Tarife

Fiksna telefonska linijaOSNOVNI PAKET

Fiksna telefonska usluga je osnov dobre komunikacije svakog poslovanja. 

19,19 
KM

Osnovni paket za pravna lica uključuje:

Osnovni paket za pravna lica može da uključuje i dvojni priključak po cijeni mjesečne naknade od 14,39 KM.
 

Vjerske zajednice, tradicionalne zanatske radnje i humanitarne organizacije imaju pravo na korištenje Osnovnog paketa fiksne telefonske usluge po uslovima Posebnog paketa:

 • direktni priključak – mjesečna naknada 15,21 KM
 • dvojni priključak – mjesečna naknada 11,41 KM

Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super.Saznaj više

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. 

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Cijena instalacije prvog priključka iznosi 23,40 KM, a svakog narednog 0,99 KM po priključku. Omogućeno je i zaključivanje ugovora na određeno vrijeme do tri mjeseca, po cijeni instalacije od 15,96 KM jednokratno.

 • U slučaju istovremenog priključka za ukupno dva ili više linija, cijena instalacije po svakom priključku iznosi 0,99 KM.
 • Ukoliko zaključujete ugovorni odnos za telefonski priključak na istoj lokaciji (na istoj parici) na kojoj je već aktiviran xDSL ili moja TV priključak, zaključivanje ugovornog odnosa za telefonski priključak se vrši bez naknade. 

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

 

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

 

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

 

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

 

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

 

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

 

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

 

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više

 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

 

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

 

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

 

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

 

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

 

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

 

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

 

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

 

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

 

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

 

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

 

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

 

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala. Saznaj više

 

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail. Saznaj više

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.BIZPHONE 30 

Paket fiksne telefonske usluge po mjeri manjih kompanija. 

35,10
KM

Uključene usluge:

 

Obrazovnim institucijama (školama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja) odobrava se poseban popust u visini od 15% na cijenu mjesečne naknade u slučaju korištenja najmanje dva telefonska priključka tarifnih paketa BizPhone 30 i BizPhone50.

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. Korištenje tarifnog paketa BizPhone 30 se ugovara na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci.

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Cijena instalacije prvog priključka iznosi 23,40 KM, a svakog narednog 0,99 KM po priključku. Omogućeno je i zaključivanje ugovora na određeno vrijeme do tri mjeseca, po cijeni instalacije od 15,96 KM jednokratno.

 • U slučaju istovremenog priključka za ukupno dva ili više linija, cijena instalacije po svakom priključku iznosi 0,99 KM.
 • Ukoliko zaključujete ugovorni odnos za telefonski priključak na istoj lokaciji (na istoj parici) na kojoj je već aktiviran xDSL ili moja TV priključak, zaključivanje ugovornog odnosa za telefonski priključak se vrši bez naknade. 

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

 

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

 

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

 

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

 

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

 

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

 

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

 

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više

 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

 

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

 

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

 

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

 

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

 

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

 

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

 

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

 

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

 

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

 

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

 

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

 

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala. Saznaj više

 

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail. Saznaj više

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.BIZPHONE 50 ​

Paket fiksne telefonske usluge po mjeri kompanija srednje veličine. 

58,50
KM

Uključene usluge: 

 

Obrazovnim institucijama (školama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja) odobrava se poseban popust u visini od 15% na cijenu mjesečne naknade u slučaju korištenja najmanje dva telefonska priključka tarifnih paketa BizPhone 30 i BizPhone50.

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. Korištenje tarifnog paketa BizPhone 30 se ugovara na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci.

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

Cijena instalacije prvog priključka iznosi 23,40 KM, a svakog narednog 0,99 KM po priključku. Omogućeno je i zaključivanje ugovora na određeno vrijeme do tri mjeseca, po cijeni instalacije od 15,96 KM jednokratno.

 • U slučaju istovremenog priključka za ukupno dva ili više linija, cijena instalacije po svakom priključku iznosi 0,99 KM.
 • Ukoliko zaključujete ugovorni odnos za telefonski priključak na istoj lokaciji (na istoj parici) na kojoj je već aktiviran xDSL ili moja TV priključak, zaključivanje ugovornog odnosa za telefonski priključak se vrši bez naknade. 

BH LINE BOX

Omogućava slanje SMS poruka sa kućnog telefona. Slanje SMS poruka unutar fiksne mreže BH Telecoma je potpuno besplatno. Saznaj više

 

MOJA SEKRETARICA

Usluga govorne pošte, koja omogućava primanje, čuvanje i preslušavanje govornih poruka. Saznaj više

 

BH LINE RAČUN

Slanjem SMS poruke saznajte stanje vašeg računa. Saznaj više

 

SMS IMENIK

Slanjem SMS poruke možete dobiti informaciju o pretplatnicima usluga BH Telecoma. Saznaj više

 

SMS HOROSKOP

Slanjem SMS poruke možete dobiti vijesti o dnevnom horoskopu. Saznaj više

 

SMS OTKRIJ

Ovo je usluga zabavnog karaktera za sve ljubitelje astrologije i horoskopa. Saznaj više

 

HVATANJE ZLONAMJERNIH POZIVA

U slučaju prijema zlonamjernih poziva, zatražite pomoć pri identifikaciji pozivaoca. Saznaj više

 

DOPUNA ULTRA KREDITA

Dopunite Ultra kredit putem vašeg fiksnog telefona. Saznaj više

 

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA

Ova usluga omogućava prikazivanje broja pozivaoca. Saznaj više

 

POZIV NA ČEKANJU

Ova usluga vam omogućava prihvatanje poziva od strane drugog korisnika u trenutku dok već razgovarate odnosno dok vam je linija zauzeta. Saznaj više

 

PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ova usluga omogućava preusmjeravanje primljenih poziva na neki drugi broj. Saznaj više

 

ČEKANJE U REDU

Ukoliko je vaša linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. Saznaj više

 

SKRAĆENO BIRANJE

Korištenjem ove usluge brojeve koje često zovete možete zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja. Saznaj više

 

KONFERENCIJSKA VEZA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Saznaj više

 

POVRATNI UPIT

Ova usluga omogućava naizmjenično uspostavljanje veze sa dva sagovornika. Saznaj više

 

ODSUTAN PRETPLATNIK

Usmjeravanje svih poziva prema vašem telefonskom broju na govornu poruku „Pretplatnik je odsutan“. Saznaj više

 

KOMPLETIRANJE POZIVA U SLUČAJU ZAUZEĆA

Ukoliko pozivate telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, centrala će sama uspostaviti vezu. Saznaj više

 

NE UZNEMIRAVAJ PRETPLATNIKA

Ovu uslugu možete aktivirati ako ne želite prihvatiti nikakve telefonske pozive. Saznaj više

 

POZIV BEZ BIRANJA

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze sa prethodno određenim sagovornikom, samo podizanjem telefonske slušalice. Saznaj više

 

POZIV U ODREĐENO VRIJEME

Po potrebi možete naručiti poziv u određeno vrijeme, najmanje 5 minuta a najviše 24 sata unaprijed. Saznaj više

 

ZABRANA ODLAZNIH POZIVA

Ukoliko želite,  možete zabraniti mogućnost pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Saznaj više

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala. Saznaj više

 

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail. Saznaj više

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.Digitalna telefonska linija / ISDNDigitalna linija ISDN je idealno rješenje ukoliko:

U ponudi su dvije opcije ISDN priključka:

- ISDN BRA je digitalna linija koja nudi dva kanala po jednoj telefonskoj liniji, što omogućava dvije paralelne veze preko jedne telefonske linije.

- ISDN PRA je digitalna linija namijenjena je srednjim i velikim firmama, ustanovama i institucijama koje u svojoj telekomunikacionoj strukturi imaju kućne PBX centrale ili slične uređaje. ISDN PRA omogućava 30 govornih i jedan signalizacioni kanal po jednoj telefonskoj parici. Može se koristiti za prijenos govora, zvučnih signala visoke kvalitete (radio i TV prenosi), podataka brzinama n x 64 kbps i povezivanje LAN mreža. 
ISDN STANDARDNI BAZNI DOSTUP 

ISDN BRA je digitalna linija koja nudi dva kanala po jednoj telefonskoj liniji, što omogućava dvije paralelne veze preko jedne telefonske linije.

23,40
KM

Uključene usluge:

 

Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. 

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA (Calling Line Presentation - CLIP) 

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.


PRENOSIVOST TERMINALA (Terminal Portability - TP) 

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije. 


PRENOS POZIVA NA ODREĐENI BROJ (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj. Npr. možete posredovati u uspostavljanju konekcije između dva pretplatnika: pretplatnik A poziva vaš telefonski broj - B, nakon uspostavljanja veze, možete staviti pretplatnika A na čekanje i birati broj pretplatnika C.


TRI SUDIONIKA (3 Party - 3PTY) 

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.


VIŠESTRUKI PRETPLATNIČKI BROJ (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu. MSN brojevi se mogu definisati za jedan ili više terminala povezanih na isti dostup. Svakom MSN broju mogu se dodijeliti različiti pretplatnički parametri npr. različit skup usluga.


PREUSMJERAVANJE POZIVA (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj. Ukoliko imate višestruki pretplatnički broj (MSN), samo pozivi prema broju za koji je usluga aktivirana će biti preusmjereni.

 

OBAVJEŠTENJE O CIJENI POZIVA (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja.

 

Napomena: Za slučaj poziva prema telefonskom broju koji je prenesen, iz mreže drugog operatora u mrežu BH Telecoma ili obrnuto, sa dodatnom uslugom AOC (prikaz cijene poziva) BH Telecom neće biti u mogućnosti obezbijediti tačnu informaciju o cijeni poziva, iako će obračun troškova poziva ispostavljen na mjesečnom računu korisnika biti ispravan i u skladu sa Cjenovnikom. Za sve pozive prema prenesenim telefonskim brojevima, korisnik će sa AOC uslugom imati informaciju o cijeni razgovora koja važi za slučaj da telefonski broj nije prenesen.

Napomena: Za pozive ostvarene putem usluge Odabir operatora (Carrier Selection - CS) ili Predodabir operatora (Carrier Pre Selection - CPS ), sa dodatnom uslugom AOC, BH Telecom ne može osigurati prikaz cijene poziva, s obzirom da tu vrstu poziva naplaćuje izabrani operator. 


KONFERENCIJSKA VEZA (Conference Call - CONF) 

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Konferencijska veza se nakon uspostave može proširivati ili smanjivati - novi sudionici se mogu priključivati ili se već postojeći mogu isključivati.


DIREKTNO BIRANJE (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika. Odnosi se samo na dolazne pozive.


PRIKAU POZVANOG BROJA (Connected Line Presentation - COLP) 

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).


ZABRANA PRIKAZA POZVANOG BROJA (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika. Usluga može biti realizirana kao trajna zabrana za sve pozive ili kao privremena zabrana za određene dolazne pozive.


SIGNALIZACIJA IZMEĐU KORISNIKA (User to User Signaling - UUS) 

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. To znači da čak i kada su oba govorna B kanala zauzeta, D kanalom je moguće slati kratke tekstualne poruke. Po jednoj poruci može se prenijeti 128 okteta (karaktera) korisničke informacije između ISDN korisnika iste nacionalne mreže. U međunarodnom saobraćaju maksimalna dužina prenesene poruke je manja i iznosi 32 okteta (kratke rečenice).


ZADRŽAVANJE POZIVA (Call Hold - CH) – Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala koji postaje dostupan terminalu za sljedeću namjenu: ponovno prihvatanje zadržanog poziva, uspostava novog poziva, prihvatanje nekog drugog poziva, uspostava veze s pozivom na čekanju (CW).


POZIV NA ČEKANJU (Call Waiting - CW) – Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima. U tom slučaju možete prihvatiti, odbiti ili ignorirati dolazni poziv.


PODADRESIRANJE (Sub-adressing - SUB) - Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.


ZATVORENA GRUPA KORISNIKA (Closed User Group - CUG) - Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa. Članovi grupe mogu međusobno komunicirati na različitim lokacijama, ali su pozivi prema vanjskim korisnicima i od njih ograničeni.


IDENTIFIKACIJA ZLONAMJERNIH POZIVA (Malicious Call Identification - MCID) - Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Moguće je, također, zabilježiti i podadresu pozivaoca ukoliko je posjeduje kao i u slučaju preusmjeravanja poziva zadnji preusmjereni broj i originalni broj pozivaoca.


VEZA BEZ BIRANJA (Hot Line) - Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.


SKRETANJE POZIVA (Call Deflection - CD) - Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.ISDN KOMFORNI BAZNI DOSTUP  

ISDN BRA je digitalna linija koja nudi dva kanala po jednoj telefonskoj liniji, što omogućava dvije paralelne veze preko jedne telefonske linije. Komforni paket usluga nudi dodatne opcije u odnosu na Standardni paket.

30,84
KM

Uključene usluge:

 

Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super. Saznaj više

 

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. 

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA (Calling Line Presentation - CLIP) 

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.


PRENOSIVOST TERMINALA (Terminal Portability - TP) 

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije. 


PRENOS POZIVA NA ODREĐENI BROJ (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj. Npr. možete posredovati u uspostavljanju konekcije između dva pretplatnika: pretplatnik A poziva vaš telefonski broj - B, nakon uspostavljanja veze, možete staviti pretplatnika A na čekanje i birati broj pretplatnika C.


TRI SUDIONIKA (3 Party - 3PTY) 

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.


VIŠESTRUKI PRETPLATNIČKI BROJ (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu. MSN brojevi se mogu definisati za jedan ili više terminala povezanih na isti dostup. Svakom MSN broju mogu se dodijeliti različiti pretplatnički parametri npr. različit skup usluga.


PREUSMJERAVANJE POZIVA (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj. Ukoliko imate višestruki pretplatnički broj (MSN), samo pozivi prema broju za koji je usluga aktivirana će biti preusmjereni.

 

OBAVJEŠTENJE O CIJENI POZIVA (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja.

 

Napomena: Za slučaj poziva prema telefonskom broju koji je prenesen, iz mreže drugog operatora u mrežu BH Telecoma ili obrnuto, sa dodatnom uslugom AOC (prikaz cijene poziva) BH Telecom neće biti u mogućnosti obezbijediti tačnu informaciju o cijeni poziva, iako će obračun troškova poziva ispostavljen na mjesečnom računu korisnika biti ispravan i u skladu sa Cjenovnikom. Za sve pozive prema prenesenim telefonskim brojevima, korisnik će sa AOC uslugom imati informaciju o cijeni razgovora koja važi za slučaj da telefonski broj nije prenesen.

Napomena: Za pozive ostvarene putem usluge Odabir operatora (Carrier Selection - CS) ili Predodabir operatora (Carrier Pre Selection - CPS ), sa dodatnom uslugom AOC, BH Telecom ne može osigurati prikaz cijene poziva, s obzirom da tu vrstu poziva naplaćuje izabrani operator. 


KONFERENCIJSKA VEZA (Conference Call - CONF) 

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Konferencijska veza se nakon uspostave može proširivati ili smanjivati - novi sudionici se mogu priključivati ili se već postojeći mogu isključivati.


DIREKTNO BIRANJE (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika. Odnosi se samo na dolazne pozive.


PRIKAU POZVANOG BROJA (Connected Line Presentation - COLP) 

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).


ZABRANA PRIKAZA POZVANOG BROJA (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika. Usluga može biti realizirana kao trajna zabrana za sve pozive ili kao privremena zabrana za određene dolazne pozive.


SIGNALIZACIJA IZMEĐU KORISNIKA (User to User Signaling - UUS) 

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. To znači da čak i kada su oba govorna B kanala zauzeta, D kanalom je moguće slati kratke tekstualne poruke. Po jednoj poruci može se prenijeti 128 okteta (karaktera) korisničke informacije između ISDN korisnika iste nacionalne mreže. U međunarodnom saobraćaju maksimalna dužina prenesene poruke je manja i iznosi 32 okteta (kratke rečenice).


ZADRŽAVANJE POZIVA (Call Hold - CH) – Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala koji postaje dostupan terminalu za sljedeću namjenu: ponovno prihvatanje zadržanog poziva, uspostava novog poziva, prihvatanje nekog drugog poziva, uspostava veze s pozivom na čekanju (CW).


POZIV NA ČEKANJU (Call Waiting - CW) – Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima. U tom slučaju možete prihvatiti, odbiti ili ignorirati dolazni poziv.


PODADRESIRANJE (Sub-adressing - SUB) - Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.


ZATVORENA GRUPA KORISNIKA (Closed User Group - CUG) - Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa. Članovi grupe mogu međusobno komunicirati na različitim lokacijama, ali su pozivi prema vanjskim korisnicima i od njih ograničeni.


IDENTIFIKACIJA ZLONAMJERNIH POZIVA (Malicious Call Identification - MCID) - Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Moguće je, također, zabilježiti i podadresu pozivaoca ukoliko je posjeduje kao i u slučaju preusmjeravanja poziva zadnji preusmjereni broj i originalni broj pozivaoca.


VEZA BEZ BIRANJA (Hot Line) - Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.


SKRETANJE POZIVA (Call Deflection - CD) - Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

 

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

 

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.ISDN STANDARDNI PRIMARNI DOSTUP 

ISDN PRA je digitalna linija namijenjena je srednjim i velikim firmama, ustanovama i institucijama koje u svojoj telekomunikacionoj strukturi imaju kućne PBX centrale ili slične uređaje. ISDN PRA omogućava 30 govornih i jedan signalizacioni kanal po jednoj telefonskoj parici. Može se koristiti za prijenos govora, zvučnih signala visoke kvalitete (radio i TV prenosi), podataka brzinama n x 64 kbps i povezivanje LAN mreža.

234
KM

Uključene usluge:

 

Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super.Saznaj više

 

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. 

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA (Calling Line Presentation - CLIP) 

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.


PRENOSIVOST TERMINALA (Terminal Portability - TP) 

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije. 


PRENOS POZIVA NA ODREĐENI BROJ (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj. Npr. možete posredovati u uspostavljanju konekcije između dva pretplatnika: pretplatnik A poziva vaš telefonski broj - B, nakon uspostavljanja veze, možete staviti pretplatnika A na čekanje i birati broj pretplatnika C.


TRI SUDIONIKA (3 Party - 3PTY) 

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.


VIŠESTRUKI PRETPLATNIČKI BROJ (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu. MSN brojevi se mogu definisati za jedan ili više terminala povezanih na isti dostup. Svakom MSN broju mogu se dodijeliti različiti pretplatnički parametri npr. različit skup usluga.


PREUSMJERAVANJE POZIVA (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj. Ukoliko imate višestruki pretplatnički broj (MSN), samo pozivi prema broju za koji je usluga aktivirana će biti preusmjereni.

 

OBAVJEŠTENJE O CIJENI POZIVA (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja.

 

Napomena: Za slučaj poziva prema telefonskom broju koji je prenesen, iz mreže drugog operatora u mrežu BH Telecoma ili obrnuto, sa dodatnom uslugom AOC (prikaz cijene poziva) BH Telecom neće biti u mogućnosti obezbijediti tačnu informaciju o cijeni poziva, iako će obračun troškova poziva ispostavljen na mjesečnom računu korisnika biti ispravan i u skladu sa Cjenovnikom. Za sve pozive prema prenesenim telefonskim brojevima, korisnik će sa AOC uslugom imati informaciju o cijeni razgovora koja važi za slučaj da telefonski broj nije prenesen.

Napomena: Za pozive ostvarene putem usluge Odabir operatora (Carrier Selection - CS) ili Predodabir operatora (Carrier Pre Selection - CPS ), sa dodatnom uslugom AOC, BH Telecom ne može osigurati prikaz cijene poziva, s obzirom da tu vrstu poziva naplaćuje izabrani operator. 


KONFERENCIJSKA VEZA (Conference Call - CONF) 

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Konferencijska veza se nakon uspostave može proširivati ili smanjivati - novi sudionici se mogu priključivati ili se već postojeći mogu isključivati.


DIREKTNO BIRANJE (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika. Odnosi se samo na dolazne pozive.


PRIKAU POZVANOG BROJA (Connected Line Presentation - COLP) 

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).


ZABRANA PRIKAZA POZVANOG BROJA (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika. Usluga može biti realizirana kao trajna zabrana za sve pozive ili kao privremena zabrana za određene dolazne pozive.


SIGNALIZACIJA IZMEĐU KORISNIKA (User to User Signaling - UUS) 

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. To znači da čak i kada su oba govorna B kanala zauzeta, D kanalom je moguće slati kratke tekstualne poruke. Po jednoj poruci može se prenijeti 128 okteta (karaktera) korisničke informacije između ISDN korisnika iste nacionalne mreže. U međunarodnom saobraćaju maksimalna dužina prenesene poruke je manja i iznosi 32 okteta (kratke rečenice).


ZADRŽAVANJE POZIVA (Call Hold - CH) – Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala koji postaje dostupan terminalu za sljedeću namjenu: ponovno prihvatanje zadržanog poziva, uspostava novog poziva, prihvatanje nekog drugog poziva, uspostava veze s pozivom na čekanju (CW).


POZIV NA ČEKANJU (Call Waiting - CW) – Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima. U tom slučaju možete prihvatiti, odbiti ili ignorirati dolazni poziv.


PODADRESIRANJE (Sub-adressing - SUB) - Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.


ZATVORENA GRUPA KORISNIKA (Closed User Group - CUG) - Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa. Članovi grupe mogu međusobno komunicirati na različitim lokacijama, ali su pozivi prema vanjskim korisnicima i od njih ograničeni.


IDENTIFIKACIJA ZLONAMJERNIH POZIVA (Malicious Call Identification - MCID) - Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Moguće je, također, zabilježiti i podadresu pozivaoca ukoliko je posjeduje kao i u slučaju preusmjeravanja poziva zadnji preusmjereni broj i originalni broj pozivaoca.


VEZA BEZ BIRANJA (Hot Line) - Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.


SKRETANJE POZIVA (Call Deflection - CD) - Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

 

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

 

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.ISDN KOMFORNI PRIMARNI DOSTUP 

ISDN PRA je digitalna linija namijenjena je srednjim i velikim firmama, ustanovama i institucijama koje u svojoj telekomunikacionoj strukturi imaju kućne PBX centrale ili slične uređaje. ISDN PRA omogućava 30 govornih i jedan signalizacioni kanal po jednoj telefonskoj parici. Može se koristiti za prijenos govora, zvučnih signala visoke kvalitete (radio i TV prenosi), podataka brzinama n x 64 kbps i povezivanje LAN mreža. Komforni paket usluga nudi dodatne opcije naspram Standardnog paketa.

315,90
KM

Uključene usluge:

 

Za uštede pri pozivima prema međunarodnim destinacijama, aktivirajte dodatne pakete N-Line, E-Line i E-Line Super.Saznaj više

 

Ovaj paket se odnosi na pravna lica. 

Vaš zahtjev možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više

Potrebni dokumenti za sklapanje ugovornog odnosa su:

 • aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra
 • uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Za strana predstavništva, potrebni dokumenti su:

 • dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa
 • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke

PREZENTACIJA BROJA POZIVAOCA (Calling Line Presentation - CLIP) 

Ova usluga omogućava pružanje informacije o telefonskom broju pozivaoca na uređaju, prilikom uspostavljanja veze.


PRENOSIVOST TERMINALA (Terminal Portability - TP) 

Omogućava premještanje uređaja sa jednog na drugo mjesto priključenja unutar jednog BRA priključka za vrijeme trajanja poziva, tj. aktivni poziv se može staviti u stanje mirovanja i ponovo preuzeti sa druge lokacije. 


PRENOS POZIVA NA ODREĐENI BROJ (Explicit Call Transfer - ECT)

Omogućava prebacivanje dolaznog poziva na drugi telefonski broj. Npr. možete posredovati u uspostavljanju konekcije između dva pretplatnika: pretplatnik A poziva vaš telefonski broj - B, nakon uspostavljanja veze, možete staviti pretplatnika A na čekanje i birati broj pretplatnika C.


TRI SUDIONIKA (3 Party - 3PTY) 

Omogućava uspostavljanje veze sa dva sagovornika, gdje učestvujete u konverzaciji i upravljate vezom.


VIŠESTRUKI PRETPLATNIČKI BROJ (Multiple Subscriber Number - MSN)

Omogućava pridruživanje više brojeva jednom BRA dostupu. MSN brojevi se mogu definisati za jedan ili više terminala povezanih na isti dostup. Svakom MSN broju mogu se dodijeliti različiti pretplatnički parametri npr. različit skup usluga.


PREUSMJERAVANJE POZIVA (Call Forwarding - CF)

Omogućava automatsko prosljeđivanje dolaznih poziva na drugi broj. Ukoliko imate višestruki pretplatnički broj (MSN), samo pozivi prema broju za koji je usluga aktivirana će biti preusmjereni.

 

OBAVJEŠTENJE O CIJENI POZIVA (Advice Of Charge - AOC)

Omogućava prikazivanje cijene razgovora na ekranu ISDN uređaja.

 

Napomena: Za slučaj poziva prema telefonskom broju koji je prenesen, iz mreže drugog operatora u mrežu BH Telecoma ili obrnuto, sa dodatnom uslugom AOC (prikaz cijene poziva) BH Telecom neće biti u mogućnosti obezbijediti tačnu informaciju o cijeni poziva, iako će obračun troškova poziva ispostavljen na mjesečnom računu korisnika biti ispravan i u skladu sa Cjenovnikom. Za sve pozive prema prenesenim telefonskim brojevima, korisnik će sa AOC uslugom imati informaciju o cijeni razgovora koja važi za slučaj da telefonski broj nije prenesen.

Napomena: Za pozive ostvarene putem usluge Odabir operatora (Carrier Selection - CS) ili Predodabir operatora (Carrier Pre Selection - CPS ), sa dodatnom uslugom AOC, BH Telecom ne može osigurati prikaz cijene poziva, s obzirom da tu vrstu poziva naplaćuje izabrani operator. 


KONFERENCIJSKA VEZA (Conference Call - CONF) 

Omogućava ostvarenje veze s više korisnika istovremeno. Konferencijska veza se nakon uspostave može proširivati ili smanjivati - novi sudionici se mogu priključivati ili se već postojeći mogu isključivati.


DIREKTNO BIRANJE (Direct Dialing - In - DDI)

Omogućava korisniku javne ISDN mreže ostvarivanje direktne veze s brojem (ekstenzijom, lokalom) u vašoj privatnoj mreži (ISDN PBX), bez intervencije posrednika. Odnosi se samo na dolazne pozive.


PRIKAU POZVANOG BROJA (Connected Line Presentation - COLP) 

Omogućava da prilikom pozivanja dobijete informaciju o broju s kojim je veza ostvarena (npr. u slučaju preusmjerenja broja kojeg pozivate).


ZABRANA PRIKAZA POZVANOG BROJA (Connected Line Restriction - COLR)

Omogućava spriječavanje prikaza vašeg broja u slučaju poziva (ili broja na koji je preusmjeren) na uređaju pozivajućeg korisnika. Usluga može biti realizirana kao trajna zabrana za sve pozive ili kao privremena zabrana za određene dolazne pozive.


SIGNALIZACIJA IZMEĐU KORISNIKA (User to User Signaling - UUS) 

Omogućava razmjenu informacija (u vidu pisane poruke) sa drugim ISDN korisnicima preko D (signalizacijskog) kanala. To znači da čak i kada su oba govorna B kanala zauzeta, D kanalom je moguće slati kratke tekstualne poruke. Po jednoj poruci može se prenijeti 128 okteta (karaktera) korisničke informacije između ISDN korisnika iste nacionalne mreže. U međunarodnom saobraćaju maksimalna dužina prenesene poruke je manja i iznosi 32 okteta (kratke rečenice).


ZADRŽAVANJE POZIVA (Call Hold - CH) – Ova usluga omogućava zadržavanje poziva koji je u toku, i na taj način oslobađanje korištenog B kanala koji postaje dostupan terminalu za sljedeću namjenu: ponovno prihvatanje zadržanog poziva, uspostava novog poziva, prihvatanje nekog drugog poziva, uspostava veze s pozivom na čekanju (CW).


POZIV NA ČEKANJU (Call Waiting - CW) – Prijem informacije o dolaznom pozivu u vidu tonskog signala ili vizuelne poruke kada su B kanali zauzeti tj. za vrijeme trajanja komunikacije po svim B kanalima. U tom slučaju možete prihvatiti, odbiti ili ignorirati dolazni poziv.


PODADRESIRANJE (Sub-adressing - SUB) - Omogućava korištenje podadresa za terminalne uređaje pored pretplatničkog broja.


ZATVORENA GRUPA KORISNIKA (Closed User Group - CUG) - Omogućava formiranje grupe sa različitim ograničenjima pristupa. Članovi grupe mogu međusobno komunicirati na različitim lokacijama, ali su pozivi prema vanjskim korisnicima i od njih ograničeni.


IDENTIFIKACIJA ZLONAMJERNIH POZIVA (Malicious Call Identification - MCID) - Omogućava pružanje informacija identifikacije broja pozivaoca kod zlonamjernih poziva. Pored broja pozivaoca, bilježi se pozvani broj, datum i vrijeme uspostave veze. Moguće je, također, zabilježiti i podadresu pozivaoca ukoliko je posjeduje kao i u slučaju preusmjeravanja poziva zadnji preusmjereni broj i originalni broj pozivaoca.


VEZA BEZ BIRANJA (Hot Line) - Omogućava uspostavljanje veze s određenim pretplatničkim brojem jednostavnim podizanjem telefonske slušalice, bez biranja, odmah ili nakon određenog vremenskog intervala.


SKRETANJE POZIVA (Call Deflection - CD) - Omogućava da na dolazni poziv, ukoliko se ne želite javiti, odgovorite zahtjevom za skretanje poziva prema bilo kojem pretplatničkom broju unutar nacionalne mreže.

 

WEB2SMS

Ova usluga omogućava slanje SMS poruka putem Web portala na brojeve mobilne ili fiksne mreže BH Telecoma. Logirajte se na portal BH Telecoma ovdje i pošaljite poruku jednoj osobi ili grupi ljudi unosom brojeva telefona ili odabirom iz mAdresara. Prvih 5 poslanih SMS poruka u danu je besplatno. Broj besplatnih SMS poruka koje nisu iskorištene u toku dana se ne prenose na sljedeći dan.

 

Za slanje SMS poruke potrebno je unijeti broj primaoca te tekst poruke. Za slanje MMS-a potrebno je unijeti broj primaoca te dodati multimedijalni sadržaj sa tekstom i naslovom. Podržani formati broja su: +387xxxxxxxx; 00387xxxxxxxx; 387xxxxxxxx; 0xxxxxxxx. Kod grupnog slanja poruke unesite znak ; za razdvajanje brojeva. Maksimalan broj primalaca je 20.

 

Slanje SMS poruka prema mrežama drugih mobilnih operatora unutar BiH i Slanje SMS poruka prema mrežama mobilnih operatora van BiH se naplaćuje u skladu sa važećem Cjenovnikom. Slanje SMS poruka van BiH je omogućeno prema mrežama mobilnih operatora sa kojim BH Telecom ima potpisan sporazum o saradnji.

EMAIL2SMS I EMAIL NOTIFIKACIJA

Email2sms omogućava slanje e-mail poruka na vaše uređaje putem SMS-a, dok SMS notifikacija omogućava pristizanje obavijesti za svaki prispjeli e-mail, po odabranom kriteriju. SMS može sadržavati adresu pošiljaoca (SMS notifikacija), ili čitavu e-mail poruku (E-mail2sms), zavisno od odabrane opcije. Uslugu možete aktivirati prijavom na portal ovdje.

Pregled stanja računa i ostalih online servisa možete vršiti prijavom na portal ovdje.Dodatni ISDN tarifni paketiISDN BRA BIZPHONE 20 ​

Ukoliko želite obogatiti svoj ISDN BRA BizPhone paket sa dodatnim uključenim minutama razgovora, odaberite ISDN BRA BizPhone 20.

23,40
KM

ISDN BRA BizPhone 20 paket uključuje:

Ovaj dodatni paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja osnovnog paketa digitalne linije ISDN BRA.

Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na ISDN priključak.

Korištenje ovog paketa se ugovara na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci.

Korištenje ovog dodatnog paketa nije omogućeno za ISDN BRA priključke uključene u Toptim grupu.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više ISDN BRA BIZPHONE 50 ​

Ukoliko imate potrebu za češćim ili dužim pozivima putem ISDN BRA digitalne linije, aktivirajte paket sa dodatnim uključenim minutama i nižim cijenama poziva, ISDN BRA BizPhone 50.

58,50
KM

ISDN BRA BizPhone 50 paket uključuje:

Kao međunarodni Najbroj možete odabrati jedan telefonski broj iz fiksnih ili mobilnih mreža sljedećih zemalja: Hrvatska, Njemačka, Austrija, Italija, Švicarska, Švedska, Turska, Holandija, Velika Britanija, Francuska, Norveška, Belgija, Danska, Mađarska, Češka, Španija, Luksemburg, Poljska, SAD, Kanada, Australija.

Ovaj dodatni paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja osnovnog paketa digitalne linije ISDN BRA.

Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na ISDN priključak.

Korištenje ovog paketa se ugovara na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci.

Korištenje ovog dodatnog paketa nije omogućeno za ISDN BRA priključke uključene u Toptim grupu.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeDodatni paketi za međunarodne poziveN-LINE ​

Dodatni paket za međunarodne pozive N-Line omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po nižim cijenama od osnovnih.

5,85
KM

Paket N-Line omogućava niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

Mjesečna naknada za ovaj dodatni paket za ISDN PRA Standardni i Komforni paket iznosi 70,20 KM.

Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa BizPhone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA  BizPhone.

Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 

Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeE-LINE ​

Dodatni paket za međunarodne pozive E-Line omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po još nižim cijenama od osnovnih ili dodatnog paketa N-Line.

9,36
KM

Paket E-Line omogućava niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

Mjesečna naknada za ovaj dodatni paket za ISDN PRA Standardni i Komforni paket iznosi 112,32 KM.

Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa BizPhone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA  BizPhone.

Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 

Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj višeE-LINE SUPER​

Dodatni paket za međunarodne pozive E-Line Super omogućava pozivanje brojeva u međunarodnim destinacijama po najnižim cijenama, nižim od osnovnih ili dodatnih paketa N-Line i E-Line.

11,70
KM

Paket E-Line Super omogućava niže cijene poziva prema sljedećim zemljama:

Mjesečna naknada za ovaj dodatni paket za ISDN PRA Standardni i Komforni paket iznosi 140,40 KM.

 

Ovaj paket usluga možete aktivirati u slučaju korištenja jednog od osnovnih paketa fiksne telefonske usluge ili digitalne linije ISDN, osim paketa BizPhone ili ISDN BRA paketa sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA  BizPhone.

Cijene poziva važe samo za pozive prema fiksnim mrežama zemalja koje su obuhvaćene ovim dodatnim paketom. 

Naknada na dodatni paket ne isključuje osnovnu pretplatu na telefonski priključak.

Zahtjev za aktivaciju ovog dodatnog paketa možete podnijeti dolaskom na prodajna mjesta BH Telecoma. Saznaj više