Dodatne usluge

DODATNE INTERNET USLUGEE MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.

BH Telecom e-mail kolaboracijska platforma pruža mnogo više mogućnosti u smislu manipulacije email porukama, ali i naprednim korištenjem kalendara, kontakata, radnim zadacima i bilješkama.

Svom mailu možete pristupiti na više načina: preko web pretraživača, mobilnog telefona, tableta ili bilo kojeg mail klijenta (Thunderfird, Outlook, Mac mail itd.).

Da biste koristili svoj webmail, idite na http://webmail.bih.net.ba

O korištenju mobilne verzije e-maila, sinhronizaaciji sa mobilnim uređajima i ostalim naprednim mogućnostima platforme, pročitajte u uputstvima: