skip to Main Content
CLOUD NETWORKING

CLOUD
NETWORKING

BH Telecom Secure Cloud Networking usluge spadaju u domen eksternih Cloud networking servisa i predstavljaju skup usluga mrežnog povezivanja lokacija korisnika sa Data Centrom BH Telecoma koje omogućavaju:

 • kreiranje hibridnog mrežnog okruženja lokacija korisnika i resursa u Data Centru BH Telecoma,
 • korištenje funkcionalnosti sigurnog/zaštićenog međusobnog mrežnog povezivanja lokacija,
 • korištenja funkcionalnosti sigurnog/zaštićenog pristupa Internetu.
Layer 30

Cloud Access usluga omogućava povezivanje lokacija korisnika sa Data Centrom BH Telecoma
(Site-to-Site, Point-to-Site, Point-to-Point).

Pod lokacijama korisnika podrazumijevaju se: mobile office, office, home office, LAN/VPN korisnika, Data Centar korisnika. Korisnik usluga BH Telecom Cloud Access ima mogućnost korištenja computing resursa u Data Centru BH Telecoma. Konfiguracija Virtuelne mašine koja se dodjeljuje na zahtjev (VM Image):

 • 1 vCPU
 • 1 GB RAM,
 • 10 GB HDD,
 • OS image: Ubuntu, Centos.

Korištenje jedne Virtuelne mašine navedene konfiguracije uključeno je u naknadu za uslugu BH Telecom Cloud Access, bez obzira na broj lokacija koje je korisnik povezao sa Data Centrom BH Telecoma. Proširivanje, korištenje dodatnih resursa naplaćuje se po cjenovniku Computing usluga.

Layer 30

Private Connect

Cloud Access Private Connect usluga omogućava povezivanje lokacija korisnika sa BH Telecom Data Centrom kroz pristupnu mrežnu infrastrukturu BH Telecoma, dediciranim linkovima simetričnog kapaciteta od 2 Mbps do 1 Gbps.

 

Public Connect

Cloud Access Public Connect usluga omogućava povezivanje lokacija korisnika sa BH Telecom Data Centrom dodijeljenim linkovima kroz javnu Internet mrežu (IP tunneliranje, site-to-site/point-to-point network tunnel). Uslov je javna statička IP adresa na strani korisnika i point-to-point komunikacija sa Data Centrom BH Telecoma putem IP Sec, SSH, SSL protokola. Korisnik obezbjeđuje statičku javnu IP adresu kroz uslugu pristupa internetu od svog providera usluge i opremu u slučaju uspostavljanja IP Sec tunela prema Data Centru BH Telecoma.

SECURE GATEWAY

Usluga Secure Gateway je dodatna Cloud Access usluga koja korisniku omogućava:

 • korištenje VPN gateway funkcionalnosti – Secure VPN Gateway ,
 • korištenje Internet gateway funkcionalnosti – Secure Internet Gateway.

Usluga uključuje security funkcionalnosti i servise:

 • Statefull Firewall (State Table),
 • Load Balancing prema resursima korisnika,
 • NAT ( port forwarding, 1:1 NAT, outbound NAT, NAT reflection),
 • Captive portal,
 • VPN (IPSec, SSL VPN).

SECURE VPN GATEWAY

Usluga Secure VPN Gateway korisniku omogućava uspostavljanje multipoint mrežne komunikacije između svih lokacija koje je povezao sa Data Centrom, zakupljenih resursa u Data Centru (mash topologija).

Usluga Secure VPN Gateway se automatski aktivira u slučaju povezivanja više od jedne (druge, treće…) lokacije sa Data Centrom BH Telecoma. Uspostavlja se VPN funkcionalnost između svih krajnjih tačaka/lokacija korisnika.

Layer 30

SECURE INTERNET GATEWAY

Usluga Secure Internet Gateway korisniku omogućava korištenje funkcionalnosti virtuelnog Internet gatewaya, odnosno siguran pristup Internetu iz hibridnog mrežnog okruženja koje je korisnik kreirao povezivanjem svojih lokacija (korištenjem usluge BH Telecom Cloud Access) i resursa u Data Centru BH Telecoma, i obrnuto, sa Interneta ka resursima korisnika u Data Centru BH Telecoma.

Dodatne sigurnosne usluge

Usluga omogućava zakup javnih statičkih IP adresa od BH Telecoma.

Antivirus i Antispam zaštita virtuelnih mašina/server na kojima korisnici hostiraju svoj e-mail servere. Omogućava zaštitu korisničke mreže i resursa na Data Centru BH Telecoma od virusa, spama i drugog neželjenog sadržaja. (Mail Server na Data Centru BH Telecoma ili lokaciji korisnika).

Usluga omogućava postavljanje Web Application Firewall (WAF) ispred servera u vlasništvu korisnika. BH Telecom konfiguriše WAF.

Usluga uključuje i mail i web zaštitu.

Usluga omogućava preveniranje i zaštitu korisničkih resursa na Data Centru BH Telecoma i mreže korisnika od zlonamjerenih napada sa Interneta (skeniranje saobraćaja na javnim IP adresama).

Upravljana usluga

Managed CPE je dodatna usluga na Cloud Access Private Connect usluzi koja omogućava korisniku da funkcije konfigurisanja, monitoringa i održavanja na mrežnom nivou, za linkove koji se koriste za povezivanje sa Data Centrom BH Telecoma, prenese na BH Telecom. BH Telecom je zadužen za nabavku, ugradnju, konfiguraciju, rutiranje i upravljanje korisničkih CE/CPE rutera. Uslugu je moguće koristiti kao dodatnu u slučaju kada je povezivanje na Data Centar BH Telecoma realizovano kroz mrežu BH Telecoma, korištenjem Private Connect usluge.

Usluga uključuje:

 • Korištenje CPE uređaja BH Telecoma;
 • Inicijalnu konfiguraciju
  • pristup uređaju, sigurnost, nadzorni protokol,
  • konfiguracija fizičkih i logičkih WAN i LAN portova,
  • konfiguracija mrežnih i routing protokola (ili statičko routiranje),
  • konfiguracija DNS, NAT, DHCP, NTP
 • Monitoring i održavanje
  • stalni monitoring i proaktivni nadzor uređaja,
  • alarmi u slučaju prekida ili većih grešaka na uređaju ili WAN konekciji,
  • otklanjanje smetnji uočenih alarmom bez potrebe prijave od strane korisnika,
  • otklanjanje smetnji po prijavi korisnika,
  • otklanjanje ostalih uočenih ili prijavljenih hardware, software i konekcijskih problema,
  • preventivno održavanje – backup konfiguracije, upgrade OS/Firemware-a u slučaju uočavanja problema (software bug), itd,
 • Izmjene inicijalne konfiguracije na zahtjev korisnika u okviru već konfigurisanih parametara i postavki, bez izmjena u dizajnu mreže
 • Priključenje korisničke LAN mreže.
 • Monitoring i upravljanje CPE uređaja i linka, 24×7 proaktivno nadgledanje, izdavanje/generisanje alerta.
 • Pregled ostvarenog saobraćaja – trenutno na linku i historijat na dnevnoj, sedmičnoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi, ukoliko postoji tehnička mogućnost.

Managed Virtual Firewall je dodatna usluga na Cloud Access Private i Public Connect uslugama koja omogućava korisniku da funkcije konfigurisanja, monitoringa i održavanja virtuelnog firewall koji se podiže kod povezivanja sa Data Centrom BH Telecoma prenese na BH Telecom. BH Telecom je zadužen za uspostavljanje, konfiguraciju, održavanje i upravljanje korisničkog virtuelnog firewalla.

Usluga uključuje:

 • inicijalnu konfiguraciju
 • monitoring i održavanje
 • preventivno održavanje
 • manje izmjene inicijalne konfiguracije na zahtjev korisnika u okviru već konfigurisanih parametara i postavki.
Back To Top