Dodatne usluge

DODATNE MOBILNE TELEFONSKE USLUGEMOJA WEB TV

Moja Web TV je internet TV usluga koja vam omogućava da omiljene sadržaje, TV i radio kanale pratite putem interneta.

Moja Web TV vam nudi:

 • gledanje živih TV programskih sadržaja velikog broja BH TV stanica
 • slušanje velikog broja BH radio programa
 • korištenje dodatne usluge EPG / elektronski programski vodič - informacije o nazivima TV emisija i vremenu emitovanja
 • korištenje dodatne usluge TimeShift - mogućnost gledanja TV programa emitovanog do tri dana ranije

Za korištenje Moja Web TV usluge dovoljno je da imate pristup internetu.

Aktivacija usluge je besplatna.

Detaljne informacije o načinu aktivacije i uslovima korištenja pročitajte ovdje.

TU SAM

Budite bezbrižni i sigurni!

Uz uslugu/aplikaciju „Tu sam“ u svakom trenutku možete znati gdje su vaša djeca ili oni o kojima brinete. Omogućava vam lociranje, odnosno uvid u njihovo kretanje bilo gdje u svijetu da se nalaze.

Preduslov za korištenje je aktivirana opcija lociranja – GPS i pristup internetu (WiFi ili 3G).

Uvid u kretanje, odnosno praćenje drugih moguće je samo uz njihovu saglasnost, koju daju prihvatanjem aplikativnog zahtjeva za prijateljstvo. Saglasnost vrijedi sve do otkazivanja usluge. Broj osoba koje pomoću aplikacije možete pratiti je neograničen.

Korisnicima aplikacije na raspolaganju su funkcionalnosti:

 • lociranje i praćenje
 • alarmna (panik poruka)
 • geofence - postavka zona praćenja
 • pozivi i SMS poruke

Lociranje i praćenje omogućava direktnu komunikaciju između korisnika/inicijatora i korisnika koji je dao dozvolu za isporuku svoje lokacije. Ova funkcionalnost omogućava pregled svih lokacija korisnika koji se prati unazad 24 sata.

Alarmna funkcija vam omogućava da u slučaju neke neželjene situacijie (npr. u slučaju kašnjenja i sl.) pošaljete panik poruku na jedan ili više brojeva. Panik kontakt broj može biti samo korisnik aplikacije.

Geofence funkcioniše na način da se definišu zone unutar koje se prate korisnici. U slučaju kada korisnik koji se prati uđe u zonu ili je napusti, onaj koji je definisao prima notifikaciju.

Korisnicima aplikacije omogućeno je da obavljaju pozive i šalju SMS prema svim svojim kontaktima po cijenama tarifnih paketa koje koriste.

Mjesečna naknada za korištenje usluge „Tu sam“ je 2 KM i naplaćuje se po svakom uređaju na kojem je aktivirana u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku jednog mjeseca i bez obzira na broj izvršenih aktivacija/deaktivacija u toku mjeseca.

Uputstvo za korištenje aplikacije možete pronaći ovdje.

Aplikaciju „Tu sam“ besplatno možete preuzeti na:

NAJBROJ

Razgovarajte besplatno sa dva Naj broja iz mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma, samo uz naplatu uspostave poziva!

Najbrojeve možete registrovati pozivom na besplatni Ultra govorni servis 1421 ili pozivom sljedećih kodova za registraciju i promjene:
* 1 1 1 * 1 * 0 0 3 8 7 6 x x x x x x x #    registracija Najbroja
* 1 1 1 * 2 * 0 0 3 8 7 6 x x x x x x x #    brisanje jednog broja sa liste Najbrojeva
* 1 1 1 * 3 #    brisanje svih Najbrojeva
* 1 1 1 #   informacija o preostalim besplatnim promjenama registracije Najbroja

Prve tri aktivacije ili promjene Najbrojeva su besplatne.ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu.

Dok ste u roamingu, pored osnovnih usluga možete koristiti dodatne usluge:

 • preusmjerenja
 • preslušavanje govornih poruka

Prijem SMS poruke u roamingu je besplatan.

Pozivi iz roaminga prema VBox sistemu poruka naplaćuju se kao pozivi prema BiH.

Listu zemalja i operatora u čijim mrežama možete koristiti usluge roaminga možete preuzeti ovdje.

Kada ste u mreži drugog operatora pozivi se naplaćuju po cijenama tog operatora.

Svaki poziv koji napravite sa svog aparata tarifira se prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite. BH Telecom naplaćuje dodatnu administrativnu taksu za svoje troškove.

Kada primate pozive, strana koja vas poziva plaća isti iznos koji bi plaćala da se nalazite na području pokrivenosti mobilne mreže BH Telecoma, dok vi plaćate međunarodni poziv iz BiH prema tarifi zone kojoj pripada zemlja u kojoj se nalazite prema Cjenovniku.

Ukoliko za vrijeme boravka u roamingu pozivate drugog korisnika BH Telecoma u inostranstvu, snosite dio troškova poziva: od zemlje u kojoj se vi nalazite do BiH (prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite) i administrativne troškove, dok drugi dio snosi korisnik kojeg pozivate i to međunarodni poziv od BIH do zemlje u kojoj se on nalazi (prema tarifi zone kojoj ta zemlja pripada po cjenovniku BH Telecoma).

Preusmjeravanje poziva dok ste u mreži drugog operatora

Kada ste u roamingu a od ranije imate postavljenu neku od vrsta preusmjerenja (svih poziva - All calls, u slučaju da ste zauzeti - Busy, nedostupni - Unreachable ili u slučaju da odbijete poziv - No reply) poziv se obračunava dva puta:

 • za međunarodni poziv prema mobilnom aparatu po cjenovniku BH Telecoma za međunarodne pozive
 • za međunarodni poziv sa mobilnog aparata na preusmjereni broj po cijeni za odlazne pozive operatora čija se mreža koristi.

Sugerišemo vam da pri odlasku u inostranstvo ne koristite uslugu preusmjerenja.

Napomena: Ukoliko želite, možete blokirati dolazne pozive ili dolazne pozive svesti na samo određene brojeve kada se nalazite u inostranstvu. Na taj način ćete uspostaviti kontrolu troškova i izbjeći plaćanje dolaznih međunarodnih poziva.PAY4ME

Pay4me omogućava iniciranje poziva na račun druge strane (postpaid korisnika BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi da prihvati te troškove. Poziv se može inicirati i u slučaju kada imate nedovoljan iznos kredita za uspostavu poziva, a Ultra račun vam je aktivan (u daljem tekstu A broj).

Uslugu Pay4me aktivirate pozivom koda *113*06xxxxxxx# , gdje je 06xxxxxxx željeni postpaid sa kojim se uspostavlja veza i koji snosi troškove poziva (u daljem tekstu B broj).

Korisniku B u slučaju da se javi na poziv, govorni automat emituje poruku da korisnik A želi uspostaviti poziv na njegov račun: „Korisnik sa brojem 06xxxxxxx želi razgovarati sa Vama na Vaš račun. Ako želite prihvatiti poziv pritisnite 1, ako ne želite prihvatiti poziv pritisnite 2 ili samo prekinite vezu."

 • U slučaju da korisnik B pritisne tipku 1, sistem će uspostaviti poziv između A i B korisnika.
 • U slučaju da korisnik B pritisne tipku 2 ili jednostavno prekine vezu, korisniku A bit će upućena notifikacijska poruka kojom se obavještava da korisnik B ne želi prihvatiti poziv:"Birani pretplatnik ne želi prihvatiti poziv na svoj račun."
 • U slučaju da je B korisnik nedostupan sistem će korisniku uputiti notifikacijsku poruku u kojoj ga obavještava da je korisnik nedostupan:"Birani pretplatnik je trenutno nedostupan. Molimo pokušajte kasnije"

Za korisnika A (Ultra korisnik) korištenje usluge u BH Mobile mreži je besplatno. U slučaju kada prihvati Pay4me poziv, korisniku B se naplaćuje redovna cijena poziva unutar BH Mobile mreže, prema korištenom tarifnom modelu.

Ultra korisnici mogu inicirati Pay4me poziv i dok se nalaze u roamingu. U ovom slučaju se poziv naplaćuje i Ultra korisniku po cijeni koja važi za dolazne pozive u roamingu. Stoga je neophodno da Ultra korisnik ima dovoljno sredstava na računu za ostvarenje tog poziva. Korisnik B u ovom slučaju plaća redovnu cijenu poziva unutar BH Mobile mreže.

U slučaju da se korisnik B nalazi u roamingu i prihvati Pay4me poziv, osim redovne cijene poziva unutar BH Mobile mreže, plaća i cijenu međunarodnog poziva iz BiH prema zemlji u kojoj se nalazi, prema korištenom tarifnom modelu.ULTRA TRANSFER

Omogućava prenos dijela Ultra kredita s jednog Ultra broja na drugi.

Dopunu možete izvršiti slanjem SMS poruke na broj 061 1171, u sljedećem obliku:

iznos dopune_broj mobilnog telefona na koji vršite dopunu u formatu 3876xxxxxxx_pozdravna poruka

Napomena: donja crta predstavlja razmak, a pozdravna poruka može biti dužine do 100 karaktera sa razmacima.

Primjer SMS poruke: 20 38761123456 sretan rodjendan

Dopunu možete izvršiti i putem portala BH Telecoma, klikom na link mCommerce na BH Mobile portalu, otvara se jednostavan meni. Unesite iznos dopune i broj telefona na koji želite izvršiti dopunu.

Po završetku  transakcije, dobivate SMS obavijest o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. Maksimalni pojedinačni i mjesečni iznos za prenos sredstava je do 30 KM.

U slucaju Ultra transfera, rokovi upotrebe kredita i primaocu i pošiljaocu ostaju nepromijenjeni.PRIKAZ TRENUTNOG STANJA KREDITA

Informacije o stanju Ultra računa i datumu do kojeg je Ultra broj aktivan možete saznati:

 • pozivom koda *100#
 • pozivom besplatnog broja 1204 i preslušavanjem govorne poruke
  • pozivom koda *110# i izborom željene opcije u meniju
  • korištenjem aplikacije Stanje računa Saznaj više


SOS KREDIT

U situacijama kada nemate dovoljno Ultra kredita, a u datom trenutku nemate mogućnost za redovnu dopunu kredita, aktivirajte uslugu SOS kredit i platite kada budete u prilici.

Na ovaj način se omogućava alternativni izvor dopune Ultra kredita putem zaduženja na Ultra računu. Usluga podrazumijeva dodjelu jednokratnog SOS kredita u iznosu od 2 KM

Za aktivaciju pošaljite besplatnu SMS poruku na broj 061 11 077. Preduslov za korištenje SOS kredita je da imate aktivan račun i korisnik ste naše mreže posljednjih godinu dana, da prethodno nemate aktiviran kreditni limit, te da na svom računu posjedujete manje od 0,20 KM.

Nakon izvršene provjere o ispunjavanju uslova za aktivaciju SOS kredita, kreditni limit će se postaviti na - 2 KM, uz naplatu transakcije u iznosu od 0,10 KM.

U slučaju da ne ispunjavate uslove, iznos transakcije neće biti naplaćen i dobićete odgovarajuću povratnu poruku.

Rok važenja SOS kredita je 30 dana. Prilikom izvršenja sljedeće nadopune Ultra računa bit će uračunato negativno stanje, odnosno aktivirano zaduženje i isto će biti umanjeno od iznosa sljedeće nadopune.

Ukoliko podnosite zahtjev za SOS kredit dok se nalazite u roamingu, naplatit će se cijena slanja SMS poruke iz roaminga. NAZOVI ME

„Nazovi me“ je usluga koja Ultra korisnicima nudi mogućnost slanja besplatne SMS poruke u slučaju kada nemaju dovoljno ULTRA kredita za slanje SMS-a ili uspostavu poziva, a hitno trebaju nekoga kontaktirati.

U SMS poruku upišite broj korisnika kojem želite da naš sistem uputi poruku "Nazovi me" u standardnom formatu (npr. “061xxxxxxx” ili „033xxxxxx“) i pošaljite na broj 061 11 83.DOPUNA ULTRA KREDITA

Ultra kredit možete dopuniti pomoću:

 • ULTRA scratch kartica za dopunu (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih vouchera (minimalan iznos dopune je 5 KM),
 • elektronskih top-up dopuna (minimalan iznos dopune je 2 KM),
 • dopuna ULTRA kredita sa pretplatničkih računa (minimalan iznos dopune je 0,10 KM sa PDV-om) i
 • bankomata UniCredit bank i Raiffeisen banke.  

Dopuna putem ULTRA scratch kartica se vrši tako što kovanicom skinite sivu foliju na ULTRA kartici za punjenje. Ispod folije se nalazi četrnaestocifrena šifra pomoću koje vršite punjenje ULTRA računa. Na ovaj način ULTRA kredit dopunjavate na isti način kada ste u BiH ili u inostranstvu, ako posjedujete sa sobom ULTRA karticu za dopunu.

Pozovite kod *124*XXXXXXXXXXXXXX# gdje je X cifra četrnaestocifrena šifre sa ULTRA kartice za punjenje ili pozovite besplatan broj 1204 sa mobilnog telefona. ULTRA automatski servis će Vam saopćiti stanje vašeg kredita i ponuditi različite opcije.Pritisnite 2 za izbor opcije punjenja kredita. Nakon toga ULTRA automatski servis će zatražiti da unesete četrnaestocifrenu šifru. Ako tri puta uzastopno pogriješite prilikom dopunjavanja kredita, opcija samostalnog punjenja biće blokirana zbog Vaše sigurnosti. U tom slučaju pozovite broj 1444 kako bi dobili podršku.

Nadopuna je moguća i kupovinom e-vouchera predefinisanih vrijednosti 5 KM, 10 KM, 20 KM i 50 KM. E-voucher se štampa na prodajnom mjestu ili dostavlja drugom korisniku putem SMS poruke. Printana forma e-vouchera (odnosno SMS poruka) sadrži: iznos kupljenog kredita, datum i vrijeme kupovine, skriveni broj (HRN), serijski broj, ID transakcije – broj pod kojim se vodi obavljena transakcija i koji je neophodan kod eventualnih reklamacija.

Kredit se naknadno dopunjava pomoću skrivenog broja (HRN) uobičajenom procedurom, pozivom koda *124*HRN# ili pozivom na broj 1204. U obje varijante kupac e-Ultra nema dodatnih troškova, odnosno Ultra račun se nadopunjuje plaćenim iznosom. Elektronska dopuna Ultra  korisničkog računa (e-Ultra) se može realizovati na prodajnim mjestima BH Telecoma i kod ovlaštenih distributera.

Automatska nadopuna (top-up) je online dopuna Ultra računa korisnika za traženi iznos. Možete izvršiti nadopunu svog ili bilo kojeg drugog Ultra korisničkog broja predefinisanim vrijednostima kredita (od 2 KM do 50 KM). Nakon izvršene nadopune kupac i primalac top-up nadopune dobivaju SMS obavijest o izvršenoj transakciji.

Ultra kredit možete dopuniti putem pretplatničkih računa, odnosno fiksnog telefona, mobilnog telefona ili moja TV menija na TV uređaju.


mCOMMERC- DOPUNA PUTEM MOBILNOG POSTPAID PRIKLJUČKA

Dopunu Ultra kredita možete izvršiti sa svog pretplatničkog mobilnog broja, uz uslov da ste aktivan pretplatnik i imate najmanje 3 uredno plaćena računa.

Dopunu možete izvršiti slanjem SMS poruke na broj 061 1171, u sljedećem obliku:

iznos dopune_broj mobilnog telefona na koji vršite dopunu u formatu 3876xxxxxxx_pozdravna poruka

Napomena: donja crta predstavlja razmak, a pozdravna poruka može biti dužine do 100 karaktera sa razmacima.

Primjer SMS poruke: 20 38761123456 sretan rodjendan

Dopunu možete izvršiti i putem portala BH Telecoma, klikom na link mCommerce na BH Mobile portalu, otvara se jednostavan meni. Unesite iznos dopune i broj telefona na koji želite izvršiti dopunu.

Na portalu možete pregledati sve vaše obavljene transakcije u toku mjeseca i kreirati liste korisnika kojima šaljete Ultra dopune. Po završetku  transakcije, dobivate SMS obavijest o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. Maksimalni pojedinačni i mjesečni iznos za prenos sredstava je do 30 KM.


DOPUNA PUTEM FIKSNOG TELEFONA

Ultra kredit možete dopuniti putem vašeg fiksnog telefona, slanjem SMS poruke ili pozivom automatskog govornog servisa.

DOPUNA PUTEM SMS PORUKE

Preduslovi za aktivaciju usluge su aktivirana CLIP usluga (Prezentacija broja pozivaoca), BH Line box usluga i konfigurisane SMS postavke telefona. Nakon što su ispunjeni svi preduslovi, uslugu možete aktivirati slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja START

Dopuna Ultra kredita se vrši slanjem SMS poruke na broj 0611171 u formatu: 2.3 38761987654 sretan polazak u školu (Iznos_Ultra broj_Poruka)

Iznos preostalih sredstava za Ultra dopunu za tekući mjesec možete provjeriti slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja STANJE.

Ukoliko želite zabraniti korištenje ove usluge, zahtjev za zabranu može podnijeti putem kontakt centra BH Telecoma, pozivom na besplatni broj 1444 ili na prodajnim mjestima BH Telecoma ovdje.

DOPUNA POZIVOM AUTOMATSKOG GOVORNOG SERVISA:

Usluga se aktivira pozivanjem servisnog broja 061 1171 i izborom opcije za aktivaciju.

Slijedeći upute govornog automata odaberite opciju za dopunu kredita, unosite iznos dopune i korisnički Ultra broj koji želite dopuniti. Nakon toga govorni automat saopštava uneseni broj, vrijednost nadopune i nakon vaše potvrde izvršava se dopunjavanje kredita Ultra broja. Ultra korisnik čiji je broj dopunjen dobija SMS obavijest o izvršenoj nadopuni.

Prije svake dopune, putem automatskog govornog servisa ćete biti obaviješteni o iznosu preostalih sredstava od mjesečnog limita.DOPUNA KREDITA PUTEM MOJA TV USLUGE

Moja TV Commerce usluga vam omogućava dopunu Ultra kredita putem TV aparata, odnosno IPTV usluge, bez napuštanja udobnosti vašeg doma.

Za svaku dopunu Ultra kredita neophodno je vaše odobrenje, odnosno unos moja TV PIN-a i ovaj način zaštite nije moguće isključiti.

Da biste dopunili Ultra kredit putem TV aparata, potrebno je da u izborniku usluge moja TV odaberete opciju "BH Telecom servisi" a zatim "Ultra dopuna" nakon čega se otvara forma za unos potrebnih podataka. U odgovarajuća polja unosite redom moja TV PIN, Ultra korisnički broj i iznos dopune, nakon čega potvrđujete transakciju klikom na tipku Potvrdi/OK.

Po izvršenoj dopuni Ultra korisnik dobija SMS obavijest koja sadrži informaciju o iznosu dopune i vašem nazivu kao pretplatnika koji je izvršio dopunu, a vama se na TV ekranu prikaže informacija o uspješnoj transakciji.

Pojedinačne dopune kredita mogu biti u proizvoljnim iznosima. Minimalan iznos dopune je 0,01 KM. Mjesečni limit iznosi 30 KM. Dopunjeni iznos se veže za vaš naziv/ID moja TV IPTV usluge.

U slučaju da kombinujete dopunjavanje i sa fiksnog/VoIP telefonskog broja i sa TV aparata, primjenjuje se jedinstven mjesečni limit od 30 KM, neovisno o raspodjeli dopunjavanja.

Korištenje Moja TV Commerce usluge možete u potpunosti zabraniti. Dovoljno je da pozovete naš Kontakt centar za podršku korisnicima ili odete do najbližeg prodajnog mjesta

Uputstvo za korištenje usluge Moja TV Commerce možete pronaći ovdje.


DOPUNA KREDITA PUTEM BANKOMATA

Dopunjavanje Ultra kredita putem ATM bankomata - Raiffeisen banke i UniCredit bank d.d. omogućeno je bez naplaćivanja provizije, bez obzira koja banka je izdavatelj kartice korisnika.

Također, ove dvije banke bankama izdavateljima prosljeđuju informaciju da je riječ o kupovini, a ne isplati gotovine. 

Za sve koji imaju debitne ili kreditne kartice Visa Electron®, Visa Classic®, Maestro®, MasterCard® te Cirrus® ili VisaPlus® punjenje Ultra kredita na Unicredit bankomatima mogu izvršiti na slijedeći način: 

 •   ubacite karticu u bankomat 
 •   nakon PIN autorizacije na ekranu odaberite opciju Ultra 
 •   izaberite iznos dopune (5, 10, 20 ili 50 KM) 
 •   bankomat će vam odštampati bon (voucher) na kojem se nalazi kōd za dopunu Ultra kredita 
 •   14-cifreni kōd (kao kod standardnih Ultra kartica za dopunu) unosite na uobičajeni način

Za sve koji imaju debitne ili kreditne kartice Visa Electron®, Visa Classic®, Maestro®, MasterCard® punjenje Ultra kredita na Raiffeisen bankomatima mogu izvršiti na slijedeći način: 

 •   ubacite karticu u bankomat 
 •   nakon PIN autorizacije na ekranu odaberite opciju PREPAID
 •   izaberite operatera: BH Mobile Ultra
 •   unesite prepaid broj kojem želite dopuniti kredit 
 •   izaberite iznos dopune (5, 10, 20 ili 30 KM) 
 •   potvrdite unesene podatke (iznos i prepaid broj)
 •   bankomat će vam odštampati potvrdu da ste uspješno dopunili svoj ili drugi prepaid račun

DOPUNA ULTRA RAČUNA PUTEM MOBILNOG TELEFONA NA RAČUN FIKSNOG TELEFONSKOG PRIKLJUČKA

Dopunu Ultra kredita možete izvršiti putem mobilnog telefona na račun fiksnog telefona. Usluga je omogućena svim korisnicima usluge fiksnog telefonskog priključka (svi paketi usluge Fiksni telefonski priključak ili MojaTV paketi sa fiksnim telefonskim priključkom).

Dopunu Ultra računa možete izvršiti pozivom na 061 11 71 sa bilo kojeg mobilnog telefonskog priključka, slijedeći govorne upute uz pomoć kojih možete dopuniti željeni Ultra račun, pri čemu se na kraju novčano tereti ranije odabrani fiksni telefonski broj na kojem je ranije izvršena aktivacija ove usluge.

Aktivacija usluge vrši se sa fiksnog telefona pozivom na broj 08002 4444.PRODUŽENJE VREMENA UPOTREBE KREDITA

Nakon isteka vremena upotrebe kredita, preostali kredit možete iskoristiti aktivacijom jednokratne opcije „Produženje vremena upotrebe kredita“.

Aktivacija ove opcije omogućava produženje vremena upotrebe kredita u periodu od 7 dana. Cijena aktivacije iznosi 0,50 KM. Istekom perioda od 60 dana, stičete mogućnost ponovnog dokupa opcije. Uslugu možete aktivirati putem Moj vodič menija pozivom koda *110#.REGISTRACIJA ULTRA KORISNIKA

Svoj Ultra račun možete registrovati u našoj bazi korisnika. Registracijom podataka stičete pravo na dodjelu bonusa koji predstavlja dopunu korisničkog računa u iznosu od 5 KM.

Obrazac za registraciju možete preuzeti ovdje. Registrovati se možete na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma popunjavanjem Obrasca, uz prilaganje Ultra certifikata i identifikacijskih dokumenata definisanih Uslovima za pružanje telekomunikacijskih usluga BH Telecoma, na uvid (lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš).

Nakon provedbe procesa registracije u sistemu, dobićete potvrdnu SMS poruku o uspješnoj registraciji.

U slučajevima kada podaci na Obrascu za registraciju nisu u skladu sa Specifičnim uslovima, ili ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu u skladu sa Opštim uslovima, korisniku se neće dodijeliti registracijski bonus.Bus info

Usluga je kreirana prema vašim potrebama, kako biste znali, dok čekate na stajalištima, kad stiže „vaš“ tramvaj, trolejbus, autobus...

Bus info je usluga informiranja korisnika mobilnih usluga BH Telecoma putem njihovog mobilnog telefona o dolasku vozila javnog gradskog prijevoza, autobusa, tramvaja ili trolejbusa/ na stanicu/stajalište GRAS-a na području Kantona Sarajevo koje ih zanima, odnosno na kojem čekaju.

Do informacija o vašem prevoznom sredstvu i dolasku na stanicu možete doći:

 • putem aplikacije Bus info koju možete skinuti sa Google Play ovdje, ili
 • putem SMS-a pozivom na *133*jedinstveni kod stanice# (*133* je pozivni znak, dok broj pored # označava jedinstveni kod stanice.).

Kodovi autobuskih, tramvajskih i trolejbuskih stajališta/stanica su istaknuti na stajalištima.

Primjer poruke:

Nalazite se na stanici kod Fabrike duhana Sarajevo. Šaljete poruku *133*jedinstveni kod stanice#, pri čemu je ovdje jedinstveni kod autobuske linije broj 18. Dobijate poruku sljedećeg sadržaja:

 • Stanica Nadvožnjak
 • Linija-broj stanica
 • 18 - 2;10

Cijena SMS poruke iznosi 0,07KM sa PDV-om

Pregled autobuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled minibuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled tramvajskih i trolejbuskih stanica sa pripadajućim kodovima