Izvještaj o rad Odbora za glasanje sa 50. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 Izvještaj (PDF)