Dodatne usluge

DODATNE INTERNET USLUGEE MAIL

Pristupite svom bih.net.ba e-mailu bilo kada, na bilo koji način i odakle god želite.

BH Telecom e-mail kolaboracijska platforma pruža mnogo više mogućnosti u smislu manipulacije email porukama, ali i naprednim korištenjem kalendara, kontakata, radnim zadacima i bilješkama.

Svom mailu možete pristupiti na više načina: preko web pretraživača, mobilnog telefona, tableta ili bilo kojeg mail klijenta (Thunderfird, Outlook, Mac mail itd.).

Da biste koristili svoj webmail, idite na http://webmail.bih.net.ba

O korištenju mobilne verzije e-maila, sinhronizaaciji sa mobilnim uređajima i ostalim naprednim mogućnostima platforme, pročitajte u uputstvima:

G HOSTING

Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.

G hosting paket je baziran na Linux platformi (jednako kao linOS paket). Aktivira se na zahtjev.

U paket je uključeno:

 • 200 MB disk prostora (sumarni disk prostor)
 • 5 GBsaobraćaja (HTTP + FTP)
 • 1 com.ba poddomena(npr. www.domena.com.ba)
 • 1 MySQL baza
 • 5 e–mail adresa (na hostanoj/ zakupljenoj domeni)

Prekoračenje saobraćaja i disk prostora po osnovu G hosting paketa naplaćuje se prema važećem Cjenovniku.

Uključeni web servisi: PHP, CGI, Server Side Include, Redirect Url, Directory Index, Server Side Imagemap, Error Document

Statistike: Transfer Log, Referrer Log, Agent Log, Error Log

Baza podataka: 1 MySQL

Ostalo: FTP sub-account, Upravljanje DNS konfiguracijom, SiteStudio

BIZ HOSTING

Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.

BIZ hosting paket je baziran na Linux platformi (jednako kao linOS paket). Aktivira se na zahtjev.

U paket je uključeno:

 • 1 GB disk prostora (sumarni disk prostor)
 • 20 GB saobraćaja (HTTP + FTP)
 • do 5 hostanih domena (npr. www.domena.com )
 • do 10 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • do 5 com.ba poddomena
 • 5 alias-a na domenu
 • 5 MySQL baza
 • do 30 e-mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni)

Prekoračenje saobraćaja i disk prostora po osnovu BIZ hosting paketa naplaćuje se prema važećem Cjenovniku.

Uključeni web servisi: PHP, CGI, Server Side Include, Redirect Url, Directory Index, Server Side Imagemap, Error Document

Statistike: Transfer Log, Referrer Log, Agent Log, Error Log

Baza podataka: 5 MySQL

Ostalo: FTP sub-account, Upravljanje DNS konfiguracijom, SiteStudio