload).

Ugovaranjem WLAN Host usluge sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na 24 mjeseca, pretplatnici ostvaruju popust od 20% na mjesečnu naknadu za pakete: Start, Business i Enterprise i 20% na mjesečnu naknadu za korištenje dodatnih usluga (Dodatna pristupna tačka, Dodatni pasivni element i Jedinstvena pristupna tačka).

Pored popusta po osnovu zaključivanja ugovora sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na 24 mjeseca, obrazovnim institucijama (škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja), koje koriste „Eduka“ paket za pristup internetu, dodjeljuju se i sljedeći popusti:

 • besplatan pristup usluzi WLAN Host
 • 25% popusta na mjesečnu naknadu paketa: WLAN Host Start, WLAN Host Business, WLAN Host Enterprise.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Cijena pristupa usluzi ovisi o vašem pretplatničkom statusu drugih vrsta usluga BH Telecoma (fiksna telefonija, xDSL pristup internetu ili moja TV), a što je dostupno u Cjenovniku.

Dodatna pristupna tačka se aktivira na zahtjev korisnika i podrazumjeva korištenje uređaja koji omogućava postizanje dodatne pokrivenosti bežičnim signalom i omogućava dodatni kapacitet u radio dijelu mreže.

Odabir dodatne pristupne tačke nije uslovljen odabranim osnovnim paketom, tj. pretplatnik koji koristi paket npr. Start 10/1, može aktivirati dodatnu pristupnu tačku 15/1 Mbps i sl. Dodatna pristupna tačka naplaćuje se mjesečno i u ponudi su:

 • 5/1 Mbps - 30,71 KM
 • 10/1 Mbps - 48,26 KM
 • 15/1 Mbps - 57,04 KM
 • 36/1 Mbps - 105,30 KM
 • 54/2 Mbps - 146,25 KM

Jedinstvena pristupna tačka, podrazumijeva pristupnu tačku na kojoj je aktivna isključivo pretplatnička mreža (SSID), bez mogućnosti aktivacije javne WLAN mreže BH Telecoma. Aktivira se na zahtjev, kada pretplatnik želi koristiti samo vlastiti SSID (WLAN mrežu) na toj pristupnoj tački. Cijena mjesečne naknade za uslugu je 23,40 KM.


Dodatni pasivni element je usluga za poboljšanje pokrivenosti signalom određene lokacije, što se postiže korištenjem uređaja kao što su antena, link, diplexer-a i sl. Za razliku od ostalih dodatnih usluga, dodatni pasivni element ne utiče na brzinu u radio dijelu mreže. Pretplatnik može aktivirati isključivo onaj dodatni pasivni element koji se pripadajućom oznakom pristupne brzine podudara sa pristupnom brzinom odgovarajuće pristupne tačke.

U ponudi su:

 • 5/1 Mbps - 15,36 KM
 • 10/1 Mbps - 24,14 KM
 • 15/1 Mbps - 28,52 KM
 • 36/1 Mbps - 42,12 KM
 • 54/2 Mbps - 58,50 KM

Servisne dodatne usluge

Kreiranje kombinacije korisničko ime/šifra - besplatno

Personalizirana početna stranica – jednokratno 5,85 KM

Rutiranje korisnika na web - jednokratno 5,85 KM


Mrežne dodatne usluge

Kreireanje dodatnog SSID-a - jednokratno 5,85 KM

Kreiranje skrivenog SSID-a - jednokratno 5,85 KM

 UPRAVLJANI PRISTUP INTERNETU – OFFICE PAKET

Upravljana usluga podrazumijeva kreiranje end-to-end komunikacije, to jeste, podrazumjeva isporuku, konfiguraciju i testiranje upravljivog (od strane BH Telecoma) CPE uređaja na lokaciji pretplatnika.

117,00
KM

Upravljani pristup internetu - Office paket uključuje:Dodatnu uslugu Upravljani pristup Internetu – Office paket mogu aktivirati isključivo pretplatnici koji imaju zaključen ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca za uslugu Business Pro.

U slučaju tehničke nemogućnosti za pružanje maksimalne brzine pristupa Internetu putem WLL tehnologije, BH Telecom će isporučiti raspoloživu, odnosno najveću moguću brzinu koja se može podržati.

Mjesečna pretplata je jedinstvena za sve priključke, neovisno od brzine pristupa Internetu.