CLOUD
HOSTING

Web Hosting
Email Hosting
Domain hosting

Web hosting je shared hosting usluga koja korisnicima omogućava pohranu web stranica/aplikacija na web servere BH Telecoma. Mogu biti podržane aplikacije sa manjim i većim brojem posjećenosti. Web hosting usluga podrazumjeva i mogućnost korištenja email servisa te domena.

Email hosting usluga omogućava korištenje mail prostora na mail serverima BH Telecoma na hostiranoj ili zakupljenoj domeni.

Domain hosting usluga podrazumijeva mogućnost registrovanja i upravljanja domenama. Korištenjem Domain Hosting usluge BH Telecoma od sada je omogućena i registracija internacionalnih Internet domena kod BH Telecoma kao registratora domene.

Layer 30

Koje su prednosti za korisnike?

Korištenjem Hosting usluga BH Telecoma korisnik dobiva sigurnu uslugu u strogo kontroliranom okruženju.

Kome su usluge namijenjene?

Hosting usluge mogu koristiti i fizička i pravna lica.

Web Hosting usluga je namijenjena korisnicima čije web stranice generišu malu do umjerenu količinu prometa, kao i za korisnike koji ne posjeduju znatno tehničko znanje. Korisnici imaju mogućnost korištenja mail servisa i domena.

Email Hosting usluga je za korisnike koji nemaju potrebu za hostiranjem web aplikacija, već samo za korišenje email servisa.

Domain Hosting usluga namijenjena je korisnicima koji nemaju potrebu za korištenjem web hosting i email servisa BH Telecoma, već samo za registrovanjem domena i upravljanja istim.

Web hosting Email hosting Domain hosting
Niže cijene mjesečnih naknada Web hosting planova u odnosu na planove iz Dedicated i Cloud opcija; no root access.
Mogućnost djelimične samostalne konfiguracije servera (npr. php.ini).
Linux+Apache tehnologija uz korištenje skriptnih jezika: PHP.
Usluga bazirana na Zimbra email sistemu BH Telecoma.
Koristi se ista control panel aplikacija kao i za web hosting uslugu.
Mogućnost kreiranja domena i upravljanja istim.
Mogućnost kreiranja, brisanja i mijenjanja email adresa i reseta passworda za mail adrese.
Koristi se ista control panel aplikacija kao i za web hosting uslugu.
Mogućnost kreiranja domena i upravljanja istim.

Kako koristiti uslugu?

Web Hosting usluga sastoji se iz tri predefinisana plana:

  • Web Hosting Basic,
  • Web Hosting Plus,
  • Web Hosting Premium,

i dodatnih usluga koje omogućavaju dokup pojedinih resursa i kreiranje planova prema potrebama korisnika. U sve planove/pakete Web Hosting usluge uključeni su email i domain hosting.

 Web Hosting Plan

Basic


Jedan web site sa umjerenim brojem posjeta i generisanom količinom saobraćaja

Plus

Jedan web site za velikim brojem posjeta i generisanom količinom saobraćaja ili više web site-ova sa umjerenim brojem posjeta i generisanom količinom saobraćaja

Premium


Jedan ili više web site-ova sa znatnim brojem posjeta i generisanom količinom saobraćaja

Godišnja naknada [KM]

36,00

60,00

120,00

Mjesečna naknada [KM]

3,00

5,00

10,00

Control panel
Serverska tehnologija Linux + Apache Linux + Apache Linux + Apache
Skriptni jezici i baze podataka PHP, MySQL, PostgreSQL PHP, MySQL, PostgreSQL PHP, MySQL, PostgreSQL
Maksimalan broj web siteova koji se mogu kreirati u okviru paketa 1 10 Neograničeno
Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketa Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Maksimalan broj domena uključenih u naknadu: 1 5 10
a) com.ba domena do 1 do 5 do 10
b) eksterna domena do 1 do 5 do 10
Poddomena uključena u naknadu Neograničeno Neograničeno
Besplatan Let's Encrypt SSL certifikat
Disk prostor (SSD) 2 GB 4 GB 10 GB
Mjesečni promet (HTTP+FTP+MAIL) Neograničen Neograničen Neograničen
Dnevni backup
Upravljanje DNS zapisima
Baze podataka
My SQL 1 Neograničeno Neograničeno
PostgreSQL Neograničeno Neograničeno
Skriptni jezici
PHP
PHP Memory Limit 256 MB 256 MB 512 MB
Email karakteristike
Email disk prostor 2 GB 5 GB 10 GB
Email sistem Zimbra Zimbra Zimbra
Email account-a Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Email forwards-a Neograničeno Neograničeno Neograničeno
Autoresponders Neograničeno Neograničeno Neograničeno
POP3/IMAP/SMTP
Webmail
Calendar
Tasks
Adress Book
Antispam [CISCO Iron Port]
Antivirus [CISCO Iron port]
Ostale karakteristike/funkcionalnosti
Free migration assistance

*Cijene izražene bez PDV. Godišnja naknada za Web Hosting navedena samo informativno.

Email Hosting usluga ima jedan osnovni plan koji omogućava kreiranje neograničenog broja mail adresa i domena za email hosting, korištenje mail servisa. Inicijalno je kroz plan email hosting uslgue alociran diskovni prostor od 10 GB, koji korisnik može proširivati na zahtjev korištenjem dodatne usluge Dodatni 1 GB disk prostora za email.

Email plan Email hosting
Namjena Korištenje mail servisa uz kreiranje mail adresa i domena za mail hosting, koje će mail adrese imati u nazivu.
Mjesečna naknada [KM]* 5,00
Email sistem Zimbra
Disk prostor 10GB
Email account-a neograničeno
Email alias-a neograničeno
Email forwards-a neograničeno
Autoresponders neograničeno
POP3/IMAP/SMTP
Webmail
Calendar
Tasks
Adress Book
Antispam [CISCO Iron Port]
Antivirus [CISCO Iron Port]
Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketa Neograničeno
Maksimalan broj domena uključenih u naknadu: 5
a) com.ba do 5
b) internacionalna domena registrovana kod BH Telecoma X
c) eksterna domena do 5
Poddomena uključena u naknadu Neograničeno
Control panel
Upravljanje DNS zapisima
Dnevni backup
*Cijene su bez PDV-a

Domain hosting usluga omogućava korisnicima registraciju domenskih imena, upravljanje DNS zapisima, parkiranje domena I dodatne usluge, domene i besplatna je

 

Domain Plan Domain hosting
Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketa neograničeno
Maksimalan broj domena uključenih u naknadu X
Control panel
Upravljanje DNS zapisima
Dnevni backup
 

Ugovaranje korištenja usluga

Korištenje Hosting usluge ugovara se na neodređeno vrijeme bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa.

Prilikom ugovaranja korištenja Hosting usluga, korisnik će za potrebe upravljanja uslugama dobiti username i password pomoću kojih pristupa upravljačkom interfaceu namijenjenom za korištenje Hosting usluga.

Kako se naplaćuje?

Naknada za korištenje Hosting usluga naplaćuje se mjesečno u fiksnom iznosu za sve osnovne i dodatne usluge iz Hosting ponude, uz izuzetak dodatne usluge Zakup dodatne domene (internacionalne domene registrovane kod BH Telecoma) I Dodatne usluge SSL Certifikat, za koje se naplaćuje naknada na godišnjem nivou.

Obračun korištenja usluga započinje sa danom realizacije/aktivacije usluge.

U prvom i posljednjem mjesecu korištenja hosting usluga za osnovne usluge naplaćuje se naknada srazmjerno broju dana korištenja.

 

Osnovne Hosting usluge Jedinica mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
Basic Web Hosting mjesečno 3,00 3,51
Plus Web Hosting mjesečno 5,00 5,85
Premium Web Hosting mjesečno 10,00 11,70
Email Hosting mjesečno 5,00 5,85
Domain Hosting mjesečno 0,00 0,00

Dodatne Hosting usluge

Domena Jednica mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
Dodatna com.ba domena: mjesečno    
- Web Hosting Basic 0,5 0,85
- Web Hosting Plus 0,4 0,68
- Web Hosting Premium 0,3 0,51
- Email Hosting 0,4 0,68
- Domain Hosting 0,5 0,85
Dodatna eksterna domena: mjesečno    
- Web Hosting Basic 0,5 0,85
- Web Hosting Plus 0,4 0,68
- Web Hosting Premium 0,3 0,51
- Email Hosting 0,4 0,68
- Domain Hosting 0,5 0,85
Dodatna registrovana (internacionalna) domena [Web Hosting, Email Hosting, Domain Hosting]: godišnje    
- .com 20,40 23,87
- .co 44,40 51,95
- .org 26,40 30,89
- .net 26,40 30,89
- .biz 21,60 25,27
- .info 21,60 25,27
- .blog 54,00 63,18
- .city 36,00 42,12
- .help 54,00 63,18
- .jobs 246,00 287,82
- .live 96,00 112,32
- .ltd 42,00 49,14
- .media 54,00 63,18
- .movie 504,00 589,68
- .name 30,00 35,1
- .news 48,00 56,16
- .photo 54,00 63,18
- .pics 54,00 63,18
- .pro 30,00 35,1
- .sale 54,00 63,18
- .school 54,00 63,18
- .shop 66,00 77,22
- .show 54,00 63,18
- .site 54,00 63,18
- .tech 84,00 98,28
- .team 54,00 63,18
- .tel 30,00 35,1
- .top 24,00 28,08
- .town 54,00 63,18
- .vip 36,00 42,12
- .watch 54,00 63,18
- .webcam 54,00 63,18
- .wiki 54,00 63,18
- .work 24,00 28,08
- .zone 54,00 63,18
Alias na domenu: mjesečno    
a) Web Hosting Plus 0,20 0,23
b) Web Hosting Premium 0,10 0,12
Poddomena: mjesečno    
a) Web Hosting Plus 0,00 0,00
b) Web Hosting Premium 0,00 0,00
c) Email Hosting 0,00 0,00
d) Domain Hosting 0,00 0,00

 

 

Disk prostor Jedinica mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
Dodatni 1 GB za email: mjesečno    
a) Web Hosting Plus 1,20 1,40
b) Web Hosting Premium 0,90 1,05
c) Email hosting 1,00 1,17
Dodatnih 100 MB: mjesečno    
a) Web Hosting Plus 0,29 0,34
b) Web Hosting Premium 0,25 0,29

 

 

SSL Certifikati [Web Hosting Basic, Plus, Premium] Jedinica mjere Cijena bez PDV Cijena sa PDV
Symantec SSL Lite Wildcard godišnje 174,00 203,58
Thawte SSL 123 108,00 126,36
GeoTrust Quick SSL 138,00 161,46
TrustWave Domain-Vetted SSL 36,00 42,12
RapidSSL Basic 24,00 28,08
RapidSSL Wildcard 198,00 231,66

 

 

Kako se usluga ugovara?

Za ponudu usluge Kolokacija u Data Centru BH Telecoma:

Privatni korisnici

Poslovni korisnici

Back To Top