Javni pozivi


Javni pozivi

Nabavke generalne direkcije

Nabavke regionalnih direkcija

Liste ponuđača i subjekata

Pravilnik o nabavkama

Politika upravljanja dobavljačima
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

  S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja se bave pružanjem usluga izrade, zakupa i distribucije Viber stickera putem aplikacije Viber, a...[more]

01.02.2018

SD-WAN rješenje sa CPE/vCPE opremom

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije sa pokažu interes i dostave odgovore na RFI/RFP za implementaciju SD-WAN rješenja sa CPE/vCPE opremom u BH Telecomu. [more]

04.12.2017

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju igraćih konzola PlayStation i dodatne opreme putem BH Telecoma (komisionar).[more]

30.11.2017

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za...[more]

02.11.2017

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

  S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su...[more]

23.10.2017

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1. Toshiba2. Axen[more]

02.10.2017

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

19.06.2017

Javni poziv za dostavljanje terminalnih uređaja

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme za pružanje usluge MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa BH...[more]

27.12.2016

IZMJENA JAVNOG POZIVA

Za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima objavljenog u javnim glasilima 04.04.2016. godine. Javni poziv se modifikuje u dijelu koji se odnosi na tehničku...

03.08.2016

Displaying results 1 to 51 out of 299