Javni pozivi


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama
SD-WAN rješenje sa CPE/vCPE opremom

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije sa pokažu interes i dostave odgovore na RFI/RFP za implementaciju SD-WAN rješenja sa CPE/vCPE opremom u BH Telecomu. [more]

04.12.2017

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju igraćih konzola PlayStation i dodatne opreme putem BH Telecoma (komisionar).[more]

30.11.2017

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za...[more]

02.11.2017

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

  S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su...[more]

23.10.2017

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1. Toshiba2. Axen[more]

02.10.2017

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

19.06.2017

Javni poziv za dostavljanje terminalnih uređaja

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme za pružanje usluge MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH...[more]

27.12.2016

IZMJENA JAVNOG POZIVA

Za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima objavljenog u javnim glasilima 04.04.2016. godine. Javni poziv se modifikuje u dijelu koji se odnosi na tehničku...

03.08.2016

Poništenje Javnog oglasa

BH Telecom d.d. Sarajevo PONIŠTAVAJavni poziv za dostavu SHDSL terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma, koji je objavljen dana 12.05.2016. godine u dnevnim novinama i na web stranici...[more]

31.05.2016

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu terminalne SHDSL opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma.[more]

12.05.2016

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

21.04.2016

J A V N I P O Z I V

 J A V N I      P O Z I Vza iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1.    ...[more]

18.04.2016

Displaying results 1 to 51 out of 288