Dodatne usluge

DODATNE MOBILNE TELEFONSKE USLUGEMOJA WEB TV

Moja Web TV je internet TV usluga koja vam omogućava da omiljene sadržaje, TV i radio kanale pratite putem interneta.

Moja Web TV vam nudi:

 • gledanje živih TV programskih sadržaja velikog broja BH TV stanica
 • slušanje velikog broja BH radio programa
 • korištenje dodatne usluge EPG / elektronski programski vodič - informacije o nazivima TV emisija i vremenu emitovanja
 • korištenje dodatne usluge TimeShift - mogućnost gledanja TV programa emitovanog do tri dana ranije

Za korištenje Moja Web TV usluge dovoljno je da imate pristup internetu.

Aktivacija usluge je besplatna.

Detaljne informacije o načinu aktivacije i uslovima korištenja pročitajte ovdje.

TU SAM

Budite bezbrižni i sigurni!

Uz uslugu/aplikaciju „Tu sam“ u svakom trenutku možete znati gdje su vaša djeca ili oni o kojima brinete. Omogućava vam lociranje, odnosno uvid u njihovo kretanje bilo gdje u svijetu da se nalaze.

Preduslov za korištenje je aktivirana opcija lociranja – GPS i pristup internetu (WiFi ili 3G).

Uvid u kretanje, odnosno praćenje drugih moguće je samo uz njihovu saglasnost, koju daju prihvatanjem aplikativnog zahtjeva za prijateljstvo. Saglasnost vrijedi sve do otkazivanja usluge. Broj osoba koje pomoću aplikacije možete pratiti je neograničen.

Korisnicima aplikacije na raspolaganju su funkcionalnosti:

 • lociranje i praćenje
 • alarmna (panik poruka)
 • geofence - postavka zona praćenja
 • pozivi i SMS poruke

Lociranje i praćenje omogućava direktnu komunikaciju između korisnika/inicijatora i korisnika koji je dao dozvolu za isporuku svoje lokacije. Ova funkcionalnost omogućava pregled svih lokacija korisnika koji se prati unazad 24 sata.

Alarmna funkcija vam omogućava da u slučaju neke neželjene situacijie (npr. u slučaju kašnjenja i sl.) pošaljete panik poruku na jedan ili više brojeva. Panik kontakt broj može biti samo korisnik aplikacije.

Geofence funkcioniše na način da se definišu zone unutar koje se prate korisnici. U slučaju kada korisnik koji se prati uđe u zonu ili je napusti, onaj koji je definisao prima notifikaciju.

Korisnicima aplikacije omogućeno je da obavljaju pozive i šalju SMS prema svim svojim kontaktima po cijenama tarifnih paketa koje koriste.

Mjesečna naknada za korištenje usluge „Tu sam“ je 2 KM i naplaćuje se po svakom uređaju na kojem je aktivirana u punom iznosu bez obzira na broj dana korištenja u toku jednog mjeseca i bez obzira na broj izvršenih aktivacija/deaktivacija u toku mjeseca.

Uputstvo za korištenje aplikacije možete pronaći ovdje.

Aplikaciju „Tu sam“ besplatno možete preuzeti na:

DUAL IMSI

Dva mobilna broja na jednoj SIM kartici.

Dual IMSI usluga omogućava korištenje dva korisnička broja na Dual IMSI kartici, od kojih je jedan uvijek postpaid (A broj) a drugi može biti postpaid ili prepaid (B broj).

Dok je telefon uključen, jedan od brojeva je uvijek aktivan, drugi pasivan, s tim da je omogućen istovremeni prijem poziva na oba broja, uz korištenje preusmjerenja poziva. Preusmjerenje se vrši na telefonskom aparatu. Preusmjereni pozivi između pasivnog i aktivnog broja na istoj Dual IMSI kartici su besplatni u BH Mobile mreži. Izbor aktivnog broja vrši se kroz ugrađenu aplikaciju na Dual IMSI kartici (dostupnu u izborniku telefona).

Tarifni modeli i usluge koji su dodijeljeni uz pojedine brojeve su potpuno nezavisni jedni od drugih.

Dual IMSI usluga omogućava i ispostavljanje odvojenih računa za dva broja na Dual IMSI kartici, jedan na ime firme pravnog lica (firme, npr.), a drugi na ime fizičkog lica.

U ovom slučaju se zaključuje ugovor o korištenju Dual IMSI usluge između oba pretplatnika i BH Telecoma.

Ovu uslugu možete aktivirati dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višey

TWIN KARTICA

Usluga Twin kartica omogućava upotrebu dvije SIM kartice s istim pretplatničkim brojem (MSISDN).

Twin kartica je naročito interesantna ukoliko koristite dva mobilna telefona, ili ukoliko želite jednu karticu koristiti za govor i ostale usluge, a drugu za pristup mobilnom internetu putem modema (USB stick, PCMCIA card).

Za obje SIM kartice primjenjuje se identičan tarifni model. Svi troškovi za ostvareni saobraćaj i korištenje dodatnih usluga za obje SIM kartice ostaju objedinjeni na jednom računu, uz plaćanje samo jedne mjesečne naknade.

Kada su obje kartice aktivne (u dva različita uređaja), pozive i poruke prima ona kartica sa koje je posljednji put izvršena neka akcija (poziv, SMS, i sl.) ili sa koje je posljednji put izvršena prijava na mrežu.

Zahtjev za aktivaciju Twin kartice možete podnijeti na prodajnom mjestu BH Telecoma. Saznaj više

NAJ BROJ

Ukoliko prema nekim brojevima komunicirate češće, unesite ih u sistem kao najbrojeve i prema njima komunicirajte po znatno nižim cijenama!

Aktivacija se vrši pozivom na besplatni broj 1444 ili podnošenjem zahtjeva na prodajnom mjestu BH Telecoma. Saznaj više

SMS RAČUN

SMS prikaz stanja računa.

Stanje računa možete provjeriti slanjem prazne SMS poruke na broj 061 1101.

INFORMACIJA O DOSTIGNUTOM LIMITU

Ukoliko imate potrebu da pratite svoju potrošnju na mjesečnom nivou, možete aktivirati uslugu Informacija o dostignutom limitu na način da sami odredite mjesečni prag potrošnje pri čijem postizanju ćete dobiti SMS informativnu obavijest o dostizanju limita. Uslove i način korištenja ove usluge možete pročitati u Specifičnim uslovima, pod rednim brojem 6.22. Cjenovnika.

Zahtjev za korištenje ove usluge možete podnijeti pozivom na broj 1444 ili dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

MOBILNO PLAĆANJE RAČUNA

Usluga mobilnog plaćanja računa BH Telecoma vam omogućava jednostavno, brzo i sigurno plaćanje računa putem mobilnog telefona, pri čemu se tereti vaš tekući račun kao klijenta Raiffeisen Bank, Intesa Sanpaolo banke BiH ili NLB banke.

Korištenje usluge je potpuno besplatno, bez troškova slanja SMS poruke, i bez provizije po transakciji i mjesečne naknade.

Omogućeno je plaćanje jednog ili više računa BH Telecoma na svoje ili ime drugog korisnika, uz njegovu saglasnost. (Npr.: roditelji tako mogu platiti telefonske račune djece ili bilo kojoj osobi, po potrebi).

Uslugu aktivirate slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11770 sa ključnom riječi REG, brojem reference računa kojeg želite platiti i šifrom banke (Raiffeisen: 161, Intesa: 154, NLB: 132), odvojeno razmacima, kako slijedi:

Na primjer: REG 1234567891011 161

Ukoliko plaćate više različitih računa, potrebno je poslati SMS poruku za svaki račun.

Nakon slanja aktivacijske SMS poruke, ako su upisani podaci korektni, dobićete SMS poruku, koja sadrži podatke o referenci računa za koju je prijavljeno plaćanje, te obavijest da možete otići u najbližu poslovnicu banke radi  zaključenja ugovora o korištenju usluge.

Nakon zaključenja ugovora u banci, putem SMS poruke ćete biti obavješteni da je usluga aktivirana, za svaki prijavljeni račun posebno. Uz ovu obavijest vam se isporučuje i mPIN - šifra koju će koristiti prilikom potvrde plaćanja računa.

Za svaki prijavljeni račun na kraju obračunskog perioda dobijate SMS obavijest o prispjeću računa, sa upisanim podacima:

ime / prezime / naziv usluge / šifra usluge* / obračunski period / iznos za uplatu

USLUGA

ŠIFRA USLUGE

BH Line

BHL

BH Mobile

BHM

Bihnet

BHN

Moj izbor

MIZ

Jedinstveni račun

JED

Moja TV

MTV

Moja porodica

MOP

TopInternet

TPINakon što primite račun (poštom ili elektronski), za njegovo plaćanje šaljete SMS poruku na servisni broj 061 11770, upisujući u tekst poruke šifru usluge koju plaćate, broj mjeseca za koji je izdat račun i mPIN.Npr., za plaćanje računa BH Line za mjesec mart poruka bi glasila: BHL 3 1234

Aktiviranje usluge za plaćanje pojedinog računa BH Telecoma, odnosno pojedine reference, moguće je izvršiti samo sa jednog korisničkog broja mobilne mreže BH Telecoma. Korištenje usluge je onemogućeno za vrijeme privremenog isključenja mobilnog korisničkog broja putem kojeg se vrše novčane transakcije. Specifični uslovi pružanja usluge su dostupni ovdje.mPARKING

Platite parking putem besplatne SMS usluge.

Pošaljite SMS poruku sa upisanom registracijskom oznakom vozila na odgovarajući broj parking zone, koji je istaknut na parking mjestu.

Primjer: 

 • Tekst poruke: 123X456 (bez razmaka i specijalnih oznaka)
 • Broj na koji šaljete poruku: 083 xx xx (broj koji je dodijeljen za pojedinu parking zonu).

Ako je transakcija uspješna primit ćete povratnu SMS poruku sa potvrdom o plaćenom parkingu, koju trebate sačuvati kao dokaz o plaćanju parking usluge.

Ukoliko želite provjeriti koliko vremena vam je ostalo do isteka plaćenog parking mjesta pošaljite SMS poruku sadržaja “?” na broj parking zone u kojoj se nalazite.

Pet minuta prije isteka vremena plaćenog parkinga primate SMS poruku uz obavijest da vrijeme parkiranja ističe i ukoliko želite, možete produžiti vrijeme parkiranja slanjem nove poruke sa upisanim registarskim brojem. 

Jednom SMS porukom plaćate jedan sat parkiranja, a slanjem više uzastopnih poruka možete platiti više sati parkiranja u istoj zoni.

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije KJKP Rad u Sarajevu su: 

 • Zona „0” – 083 20 00
 • Zona “1” – 083 20 01
 • Zona “2” – 083 20 02
 • Zona „3“ – 083 20 03

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije JKP Komrad u Bihaću su: 

 • Zona “1” – 083 20 05
 • Zona “2” – 083 20 06
 • Zona “3” – 083 20 07

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije JKP Čistoća u Cazinu su:

 • Zona “1” – 083 20 16
 • Zona “2” – 083 20 17

Broj telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u opštini Laktaši:

          083 51 04

Broj telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u BBI Centru:

          083 20 04

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u Bijeljini su: 

 • Crvena zona – 083 55 01
 • Plava zona (naplata po satu) – 083 55 02
 • Plava zona (naplata po danu) – 083 55 03

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u Prnjavoru su: 

 • Zona I – 083 51 06
 • Zona II (naplata po satu) – 083 51 07
 • Zona II (naplata po danu) – 083 51 08
 • Zona III (naplata po danu) – 083 51 09

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade kompanije Putevi Brčko u Brčkom su: 

 • Zona I (naplata po satu) – 083 20 10
 • Zona I (dnevna karta) – 083 20 11
 • Zona II (naplata po satu) – 083 20 12
 • Zona III (dnevna karta) – 083 20 13

Brojevi telefona za slanje SMS poruke za plaćanje parking naknade u Banja Luci su: 

 • Zona I (naplata po satu) – 083 51 01
 • Zona I (dnevna karta) – 083 51 02
 • Zona II (naplata po satu) – 083 51 00
 • Zona II (dnevna karta) – 083 51 03

U okviru usluge mParking BH Telecom svojim korisnicima omogućava besplatno slanje SMS poruke za plaćanje parking mjesta kao i SMS poruke za provjeru preostalog vremena za plaćeni parking.

Besplatne SMS poruke za mParking uslugu omogućene su svim korisnicima BH Telecoma neovisno o lokaciji parkinga u BiH.

Cijena korištenja parking prostora  plaća se u skladu sa važećim cjenovnikom nadležnih institucija, davaoca parking usluge.

GOVORNA POŠTA - VBOX

Servis govorne pošte (Vbox - Voice message service)  je mnogo više od obične telefonske sekretarice. Korištenjem ovog sistema u mogućnosti ste da:

 • primite govorne i faks poruke za vrijeme dok niste u mogućnosti ili ne želite odgovarati na pozive
 • proslijedite primljenu govornu ili faks poruku na drugi telefonski broj ili Vbox, uz mogućnost dodavanja komentara na tu poruku
 • snimite govornu ili faks poruku koju će sistem poslati na jedno ili više odredišta istovremeno, uz mogućnost određivanja tačnog datuma i vremena kada će sistem isporučiti poruku
 • za poruke koje šaljete možete označiti da li su hitne i povjerljive, a uz njih možete proslijediti i zahtjev za odgovor ili izvještaj o isporuci
 • dok preslušavate primljenu poruku, uputite povratni poziv prema osobi koja vam je ostavila poruku (Call Return)
 • preslušate primljene poruke koristeći vlastiti mobitel ili bilo koji telefon sa tonskim biranjem, odnosno preuzmete iz V:BOX-a primljenu faks poruku koristeći bilo koji faks uređaj

Vbox sistem poruka ima sljedeće karakteristike:

 • čuvanje do 10 poruka
 • trajanje poruke do 20 s
 • čuvanje nepreslušanih poruka 24h  
 • čuvanje preslušanih poruka 1h

 Web pristup za Vbox vam omogućava da upravljate dodatnim opcijama usluge:

 • Slika V:Box profila koju birate iz padajućeg menija biće sadržana unutar govornih poruka koje ostavljate i koje se isporučuju pozvanoj strani.
 • Ako želite da unutar V:Box poruka primate info i oglašivačke poruke koje BH Telecom daje trebate uključiti opciju Prijem oglašivačkih poruka.
 • Ako želite da vam govorne poruke pristižu i na e-mail, trebate da uključite ovu opciju i unesete adresu na koju ćete primati poruke.

Za slučajeve da ne želite koristiti Ko je zvao uslugu (SMS obavijesti o propuštenim pozivima) ili da ne želite primati SMS obavijesti kada pozvani korisnici postanu dostupni, obje opcije možete isključiti. Svaku promjenu trebate potvrditi klikom na Snimi nove postavke.

Usluga Vbox je uključena samo za slučaj „nedostupan“, sve ostale slučajeve (preusmjerenje u slučaju zauzeća, bezuslovno itd.) podešavate po svom izboru. Servisni broj za preusmjerenje poziva na Vbox sistem je 061 12 55 25.

Vbox usluga unapređuje komunikaciju. Pozivatelj vam može ostaviti govornu poruku dok ste nedostupni, a Vi primate:

 • govornu poruku kao zvučni zapis (ukoliko koristite MMS uslugu)
 • SMS obavijest o prispjeloj govornoj poruci, koju možete preslušati pozivom na 061 123 123 sa mobitela (ukoliko ne koristite MMS uslugu)

Napominjemo da korištenje Vbox usluge u roamingu može prouzrokovati troškove, prvenstveno imajući u vidu da se prijem MMS poruka u roamingu naplaćuje. Stoga savjetujemo da se upoznate o cijenama usluge u roamingu, te da ukoliko želite izbjeći troškove roaminga uslugu privremeno isključite.

Isključenje usluge (za slučaj „nedostupan“) možete izvršiti unosom koda #62# YES, a ponovno uključenje sa *62#YES (ako vam je Vbox usluga sa servisnim brojem 061 12 55 25 prethodno bila aktivna za ovaj slučaj preusmjerenja). Kod za provjeru statusa je *#62#YES. 

ZABRANA POZIVA

Ova usluga omogućava ograničavanje odlaznih i dolaznih poziva. Početna šifra je 0000. Obavezno promjenite ovu šifru kako biste se zaštitili od neovlaštenog korištenja usluge.

Šifru možete promijeniti pozivom koda *03*330*XXXX*YYYY*YYYY# gdje XXXX predstavlja staru šifru, a YYYY novu.
Opcije zabrana poziva:

1. Zabrana svih dolaznih poziva (ne možete primati pozive, ali možete pozivati)

 • Za aktivaciju pozovite kod *33*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#33#
 • Za otkazivanje pozovite kod #331*XXXX#

2. Zabrana svih odlaznih međunarodnih poziva (ne možete pozivati izvan zemlje u kojoj se nalazite)

 • Za aktivaciju pozovite kod *331*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#331#
 • Za otkazivanje pozovite kod #331*XXXX#

3. Zabrana poziva iz druge mobilne mreže prema svim zemljama izuzev BiH (možete pozivati unutar zemlje u kojoj se nalazite kao i prema BIH)

 • Za aktivaciju pozovite kod *332*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#332#    
 • Za otkazivanje pozovite kod #332*XXXX# 

4. Zabrana svih dolaznih poziva (ne možete primati pozive, ali možete pozivati)

 • Za aktivaciju pozovite kod *35*XXXX#  
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#35#
 • Za otkazivanje pozovite kod #35*XXXX#  

5. Zabrana dolaznih poziva kada ste u mreži drugog mobilnog operatora (ne možete primati pozive dok se nalazite u drugoj mreži, ali možete pozivati)

 • Za aktivaciju pozovite kod *351*XXXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#351#
 • Za otkazivanje pozovite kod #351*XXXX# 

Napomena: U nekim slučajevima usluga Zabrana poziva može biti suprotna usluzi Preusmjeravanja poziva.

POZIV NA ČEKANJU

Usluga Poziv na čekanju omogućava da u toku trajanja razgovora primate zvučni signal da imate još jedan poziv na koji možete ali i ne morate odgovoriti.

 • Za aktivaciju pozovite kod *43#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#43#
 • Za otkazivanje usluge pozovite kod #43#
ZADRŽAVANJE POZIVA

Znate li da ne morate prekinuti poziv koji je u toku da bi ste pozvali drugi broj? Potrebno je samo staviti na čekanje tekući poziv i uputiti novi poziv, te se možete više puta prebacivati s jednog poziva na drugi.

Za zadržavanje prvog poziva pritisnite tipku 2 a potom tipku za pozivanje. Ako želite da pozovete drugi broj dok je prvi poziv na čekanju, unesite broj koji želite pozvati, a zatim ponovo pritisnite tipku 2 i potom tipku za pozivanje. Za prebacivanje razgovora sa jednog na drugi poziv pritisnite tipku dva i tipku za pozivanje.

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Svoje pozive možete preusmjeriti na drugi telefonski broj (mobilni ili fiksni) na području BiH ili na sistem govornih poruka V:box, korištenjem menija mobilnog telefona ili na sljedeći način:

Potpuno preusmjeravanje:

 • Za aktiviranje pozovite kod **21*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#21#
 • Za otkazivanje pozovite kod ##21#

U slučaju da se ne javite na poziv:

 • Za aktiviranje pozovite kod **61*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#61#
 •  Za otkazivanje pozovite kod ##61#
 • Za određivanje vremena nakon kojeg se poziv preumjerava pozovite kod **61*XXX XXX XXX**vrijeme# (Na mjesto predviđeno za unos vremena upišite broj sekundi u obliku 5, 10, 15, 20, 25 ili 30, ovisno o periodu nakon kojeg će se izvršiti preusmjeravanje.)

U slučaju da ste nedostupni (van mreže, isključeni):

 • Za aktiviranje pozovite kod **62*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#62#
 • Za otkazivanje pozovite kod ##62#

U slučaju zauzeća:

 • Za aktiviranje pozovite kod **67*XXX XXX XXX#
 • Za provjeru statusa pozovite kod *#67#
 • Za otkazivanje pozovite kod ##67#

Sve vrste usluge preusmjeravanja poziva moguće je poništiti pozivanjem koda ##002#

Aktivacija usluge Preusmjeravanja poziva se ne naplaćuje. Broj na koji ste preusmjerili poziv ne snosi nikakve troškove, a sva preusmjeravanja poziva naplaćuju se broju na kojem je aktivirano preusmjerenje po cijeni standardnog poziva između broja koji je preusmjeren i broja na koji je izvršeno preusmjerenje.

ZABRANA PRIKAZA POZIVAJUĆEG BROJA

Aktivacijom ove usluge vaš broj se neće prikazivati prilikom poziva na druge brojeve.

Ovu uslugu možete aktivirati u meniju svog mobilnog telefona ili pojedinačno za svaki poziv pri kojem želite sakriti identitet broja, pozivom koda #31#XXXXXXXXX, gdje X predstavlja broj telefona kojeg pozivate, uključujući i pozivni broj.

Kad šaljete SMS poruku broj pošiljatelja će se uvijek prikazati, bez obzira na to što je uključena usluga Zabrana prikaza broja pozivaoca.

ROAMING

Koristeći roaming usluge BH Telecoma, možete koristiti telekomunikacijske usluge i van granica pokrivenosti BH Mobile mrežom, odnosno u mrežama operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljen ugovor o međunarodnom roamingu.

Dok ste u roamingu, pored osnovnih usluga možete koristiti dodatne usluge:

 • preusmjerenja
 • preslušavanje govornih poruka

Prijem SMS poruke u roamingu je besplatan.

Pozivi iz roaminga prema VBox sistemu poruka naplaćuju se kao pozivi prema BiH.

Listu zemalja i operatora u čijim mrežama možete koristiti usluge roaminga možete preuzeti ovdje.

Kada ste u mreži drugog operatora pozivi se naplaćuju po cijenama tog operatora:

Svaki poziv koji napravite sa svog aparata tarifira se prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite. BH Telecom naplaćuje dodatnu administrativnu taksu za svoje troškove.

Kada primate pozive, strana koja vas poziva plaća isti iznos koji bi plaćala da se nalazite na području pokrivenosti mobilne mreže BH Telecoma, dok vi plaćate međunarodni poziv iz BiH prema tarifi zone kojoj pripada zemlja u kojoj se nalazite prema Cjenovniku.

Ukoliko za vrijeme boravka u roamingu pozivate drugog korisnika BH Telecoma u inostranstvu, snosite dio troškova poziva: od zemlje u kojoj se vi nalazite do BiH (prema cjenovniku operatora u čijoj se mreži nalazite) i administrativne troškove, dok drugi dio snosi korisnik kojeg pozivate i to međunarodni poziv od BIH do zemlje u kojoj se on nalazi (prema tarifi zone kojoj ta zemlja pripada po cjenovniku BH Telecoma).

Preusmjeravanje poziva dok ste u mreži drugog operatora

Kada ste u roamingu a od ranije imate postavljenu neku od vrsta preusmjerenja (svih poziva - All calls, u slučaju da ste zauzeti - Busy, nedostupni - Unreachable ili u slučaju da odbijete poziv - No reply) poziv se obračunava dva puta:

 • za međunarodni poziv prema mobilnom aparatu po cjenovniku BH Telecoma za međunarodne pozive
 • za međunarodni poziv sa mobilnog aparata na preusmjereni broj po cijeni za odlazne pozive operatora čija se mreža koristi.

Sugerišemo vam da pri odlasku u inostranstvo ne koristite uslugu preusmjerenja.

Napomena: Ukoliko želite, možete blokirati dolazne pozive ili dolazne pozive svesti na samo određene brojeve kada se nalazite u inostranstvu. Na taj način ćete uspostaviti kontrolu troškova i izbjeći plaćanje dolaznih međunarodnih poziva.

KONTROLA DATA SAOBRAĆAJA U ROAMINGU

Omogućava praćenje i zaštitu od prekomjerne potrošnje prouzrokovane mobilnim pristupom internetu u roamingu.

Usluga omogućava prijem  SMS poruke upozorenja o samoj aktivnosti korištenja usluge prijenosa podataka u roamingu, kao i uvid u količinu ostvarenog saobraćaja. Usluga se automatski aktivira svim postpaid korisnicima koji na pretplatničkom broju imaju aktiviranu uslugu mobilnog interneta. Uslove i način korištenja ove usluge možete pročitati u Specifičnim uslovima, pod rednim brojem 6.21. Cjenovnika.

BH Telecom će obavijestiti korisnike putem besplatne SMS poruke nakon:

 • pokretanja aktivnosti prijenosa podataka u roamingu
 • dosezanja praga od 20 KM i 200 KM na mjesečnom nivou

Po dostizanju mjesečnog utroška u visini od 500 KM, do kraja obračunskog perioda mjeseca, odnosno do ponovne aktivacije usluge na zahtjev korisnika, privremeno će se onemogućiti  korištenje usluge mobilnog interneta u roamingu.  Ponovnu aktivaciju usluge mobilnog internet pristupa u roamingu moguće je izvršiti: pozivom koda *118*1# ili slanjem SMS poruke na broj 0611081 sa sadržajem: aktivacija

mTU SAM

Želite dogovoriti susret na određenoj lokaciji, pronaći svoj izgubljeni mobilni uređaj, javiti se dragoj osobi ili saznati ko se od vaših prijatelja nalazi u vašoj blizini?

Svi korisnici mobilne mreže BH Telecoma imaju mogućnost poslati podatke o svojoj lokaciji, ili locirati drugog korisnika, uz njegovo odobrenje, što vam daje mogućnost da u svakom momentu znate gdje se nalaze vaši najmiliji.

Usluga mTu sam vam omogućava i pronalazak atraktivnih lokacija, kao i pregled dosadašnjih aktivnosti.

Ukoliko je vaš mobilni uređaj izgubljen ili ukraden, koristeći uslugu mTu sam možete izvršiti lociranje.

Usluga mTu sam je podijeljena na cjeline koje korisnici mogu koristiti:

 • Moje postavke (My Settings) – podaplikacija koja omogućava korisniku da setuje postavke za ovaj servis (privatnost, grupe...)
 • Ja sam tu! (I Am Here!) – podaplikacija koja omogućava osvježavanje i slanje sopstvene lokacije drugim korisnicima
 • Gdje si? (Where Are You?) – podaplikacija koja služi za pravljenje grupa korisnika za lociranje, te lociranje jednog ili više korisnika
 • Vidimo se... (See You...) – podaplikacija koja služi za određivanje bilo koje lokacije i njeno prosljeđivanje drugim korisnicima
 • Nađi lokaciju... (Find Location...) – podaplikacija sa integriranom vektoriziranom mapom Bosne i Hercegovine omjera 1:25 000, koja korisniku omogućava pridruživanje mape sa aplikacijama za lociranje i pretraživanje raznih lokacija po nazivima i ulica i gradova.
 • Pregled aktivnosti (History) – je podaplikacija na kojoj su pohranjeni svi zatjevi korisnika, koje on može pogledati, te svaka komunikacija SMS i MMS porukama, te podaci o dodatnim i izbrisanim korisnicima sa korisničkih listi podaplikacije „Gdje si“.

Lociranje možete izvršiti na dva načina:

 • putem BH Telecom portala Saznaj više
 • slanjem SMS poruke

 

Zahtjev za lociranjem putem BH Telecom portala:

Podaplikacija Gdje si? (Where Are You?) locira druge korisnike uz njihov pristanak.

Ulaskom na Gdje si? otvara se meni gdje imate mogućnost izbora korisnika/objekta kojeg želite locirati, te pritiskom na tipku „Lociraj“ zahtjev za lociranjem se prosljeđuje korisniku kojeg želite locirati, odnosno, ukoliko postoji potrebni pristanak, vrši se lociranje izabranog korisnika.

Također, u slučaju da želite locirati nekoga ko vam nije na listi prijatelja izborom opcije „Traži“ i upisivanjem broja željenog korisnika, i pritiskom na tipku „Pošalji zahtjev“ zahtjev za lociranjem se prosijeđuje korisniku kojeg želite locirati, odnosno ukoliko postoji potrebni pristanak, vrši se lociranje izabranog korisnika.

U slučaju da želite locirati više korisnika, odnosno MSISDN-ova, korisnike je potrebno objediniti u određenu grupu na Gdje si? podaplikaciji. Da bi se to učinilo potrebno je kreirati grupu korisnika u sekciji „Moje postavke“ za podsekciju „Grupe Liste prijatelja“ koristeći se jednostavnim uputama. Dakle, neophodno je prvo kreirati ime grupe (Prijatelji, Familija, Djeca, Vozila, Uposlenici i sl.), a nakon toga jednostavnim sistemom prebacivanja, u opciji „Grupe“ u okviru podaplikacije Gdje si?, uz pomoć strelica, željene korisnike smještati u kreiranu grupu.

Kada ste obavili sve predviđene korake pri kreiranju grupe, potrebno je označiti željenu grupu za lociranje, pritisuti tipku „Lociraj“, i zahtjev za lociranjem proslijediće se članovima grupe, odnosno, lociranje će biti obavljeno samo za one članove grupe koji daju odobrenje za lociranje.

Za kreiranje „Liste prijatelja“ za lociranje u okviru podaplikacije Gdje si? važno je napomenuti da za dodavanje korisnika na listu za lociranje svaki korisnik mora dati potvrdu da želi biti na nečijoj listi. Davanjem svoje potvrde korisnici će biti automatski smješteni kao prijatelji na obje "Liste prijatelja“, odnosno korisnik A je na listi prijatelja korisnika B i obratno.

 

Zahtjev za lociranjem putem SMS poruke

Zahtjev za lociranjem putem SMS poruke omogućen je jednostavnim slanjem SMS poruke na broj 061 1135 u koju upisujete sadržaj GDJE razmak broj korisnika kojeg želi locirati (npr.: GDJE 061123456).

U povratnoj SMS poruci ćete dobiti rezultate lociranja korisnika.

U slučaju da želite dobiti i oznaku na mapi gdje se korisnik nalazi, jednostavnim slanjem SMS poruke na broj 061 1135 sa sadržajem: GDJE razmak broj telefona korisnika kojeg želite locirati razmak MMS, u povratnoj MMS poruci ćete dobiti rezultat lociranja korisnika (npr.: GDJE 061123456 MMS).

 

Slanje svoje trenutne lokacije drugim korisnicima

Logiranjem na portal BH Telecoma imate mogućnost da kroz podaplikaciju Ja sam tu (I Am Here!) proslijedite drugom korisniku (ili više njih) svoju lokaciju.

Izborom usluge Ja sam tu korisniku otvara se prozor u kojem izborom na tipku „Osvježi moju lokaciju” dobijate podatke o svojoj trenutnutnoj lokaciji. Nakon toga izborom jedne od dvije opcije „SMS“ ili „MMS“ svoju lokaciju možete proslijediti drugom ili drugim korisnicima, na način da u novootvorenom prozoru u polje „Primalac“ upišete jednog ili više korisnika, ili izaberete nekoga sa svoje liste prijatelja, dopišete dodatni tekst koji želite da proslijedite, te na kraju kliknete opciju „Pošalji“. U ovisnosti od ranije izabrane opcije (SMS ili MMS) poruka sa vašom lokacijom (za MMS i isječak iz mape) i dodatnim tekstom će se isporučiti korisniku/korisnicima koji su bili u listi primaoca.

 

Slanje neke druge lokacije prema korisnicima

Logiranjem na portal BH Telecoma imate mogućnost da kroz podaplikaciju Vidimo se... (See You...) proslijedite drugom ili drugim korisnicima bilo koju lokaciju označenu na mapi.

Da biste uopće mogli poslati neku lokaciju, potrebno ju je prvo kreirati na način da se  ukucaju koordinate lokacije u predviđena polja ili jednostavno, putem GIS mape, izaberete određenu lokaciju na području Bosne i Hercegovine. Nakon što je izaberete, potrebno je u predviđena polja za te opcije, dodijeliti ime lokaciji, opisati je, te  je obilježiti izborom predviđene ikonice (Icone) i odabirom boje lokacije. Nakon toga, izborom „SMS“ ili „MMS“ opcije, kreiranu lokaciju možete proslijediti drugom ili drugim korisnicima, na način da u novootvorenom prozoru u polje „Primalac“ upišete ili sa svoje liste prijatelja izabere jednog ili više korisnika, kao i da dopišete dodatni tekst koji želite proslijediti, a vezan je uz tu lokaciju (npr. Nađemo se kod kina Radnik u 20:00, vodim vas u kino), te na kraju kliknete opciju „Pošalji“. U ovisnosti koju od opcija ste izabrali (SMS ili MMS) poruka sa kreiranom lokacijom (za MMS i isječak iz mape) i pripadajućim tekstom će se isporučiti korisniku ili korisnicima koji su bili u listi primaoca.

 

Privatnost korisnika

Da biste locirali korisnika putem jedne od usluga, morate dobiti dozvolu korisnika kojeg želite locirati. Dozvola za lociranje korisnika se može samo dodijeliti putem SMS ili WEB/WAP interface kroz opciju „Moje postavke“, na jednostavan način.

Korisnik koji SMS-om dobije zahtjev za odobravanjem lociranja može:

 • odobriti lociranje,
 • odbiti lociranje, odnosno samo ignorisati primljenu poruku,

Korisnik takođe istim kanalima može u svakom trenutku, za pojedinačni upit za lociranjem odobriti lociranje od nekog broja slanjem SMS poruke sadržaja „Dozvoli 06xxxxxxx“ na broj 0611135 za taj broj ili blokirati zahtjeve od nekog broja slanjem SMS poruke sadržaja „Ignorisi 06xxxxxxx“ na broj 0611135 za taj broj, ili sve korisnike slanjem SMS poruke sadržaja „Ignorisi“ na isti broj.

Korisnik može trajno (do opoziva) za svoj profil odobriti zahtjeve za lociranjem od svih korisnika slanjem SMS poruke sadržaja „Dozvoli“ na broj 0611135, ili blokirati sve zahtjeve za lociranjem od svih korisnika slanjem SMS poruke sadržaja „Ignorisi“ na broj 0611135.

Svaki korisnik logiran na http://bhmobile.bhtelecom.ba/mape, putem „Moje postavke“ opcije ima mogućnost pregleda odnosno izmjene sljedećih podataka uz pregled svih detalja:

 • Svoje postavke, koje je postavio putem svih kanala pristupa (WEB/WAP/SMS)
 • Liste prijatelja koje je kreirao za Gdje si ti? Grupe korisnika (Friends list group)
 • Svoje lokacije koje je kreirao za Vidimo se... grupe lokacija (My Locations group)

Ovim putem korisnik u svakom momentu može izmijeniti bilo koji podatak, te mu je ujedno i omogućeno da personalizira svako pravo lociranja, bez obzira na predefinisani šablon određene grupe.

Bus info

Usluga je kreirana prema vašim potrebama, kako biste znali, dok čekate na stajalištima, kad stiže „vaš“ tramvaj, trolejbus, autobus...

Bus info je usluga informiranja korisnika mobilnih usluga BH Telecoma putem njihovog mobilnog telefona o dolasku vozila javnog gradskog prijevoza, autobusa, tramvaja ili trolejbusa/ na stanicu/stajalište GRAS-a na području Kantona Sarajevo koje ih zanima, odnosno na kojem čekaju.

Do informacija o vašem prevoznom sredstvu i dolasku na stanicu možete doći:

 • putem aplikacije Bus info koju možete skinuti sa Google Play ovdje, ili
 • putem SMS-a pozivom na *133*jedinstveni kod stanice# (*133* je pozivni znak, dok broj pored # označava jedinstveni kod stanice.).

Kodovi autobuskih, tramvajskih i trolejbuskih stajališta/stanica su istaknuti na stajalištima.

Primjer poruke:

Nalazite se na stanici kod Fabrike duhana Sarajevo. Šaljete poruku *133*jedinstveni kod stanice#, pri čemu je ovdje jedinstveni kod autobuske linije broj 18. Dobijate poruku sljedećeg sadržaja:

 • Stanica Nadvožnjak
 • Linija-broj stanica
 • 18 - 2;10

Cijena SMS poruke iznosi 0,07KM sa PDV-om

Pregled autobuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled minibuskih stanica sa pripadajućim kodovima
Pregled tramvajskih i trolejbuskih stanica sa pripadajućim kodovima

DOPUNA ULTRA KREDITA - mCOMMERCE

Dopunu Ultra kredita možete izvršiti sa svog pretplatničkog mobilnog broja, uz uslov da ste aktivan pretplatnik i imate najmanje 3 uredno plaćena računa.

Dopunu možete izvršiti slanjem SMS poruke na broj 061 1171, u sljedećem obliku:

iznos dopune_broj mobilnog telefona na koji vršite dopunu u formatu 3876xxxxxxx_pozdravna poruka

Napomena: donja crta predstavlja razmak, a pozdravna poruka može biti dužine do 100 karaktera sa razmacima.

Primjer SMS poruke: 20 38761123456 sretan rodjendan

Dopunu možete izvršiti i putem portala BH Telecoma, klikom na link mCommerce na BH Mobile portalu, otvara se jednostavan meni. Unesite iznos dopune i broj telefona na koji želite izvršiti dopunu.

Na portalu možete pregledati sve vaše obavljene transakcije u toku mjeseca i kreirati liste korisnika kojima šaljete Ultra dopune. Po završetku  transakcije, dobivate SMS obavijest o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji. Maksimalni pojedinačni i mjesečni iznos za prenos sredstava je do 30 KM.

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.mTON

Zamijenite svoj pozivni ton melodijom po vlastitoj želji! Odaberite melodije, iz raznovrsne ponude, koju će pozivaoci vašeg broja slušati do trenutka vašeg javljanja.

Katalog mTON melodija možete pregledati ovdje.

Opcije koje su omogućene:

 • podesiti mTon za sve kontakte
 • dodijeliti različite mTonove za različite kontakte
 • dodijeliti različite mTonove pojedinim grupama pozivalaca (porodica, poslovni partneri, najprijatelji)
 • izabrati određenu melodiju za određen datum
 • promijeniti svoj mTon u bilo kojem trenutku

Kako kupiti svoj mTon?

 • Slanjem SMS poruke: u tekst poruke upisujete šifru željenog mTona i šaljete na broj 061 1134 
 • Putem BH Telecom portala za mobilne korisnike: odaberite mTon i jednostavnim klikom na „Kupi“ naručujete željeni sadržaj. Kupovina putem Web portala je moguća nakon logiranja.

Korištenje usluge mTon možete odjaviti slanjem SMS poruke sadržaja „Odjava“ na broj 061 1134 ili putem BH Telecom portala za mobilne korisnike, klikom na „Deaktiviraj“. Ponovna registracija je omogućen slanjem SMS poruke sadržaja „Prijava“ na broj 061 1134 ili kupovinom nove melodije.

Validnost melodije je 6 mjeseci od datuma kupovine.

SMS poruke iz BH Mobile mreže kojom se naručuju mTon melodije se ne naplaćuju, kao ni ostvareni podatkovni saobraćaj u slučaju kupovine putem BH Telecom portala za mobilne korisnike.

Posebne napomene:

Pretplatnicima BH Mobile mreže naplata korištenja mTona usluge vrši se na kraju obračunskog perioda, kroz mjesečni račun. Ultra korisnici prilikom kupovine trebaju na računu imati minimalno onoliko novca koliko je potrebno za kupovinu željenog mTona, a u slučaju da se radi o prvoj kupovini, na računu moraju imati  i iznos mjesečne naknade koja se naplaćuje odmah. U slučaju da u tom trenutku nemaju dovoljno sredstava na računu kupovina neće biti odobrena. Prepaid korisnicima se naplata mjesečne naknade vrši za mjesec unaprijed.

Ukoliko korisnik mTon usluge nema dovoljno sredstava na svom Ultra računu u trenutku naplate mjesečne naknade, sistem će 30 dana pokušavati izvršiti naplatu. Istovremeno će korisnik biti obavješten putem SMS poruke da je potrebno da nadopuni račun. Ukoliko to ne uradi u roku od 30 dana, usluga mTon će biti isključena.

Ukoliko je korisnik svojevoljno odjavio uslugu ili mu je usluga isključena od strane BH Telecoma zbog neizmirivanja obaveza prema BH Telecomu, zloupotrebe i sl.,  BH Telecom će arhivirati korisnikove postavke i kupljene melodije mjesec dana od dana deaktiviranja. Ukoliko se korisnik u periodu od mjesec dana od dana deaktivacije ponovo ne prijavi na uslugu, sve postavke će biti brisane sa sistema.

KORPORATIVNI mTON

Ova usluga Vam omogućava postavku jedinstvenog pozivnog tona odnosno melodije koju će pozivaoci brojeva vaše kompanije slušati umjesto zvona, prije uspostave poziva. Mjesečna naknada za korištenje ove usluge iznosi 1 KM po priključku.

Za informacije o uslovima aktivacije ove usluge potrebno je da pozovete Kontakt centar na broj 1322 ili posjetite prodajno mjesto BH Telecoma.SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke na broj 061 11 82 možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma (fiksna i mobilna mreža, privatni i poslovni korisnici). Upit se može izvršiti po broju telefona ili podacima korisnika:

 • Po broju telefona - SMS poruka treba da sadrži potpuni broj telefona u formatu: 033xxxxxx odnosno 061xxxxxx
 • Po podacima o korisniku (fizičko lice) - upit se vrši u formatu: F_ime_prezime_grad gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje. Podaci za prezime, ime i grad moraju sadržavati najmanje tri slova.
 • Po podacima o korisniku (pravno lice) - upit se vrši u formatu: P_naziv-pravnog-lica_grad gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje. Podaci za naziv pravnog lica i grad moraju sadržavati najmanje tri slova.

Ukoliko ima više rezultata pretrage možete ih saznati slanjem poruke DALJE. Brojevi koji su pod zabranom za informacije (1182) neće se prikazivati.