skip to Main Content

CLOUD
USLUGE

Cloud je novi model poslovanja čijim se korištenjem omogućava podizanje efikasnosti i fleksibilnosti poslovanja, te smanjuju ulaganja i troškovi u informatičku opremu, te ostale povezane resurse.

Poslovanje u Cloudu znači da umjesto ulaganja u vlastitu infrastrukturu i njeno održavanje, svoje poslovne aktivnosti obavljate na sigurnim serverima smještenim u data centrima na udaljenim lokacijama.

Podacima u Cloudu pristupate bilo kad, bilo gdje. Potreban vam je samo pristup internetu.

Data centar i svi podaci su smješteni u Bosni i Hercegovini

CLOUD USLUGE

Pametniji način za poslovanje

Ključne prednosti Cloud modela poslovanja su:

  • smanjeni troškovi – skladištenjem dokumenata u Cloudu umjesto na lokalnim serverima se može uštediti značajna suma novca koja bi u suprotnom bila uložena u hardware
  • jednostavnost upotrebe – pristupanje i ažuriranje dokumenata u Cloudu je jednostavno, čineći ovu opciju dostupnom čak i licima koja nemaju prethodno tehničko znanje)
  • fleksibilnost – Cloud okruženje kao i način na koji se koristi se vremenom može prilagođavati poslovnim potrebama, baš onako kako vaš biznis raste ili se mijenja
  • automatizacija – umjesto ulaganja u informacionu tehnologiju kako biste činili svoj sistem uskladištenih dokumenata ažurnim, većina aplikacija se automatski ažurira bez vaše brige

ZAŠTO ODABRATI CLOUD USLUGE BH TELECOMA?

U Katalogu Cloud usluga BH Telecoma predstavljen je portfolij Cloud usluga koje BH Telecom pruža samostalno i u saradnji partnerima. Korisnicima je omogućen pristup privatnom prostoru na Data centru BH Telecoma, uz korištenje virtualnih servera i mreže računara sa zakupljenim serverskim resursima, aplikacijama i prostorom za pohranu podataka, koji zadovoljavaju visoke zahtjeve za performansama i dostupnošću.

Portfolij Cloud usluga BH Telecoma se sastoji od usluga na principima Iaas, Paas i Saas Cloud usluga i servisa. Ukoliko su konsolidacija, integracija, skalabilnost i sigurnost zahtjevi vaše kompanije, odgovor leži u Cloud uslugama BH Telecoma.

U portfoliju usluga nudimo i konsalting usluge u svrhu podrške za planiranje Cloud okruženja i implementacije iste uz konsultantski nadzor. Pored klasičnih Cloud usluga, pružamo i napredne usluge upravljanih servisa gdje se funkcije konfigurisanja, monitoringa i održavanja na mrežnom nivou prenose na BH Telecom. Naši stručnjaci vam stoje na raspolaganju, kako bi ste svoje poslovanje u potpunosti prilagodili Cloud okruženju, bez potrebe za naprednim tehničkim znanjem na vašoj strani.

Layer 30

SECURE CLOUD NETWORKING

BH Telecom Secure Cloud Networking usluge spadaju u domen “eksternih” Cloud networking servisa i predstavljaju skup usluga mrežnog povezivanja lokacija korisnika sa Data Centrom BH Telecoma koje omogućavaju:

  • kreiranje hibridnog mrežnog okruženja lokacija korisnika i resursa u Data Centru BH Telecoma,
  • korištenje funkcionalnosti sigurnog/zaštićenog međusobnog mrežnog povezivanja lokacija,
  • korištenja funkcionalnosti sigurnog/zaštićenog pristupa Internetu.
Saznajte više

Computing usluge omogućavaju korištenje cloud infrastrukture, odnosno virtuelnih mašina/servera sa zakupljenim serverskim resursima: procesorska snaga, radna memorija i prostor za pohranu podataka, u Data Centru BH Telecoma.

Saznajte više

SECURE CLOUD COMPUTING

O CLOUD USLUZI BH TELECOMA

Ajla Bučo, ICT Product Manager i Teamlead za dizajn poslovnih rješenja

„Cloud computing is a better way to run your business“.
Marc Benioff, Founder, CEO and Chairman of Salesforce

 

Cloud tehnologija je u potpunosti izmijenila način na koji se poslovanje u različitim industrijama i tržišnim segmentima razvija i vodi.

Naša misija je podići zrelost tržišta Cloud usluga u BiH, biti ključni influencer na ovom tržištu, te korisnicima ponuditi savremene Cloud usluge koje im mogu osigurati potrebnu agilnost za razvoj njihovog primarnog biznisa uz smanjenje troškova za kreiranje, održavanje i korištenje potrebnih ICT rješenja.

Naša vizija jeste kreirati Cloud platformu koja će biti dostupna svim korisnicima sa bilo koje lokacije u BiH i svijetu, sa bilo kog uređaja, putem bilo koje pristupne tehnologije (Internet, 3G, WiFi, ili kroz mrežu operatora Ethernet, MPLS).

BH Telecom je pružalac telekomunikacijskih usluga sa dugogodišnjim iskustvom u isporuci IT servisa na privatnom cloudu, za vrlo složene i zahtjevne interne poslovne procese i interne korisnike. Respektabilan know how koji imamo u domeni pružanja IT usluga i servisa, u sinergiji sa telekomunikacijskim i cloud uslugama i servisima, korisnicima smo stavili na raspolaganje kroz naš portfolij Cloud usluga čiju okosnicu čine IaaS cloud computing i cloud networking usluge. Na ovaj način korisnicima možemo ponuditi cjelovita prilagođena ICT rješenja koja podrazumijevaju konsalting, projektovanje, kreiranje i održavanje kompletnih mrežnih okruženja sa odgovarajućim computing resursima.

Cutting edge tehnologija u Data centrima BH Telecoma, visoke kompetencije našeg osoblja zaduženog za isporuku servisa i podršku korisničkim procesima koji se dijelom ili u cjelini realizuju na BH Telecom Cloud platformama, garancija su kvaliteta naše usluge.

Jasmina Mujić, ICT Product Developement Specialist

Dinamični i izazovni uslovi poslovanja nameću svakoj kompaniji potrebu da odabere rješenje kojim će real-time pratiti poslovne procese i omogućiti donošenje adekvatnih odluka. Cloud se smatra arhitekturom, platformom, operativnim sistemom i uslugom, dakle korisnik dobiva cjelokupan servis u jednom paketu. Mogućnosti cloud usluga u kombinaciji sa mrežom BH Telecoma daje sinergičnu platformu, gdje korisnici dobivaju nove poslovne modele i bolje načine rada.

Cloud odvaja aplikacijske i informacijske resurse od infrastrukture koja leži u pozadini, odvaja i mehanizme kojima se ti resursi dostavljaju, povećava saradnju, pokretljivost, skaliranje i dostupnost, donosi nove mogućnosti konstrukcije. Zahvaljujući činjenici da je BH Telecomu IT primarna djelatnost, u prilici je da pruži mnogo kvalitetnije servise nego što bi to korisnik mogao da učini sa sopstvenim rješenjima.

Nedovoljna iskorištenost informacionih sistema, potreba za optimizacijom infrastrukture, smanjenje troškova uz povećanu efikasnost potaklo je pojavu i razvoj novog tehničko-poslovnog koncepta cloud usluga, kako bi se navedeni posao prepustio service provajderima, a kompanije fokusirale na sopstveni biznis.

Kompanije gube veliki dio vremena i novca na održavanje ICT sistema, jer savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez dobrog servisnog sistema, sa druge strane cloud aspekt mobilnosti, servisa i sklalabilnosti čini kocept koji izaziva sve šire interesovanje. Da bi se našao kompromis između efikasnosti i neophodnosti, kao glavno rješenje nameće se cloud servis.

Svaka virtuelna mašina isporučena kao dio infrastrukture korisnika u oblaku od strane BH Telecoma daje posebne pogodnosti: replikaciju baze podataka, udaljeni backup iz sopstvene infrastrukture u cloud, DRaaS, garanciju od strane BH Telecoma, visoku raspoloživost, performanse, nadzor uz podršku, fizičku i mrežnu bezbjednost. Globalni isporučioci nude jeftine resurse za hostiranje računajući na ekonomiju obima, ali izostaje podrška. Riječ je o nekom vidu neupravljane usluge.

Fokus BH Telecoma je upravo na korisniku, u kreiranju personalizovanih rješenja osvajajući tržište targetiranjem korisnika kojima je važna podrška, dostupnost i prilagodljivost.

Cloud će se u budućnosti sve češće koristiti kao sredstvo za odgovor na big data, jer količina informacija koja se generiše u pojedinim kompanijama raste geometrijskom progresijom. Kako informacije ne bi došle prekasno i kako bi poslovni procesi mogli pratiti savremene trendove cloud usluge postaju prirodan izbor.

Back To Top