Dodatne usluge

DODATNE FIKSNE TELEFONSKE USLUGEOsnovna.ba

Osnovna.ba predstavlja jedinstveni online edukativni sistem za učenje, namijenjen učenicima od V do IX razreda i uključuje predmete:

 • BHS jezik – gramatika
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija
 • Hemija
 • Engleski jezik

Lekcije iz svih predmeta usklađene su sa aktuelnim nastavnim planom i programom u BiH. Za dodatno olakšanje pri savladavanju novih znanja, učenicima su dostupna i tekstualna objašnjenja, kao i video materijali. Pored toga, korisnicima su na raspolaganju i online testovi, svakodnevno dostupni za provjeru znanja.

Roditeljima je uvijek dostupan detaljan izvještaj o urađenim testovima i vremenu provedenom na osnovna.ba.

Aktivacija usluge je jednostavna:

 • na portalu BH Telecoma ovdje (za pretplatnike fiksne i internet usluge) ili
 • pozivom na broj Kontakt centra 1444 ili
 • na prodajnom mjestu BH Telecoma

Nakon aktivacije, korisnik dobija kod koji je neophodan za registraciju na www.osnovna.ba, nakon čega dobija pristup predmetima iz paketa za jedan odabrani razred. Omogućena je istovremena aktivacija više paketa usluge i svaki od njih naplaćuje se posebno.

Usluga je dostupna svim pretplatnicima po cijeni od 6 KM mjesečno. U prvom i zadnjem mjesecu korištenja usluge naknada se naplaćuje u skladu sa brojem dana od datuma aktivacije, odnosno do datuma deaktivacije.

Osnovnu.ba moguće je koristiti i pomoću Android aplikacije, koju možete preuzeti ovdje.

Osigurajte vašoj djeci stalan i jednostavan pristup lekcijama/predmetima i olakšajte im savladavanje novih znanja.

Osnovna.ba – Uvijek dostupan instruktor!

 

 BH LINE BOX

Ukoliko ste već korisnik fiksne telefonske usluge BH Telecoma, posjedujete telefon koji podržava SMS uslugu, te imate aktiviranu uslugu Prikaz broja pozivatelja (CLIP), ispunjavate sve uslove za slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno, dok se slanje na brojeve mobilne telefonije i brojeve van BH Telecom mreže naplaćuje po važećem Cjenovniku.

Potražite u meniju vašeg uređaja opciju SMS centar. Ukoliko broj centra nije već upisan, upišite broj 13900 ili 1390, zavisno od aparata koji koristite. Nakon toga možete aktivirati uslugu slanjem poruke sadržaja START na broj 900, a potom sačekajte povratnu poruku: "Drago nam je što ste izabrali BH Line Box uslugu“, koja će potvrditi da je SMS usluga aktivna.

Ukoliko želite otkazati korištenje usluge, pošaljite SMS poruku sa sadržajem STOP na broj 900 i sačekate obavijest da usluga više nije aktivna.

Ako već niste pretplatnik usluge Prikaz broja pozivatelja (CLIP), aktivirajte je a nakon toga aktivirajte i uslugu BH Line Box.

Nakon što ste aktivirali uslugu BH Line Box, kao korisnik fiksne telefonske usluge, SMS poruke možete slati i putem portala ovdje, potpuno besplatno.

MOJA SEKRETARICA

Moja sekretarica je usluga dodatne vrijednosti za korisnike fiksne telefonske mreže, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Osim prijema govornih poruka, korisnik usluge dobiva i obavještenja o njihovom prispijeću, te bira vrijeme kada će ih preslušati.

Aktivacija i korištenje na dodatne usluge Moja sekretarica je besplatna!

Za vrijeme ostavljanja poruke pozivalac plaća cijenu poziva prema fiksnoj mreži BH Telecoma, u skladu sa korištenim tarifnim paketom.

Osnovne funkcionalnosti usluge za krajnjeg korisnika su:

 • mogućnost postavljanja personaliziranih pozdravnih poruka
 • pozdravna poruka u slučaju nejavljanja i/ili zauzeća
 • govorni potpis kao pozdravna poruka
 • e-mail notifikacija o propuštenim pozivima i primljenim porukama
 • govorna poruka u attachment-u za konfiguriranu e-mail adresu (konfiguracija putem web portala)
 • bilježenje propuštenih poziva
 • sve opcije podesive od strane korisnika.

Uslov za korištenje usluge Moja sekretarica je aktivacija dodatne usluge Preusmjerenje poziva (Call Forwarding)“ i podešavanje preusmjerenja poziva na pretinac govorne pošte (preusmjerenje na broj 1410).

Pretinac govorne pošte se kreira nakon što se izvrši jedna od sljedećih aktivnosti:

 • pozivom na kratki kod 1411, pristupa se pretincu govorne pošte
 • ostavi se prva govorna poruka u korisnikov pretinac govorne pošte.

Pristup pretincu govorne pošte je omogućen:

 • putem telefonskog aparata biranjem kratkog koda 1411 ili 033 1411
 • putem web portala BH Telecoma

Ostale karakteristike usluge Moja sekretarica:

 • period čuvanja preslušanih poruka – 10 dana
 • period čuvanja nepreslušanih poruka – 10 dana
 • maksimalan broj poruka u pretincu – 20 poruka
 • maksimalna dužina trajanja jedne ostavljene poruke - 30 sekundi
 • brisanje korisničkog pretinca nakon perioda neaktivnosti (ostavljanja/preslušavanja poruka) - 10 dana

Preslušavanje govorne pošte omogućeno je samo putem fiksnog telefona korisnika usluge Moja sekretarica. Obavijesti o prispjeloj govornoj poruci, kao i propuštenim pozivima, omogućena je putem SMS-a, na mobilni broj korisnika usluge Moja sekretarica.

PROVJERA STANJA RAČUNA

Stanje Vašeg računa možete provjeriti:

 • pozivom na 0800 24 444 ili 033 60 60 60
 • slanjem SMS poruke na broj 033 60 60 60

Ova usluga je besplatna.

Informacija o stanju računa odnosi se samo na cijenu korištenog govornog i SMS saobraćaja trenutnog obračunskog perioda (kalendarskog mjeseca) i to bez uključenog PDV-a. Iznos ne uključuje cijenu pretplate za korišteni osnovni ili dodatne pakete, jednokratne naknade za usluge, popuste ili druge troškove koji vam se ispostavljaju na računu.

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke na broj 061 11 82 možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma (fiksna i mobilna mreža, privatni i poslovni korisnici).

Upit se može izvršiti po broju telefona ili podacima korisnika:

 • po broju telefona - SMS poruka treba da sadrži potpuni broj telefona u formatu: 033xxxxxx odnosno 061xxxxxx
 • po podacima o korisniku (fizičko lice) - upit se vrši u formatu: F_ime_prezime_grad, gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje. Podaci za prezime, ime i grad moraju sadržavati najmanje tri slova
 • po podacima o korisniku (pravno lice) - upit se vrši u formatu: P_naziv-pravnog-lica_grad, gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje. Podaci za naziv pravnog lica i grad moraju sadržavati najmanje tri slova

Ukoliko ima više rezultata pretrage možete ih saznati slanjem poruke DALJE. Brojevi koji su pod zabranom za informacije (1182) neće se prikazivati.

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Ljubav, posao, zdravlje? Da li su vam zvijezde danas naklonjene?

Odgovor na ovo pitanje potražite slanjem SMS poruke u sljedećem formatu: HOR_XXX, gdje znak "_" znači razmak ili prazno polje a XXX prva tri slova naziva horoskopskog znaka, npr. za dnevni horoskop vodolije ukucajte SMS sa sadržajem HOR VOD i pošaljite na broj 061 11 11.

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa.

Dovoljno je da pošaljete SMS poruku sa odgovarajućim upitom na broj 061 11 25.

SMS SADRŽAJ

ODGOVOR

BROJ ime

primate odgovor o broju kojem ime pripada i njegovo značenje

PAR ime1 ime2

dobijate odgovor o kompatibilnosti dva imena u procentima

VEZA hor1 hor2

saznajete usklađenost dva horoskopska znaka

ASTRO hor

dobijate kratak astrološki opis traženog horoskopskog znaka

PODZNAK datum rođenja vrijeme rođenja

saznajete kojem podznaku pripadate

DRVO datum rođenja

drvo koje odgovara datumu rođenja, šta ono znači i njegove osobine

SRECA datum rođenja

sretan broj na osnovu datuma rođenja i njegovo značenje

BIORITAM datum rođenja

na osnovu datuma rođenja dobijate svoj bioritam koji sadrži: fizički ciklus, emocionalni ciklus i intelektualni ciklus

BMI težina visina

saznajete svoj indeks težine i idealnu težinu

POSAO Ime

saznajte svoj idealan posao

POMOC usluga

prijem ispravanog formata poruke i primjera za slanjeFormati sadržaja poruka:

hor: tri prva slova horoskopskog znaka (npr. RIB)

datum rođenja: dd.mm.gggg (npr. 15.03.1975)

vrijeme rođenja: hh:mm (npr. 13:50)

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

Usluga lovca, hvatanja zlonamjernih poziva, se vrši na zahtjev korisnika. Zahtjev za korištenjem ove besplatne usluge je potrebno podnijeti pozivom na broj 1444, nakon čega ćete dobiti uputu o proceduri po kojoj će se postupati u slučaju uznemiravanja.

DOPUNA ULTRA KREDITA

Ultra kredit možete dopuniti putem vašeg fiksnog telefona, slanjem SMS poruke ili pozivom automatskog govornog servisa.DOPUNA PUTEM SMS PORUKE:

Preduslovi za aktivaciju usluge su aktivirana CLIP usluga (Prezentacija broja pozivaoca), BH Line box usluga i konfigurisane SMS postavke telefona. Nakon što su ispunjeni svi preduslovi, uslugu možete aktivirati slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja START

Dopuna Ultra kredita se vrši slanjem SMS poruke na broj 0611171 u formatu: 2.3 38761987654 sretan polazak u školu (Iznos_Ultra broj_Poruka)

Iznos preostalih sredstava za Ultra dopunu za tekući mjesec možete provjeriti slanjem SMS poruke na broj 0611171 sadržaja STANJE.

Ukoliko želite zabraniti korištenje ove usluge, zahtjev za zabranu može podnijeti putem kontakt centra BH Telecoma, pozivom na besplatni broj 1444 ili na prodajnim mjestima BH Telecoma ovdje.DOPUNA POZIVOM AUTOMATSKOG GOVORNOG SERVISA:

Usluga se aktivira pozivanjem servisnog broja 061 1171 i izborom opcije za aktivaciju.

Slijedeći upute govornog automata odaberite opciju za dopunu kredita, unosite iznos dopune i korisnički Ultra broj koji želite dopuniti. Nakon toga govorni automat saopštava uneseni broj, vrijednost nadopune i nakon vaše potvrde izvršava se dopunjavanje kredita Ultra broja. Ultra korisnik čiji je broj dopunjen dobija SMS obavijest o izvršenoj nadopuni.

Prije svake dopune, putem automatskog govornog servisa ćete biti obaviješteni o iznosu preostalih sredstava od mjesečnog limita.

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Da biste je mogli koristiti, potrebno je da imate uređaj koji omogućava prikazivanje brojeva. Za aktivaciju ove usluge potrebno je da pozovete 1444.

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava signaliziranje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. U slučaju dolaska novog poziva bićete obaviješteni odgovarajućim tonom u slušalici. Nakon obavještenja, možete naizmjenično prebacivati iz jedne veze u drugu ili prekinuti vezu sa bilo kojim od ova dva sagovornika.

U slučaju da prihvatite drugi poziv tokom razgovora, imate sljedeće mogućnosti:

 • ignorisati poziv
 • U tom slučaju će nakon 30 sekundi pozivalac biti odbijen. Poziv možete odbiti kratko pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipku Flash na aparatu), a zatim broj 0 na tastaturi telefona.

 • prvu vezu staviti na čekanje i preći na razgovor sa drugim pozivaocem
 • Ovo se postiže kratkim pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipke Flash na aparatu), i pritiskom na broj 2 na tastaturi aparata. Ponavljanjem ove procedure se veza ponovo prebacuje na prvog pozivaoca. Na taj način se veza može naizmjenično prebacivati između pozivaoca.

 • Prekinuti vezu sa jednim od pozivaoca.
 • Ovo se postiže kratkim pritiskom na viljušku telefonskog aparata (ili tipke Flash na aparatu), i pritiskom na broj 1.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju usluge podignite slušalicu i unesite kod*43#

Za provjeru podignite slušalicu i unesite kod *#43#

Za deaktivaciju podignite slušalicu i unesite kod #43#.

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj.

Postoje tri vrste preusmjerenja:

 • bezuslovno - svi pozivi se preusmjeravaju na definisani telefonski broj
 • na nejavljanje - pozivi se preusmjeravaju ukoliko se pozvani pretplatnik ne javi
 • na zauzeće - pozivi se preusmjeravaju ukoliko je birani pretplatnik zauzet.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za bezuslovno preusmjerenje podignite slušalicu i unesite kod *21*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#21#, a za deaktiviranje #21#.

Za preusmjerenje u slučaju nejavljanja podignite slušalicu i unesite kod *61*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#61#, a za deaktiviranje #61#.

Za preusmjerenje u slučaju zauzeća podignite slušalicu i unesite kod *67*brojtelefona#. Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#67#, a za deaktiviranje #67#.

Korištenje ove usluge se ne naplaćuje. Za inicijalnu aktivaciju potrebno je podnijeti zahtjev pozivom na 1444.

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Biranje skraćenog broja se vrši tako što se pritisne **, a zatim dvocifreni broj dodijeljen punom broju.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *51*skraćeni broj*broj se poziva#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#51*skraćeni broj#, a za deaktiviranje *#51*skraćeni broj#.

Za provjeru da li ima brojeva u listi, podignite slušalicu i unesite kod *#51#.

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Ukoliko ste aktivirali ovu uslugu, imate mogućnost prebacivanja veze između sagovornika ili razgovora sa sva tri pretplatnika istovremeno.

U toku telefonskog razgovora sa prvim sagovornikom pritisnite kratko viljušku telefonskog aparata (ili tipku namijenjenu za konferencijski poziv) nakon čega se dobiva ton slobodnog biranja. Tada birajte broj drugog sagovornika, pri čemu prvi sagovornik ostaje na čekanju i ne učestvuje u razgovoru. Nakon uspostave veze sa drugim sagovornikom, imate na raspolaganju sljedeće opcije:

 • prekinuti vezu sa sagovornikom sa kojim razgovarate i prebaciti se na vezu sa preostalim sagovornikom.
 • Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 1.

 • Prebaciti vezu sa jednog sagovornika na drugog.
 • Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 2. Pri tome se neaktivna veza stavlja na čekanje. Uzastopnim ponavljanjem ove procedure, naizmjenično se ostvaruje govorna veza sa oba sagovornika.

 • Prebaciti se na konferencijsku vezu.
 • Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 3.

Usluga se ne naplaćuje.

POVRATNI UPIT

Ukoliko razgovarate sa sagovornikom, i želite uspostaviti vezu sa još jednim sagovornikom, kratkim pritiskom viljuške aparata (ili tipke namijenjene za ovu vrstu usluge ovisno o vrsti aparata) dobijate signal slobodnog biranja, nakon čega možete birati telefonski broj drugog sagovornika. Nakon uspostavljanja veze sa drugim sagovornikom, možete vršiti prebacivanje veze od jednog do drugog sagovornika, kao i prekinuti vezu sa bilo kojim od sagovornika

Nakon uspostave veze sa drugim sagovornikom, imate na raspolaganju sljedeće opcije:

 • Prekinuti vezu sa sagovornikom sa kojim razgovarate i prebaciti se na vezu sa preostalim sagovornikom. .
 • Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 1.

 • Prebaciti vezu sa jednog sagovornika na drugog.
 • Ovo se ostvaruje kratkim pritiskom na viljušku aparata ili namjensku tipku (nakon čega se dobije ton slobodnog biranja) i pritiskom na broj 2. Pri tome se neaktivna veza stavlja na čekanje. Uzastopnim ponavljanjem ove procedure, naizmjenično se ostvaruje govorna veza sa oba sagovornika.
NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Kada se ova usluga aktivira, svi pozivi prema vašem telefonskom broju se usmjeravaju na odgovarajuću govornu poruku.

Informacija se odnosi samo na korišteni saobraćaj od posljednjeg obračunskog perioda, bez iznosa pretplate, jednokratnih naknada za usluge i saobraćaja uključenog u pretplatu. Moguće je, ako ste bili u roamingu, da taj dio saobraćaja ne bude obrađen do trenutka slanja upita.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *26#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#26#.

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod#26#.

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom samo podizanjem telefonske slušalice. Ukoliko podignete telefonsku slušalicu i ne birate nikakav telefonski broj duže od pet sekundi, centrala automatski uspostavlja vezu sa unaprijed određenim sagovornikom.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *53*broj koji se poziva#..

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#53*broj koji se poziva# ili *#53#.

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #53#.

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Prilikom naručivanja poziva potrebno je specificirati sate i minute kao dvocifrene brojeve (tj. u formatu hh i mm). Pretplatnička procedura se razlikuje za pretplatnike sa tonskim i za pretplatnike sa dekadnim biranjem.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju putem telefonskog aparata sa tonskim biranjem, podignite slušalicu i unesite kod *55*hhmm #.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#55hhmm#

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #55hhmm#.

Ukoliko posjedujete telefonski uređaj sa dekadnim biranjem, za aktivaciju pozovite 1401hhmm, provjeru statusa aktivacije 1402hhmm i deaktivaciju 1403hhmm.

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite, možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Usluga može biti aktivirana ili od strane operatera na centrali ili od strane samog pretplatnika.

Aktiviranje / Deaktiviranje usluge:

Za aktivaciju podignite slušalicu i unesite kod *33*šifra#.

Za provjeru statusa aktivacije ukucajte kod *#33*šifra#

Za deaktiviranje podignite slušalicu i unesite kod #33*šifra#..

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.