Press Room


Društvena odgovornost

Logotipi

Video galerija

Kontakti
Društvena odgovornost


Strateški veoma ozbiljno pristupamo korporativnoj odgovornosti znajući da smo dio industrije koja se brzo razvija, te nastojimo i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.Trudimo se da učvrstimo vodeću poziciju tako što konstantno unaprijeđujemo usluge i odgovaramo na sve složenije tržišne zahtjeve. Naša orjentiranost ka društvenom angažmanu i davanju podrškeprojektima koji promovišu umjetnost i kulturu i jačaju sport, te projektima kojim se ističe humanost, predstavlja podršku onima koji imaju viziju kreiranja ljepšeg poslovnog i životnog ambijenta.

NAŠE TEMELJNE VRIJEDNOSTI

 • Stvaramo mogućnosti

 • Poštujemo interese korisnika i klijenata

 • Pratimo svjetske trendove

 • Poslujemo transparentno

 • Podržavamo kulturu i sport

 • Ulažemo u obrazovanje i projekte za mlade

 • Gradimo povjerenje

 • lnvestiramo u nauku i budućnost

 • Brinemo o osobama s posebnim potrebama i o ugroženima

 • Promovišemo društveno odgovorno poslovanje

 • Sarađujemo sa zajednicom

 • Podstlčemo pozitivne promjene i humanost

 • Njegujemo tradiciju


LOGOTIPI


Ovdje možete preuzeti naš logotip pogodan za štampu i web.

NAPOMENA:

Upotreba logotipa je dozvoljena isključivo uz saglasnost BH Telecoma.

 

BHT Logo1.ai

 

BHT Logo2.ai

 

BHT Logo1 za web.jpg

 

BHT Logo2 za web.jpg

 


Video galerijaKontakti


Odjel za korporativne komunikacije

033 256 011; 033 256 012

nada.lutvikadic-foco@bhtelecom.ba