Javni pozivi


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama

Politika upravljanja dobavljačima
J A V N I O G L A S

  Za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektor za...[more]

17.07.2019

J A V N I O G L A S

  Za  prijem radnika u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica u Odjeljenju za realizaciju komunikacijskih rješenja, Služba za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektor za...[more]

17.07.2019

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

  I. U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT servisa u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije, na radnom mjestu 36....[more]

24.06.2019

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT servisa u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto: - 36. Stručni saradnik za IT...[more]

20.06.2019

JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju posredovanja u prodaji usluga BH Telecoma fizičkim licima[more]

31.05.2019

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Sarajevo, Služba za imovinsko pravne poslove i zastupanje, Sektora za pravne poslove u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje...[more]

23.05.2019

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenje za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Službe za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, u Direkciji Travnik, Dioničkog društva BH Telecom...[more]

21.05.2019

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku, u Direkciji Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo[more]

20.05.2019

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Sektoru za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima Direkcije Sarajevo[more]

17.05.2019

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za proizvodnju i montažu metalnih konstrukcija, Sektora za proizvodnju u Izvršnoj direkciji za investicije, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto:- 212. Monter, KV –...[more]

08.05.2019

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos u Odjeljenje za kablovske i radio pristupne mreže, Službe za upravljanje projektima pristupnih struktura, Sektora upravljanja investicionim projektima u Izvršnoj direkciji za investicije,...[more]

08.05.2019

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, kako slijedi: [more]

27.04.2019

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na neodređeno vrijeme u direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi: [more]

15.04.2019

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Smart Home rješenja putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1. Legrand2. Fibaro3. Gigaset4. TP Link5. ZTE6. OBLO LivingUz prijavu...[more]

26.02.2019

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju univerzalnih daljinskih upravljača za STB putem BH Telecoma (komisionar).[more]

11.01.2019

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala[more]

22.11.2018

JAVNI POZIV

ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO[more]

05.10.2018

PONOVNI JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Banja Luke za potrebe Direkcije Banja Luka, BH Telecom d.d. Sarajevo[more]

10.08.2018

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 45 UTAKMICA BH TELECOM PREMIJER LIGE BIH OD 2. DO 19. KOLA SEZONE 2018/2019 I ZAHTJEVA ZA KUPOVINU NEEKSKLUZIVNIH PRAVA NA EMITOVANJE VIDEO ISJEČAKA...[more]

13.07.2018

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju GoPro kamera i dodatne opreme putem BH Telecoma (komisionar).[more]

12.06.2018

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Samsung tableta putem BH Telecoma (komisionar).[more]

12.06.2018

Displaying results 1 to 51 out of 359