NabavkeJavni poziv za dostavu terminalne opreme - VoIP adaptera/VoIP telefona za testiranje njihove tehničke usaglašenosti sa BH Telecom IP Centrex sistemom za pružanje usluge IP Centrex

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme VoIP adaptera/VoIP telefona za pružanje usluge IP Centrex. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj VoIP adapter/VoIP telefon koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata Potvrda o usaglašenosti VoIP adaptera/VoIP telefona sa BH Telecom IP Centrex sistemom. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tipove terminalne opreme VoIP adaptera/VoIP telefona navedenih u ovom javnom pozivu.

 

 

Potvrde o usaglašenosti VoIP adaptera/VoIP telefona sa BH Telecom IP Centrex sistemom koristiće se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne opreme VoIPadaptera/VoIP telefona i biće obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju hardvera i softvera (firmware i ostale softverske komponente uređaja) VoIP adaptera/VoIP telefona koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o usaglašenosti. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je dvije godine. Po isteku ovog roka dobavljač je dužan ponovo pokrenuti postupak testiranja, odnosno podnijeti zahtjev za reizdavanje potvrde.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje VoIPadaptere/VoIP telefone koji odgovaraju traženim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:  

BH Telecom d.d.Sarajevo

Direkcija BH Line

Franca Lehara 7, Sarajevo

sa naznakom:“VoIP adapter/VoIP telefon terminalna oprema za testiranje – tip <XXXX>“.

Detalji o tipovima uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

VoIP adaptere/VoIP telefone, minimalno 3 komada, je potrebno dostaviti u orginalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, softver za izradu konfiguracijskih fajlova za provisioning, ukoliko je isti potreban, sa detaljnom dokumentacijom za instalaciju i podešavanje softvera i pravljenje konfiguracijskih fajlova (ovaj softver mora biti konzolna aplikacija kako bi se mogla koristiti za automatsko generiranje konfiguracijskih fajlova od strane provisioning sistema BH Telecoma). Ukoliko softver za izradu konfiguracijskih fajlova nije potreban, potrebno je dostaviti detaljan opis procedure za izradu konfiguracijskih fajlova.

Potrebno je dostaviti detaljnu dokumentaciju i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje, te potrebne alate za pripremu testnog okruženja.

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:

Ukoliko testiranje bude uspješno, od tri dostavljena testna komada VoIP adaptera/VoIP telefona terminalne opreme, nakon testiranja će biti vraćen  samo jedan komad, dok će se druga dva zadržati radi usaglašavanja sa budućim verzijama VoIP servera. Oprema će biti vraćena u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 60 dana. Opremu je moguće preuzeti lično.   

VoIP adapter/VoIP telefon koji je predmet ovog javnog poziva treba pripadati jednom od sljedećih tipova uređaja:

·         VoIP adapter sa minimalno 8 analognih priključaka

·         VoIP adapter sa minimalno 16 analognih priključaka

·         VoIP adapter sa minimalno 24 analogna priključka

·         VoIP telefon – žični

·         VoIP telefon – bežični

·         VoIP telefon – žični sekretarski

Uređaj će biti testiran po definisanoj listi testova koja će potencijalnom ponuđaču biti dostavljena prije početka testiranja.

VoIPadapter/VoIP telefon terminalna oprema za usluge IP Centrex sistema za koju BH Telecom vrši kontinuirana testiranja treba da zadovolji sljedeće minimalne karakteristike:

Tip 1 - VoIP adapter sa minimalno 8 analognih priključaka

·      Minimalno 8 analognih telefonskih priključaka (FXS) – RJ11 sa pripadajućim kablovima (minimalno 8 kablova)

·         Minimalno 1 WAN Ethernet priključak  - RJ45 sa pripadajućim kablom

·         Minimalno 1 LAN Ethernet priključak  - RJ45

·         Napajanje: AC adapter, 220V, 50Hz sa pripadajućim kablom

·         Funkcionalnost DHCP i Static IP mrežnih postavki

·      IP Centrex ready – registracija, komunikacija i korištenja VoIP servisa sa Ericsson IMS platformom i  Broadsoft aplikacijskim serverom putem SIP protokola

·         Automatski provisioning

·         Upgrade Firmware-a sa provisioning servera

·         Minimalno podržane usluge:

o   NTP

o   Fax – T.38 i passtrough

o   Postavke dial tonova

o   Fleksibilni dial plan

o   Udaljeni pristup za konfiguraciju

o   Prikaz broja pozivaoca – mora funkcionisati sa svim telefonskim aparatima koje BH Telecom nudi svojim korisnicima

o   Preusmjernje (bezuslovno, na nejavljanje i na zauzeće)

o   Call Waiting 

o   Call Hold

o   Conference call

o   Call Transfer (unattended i attended)

Tip 2 - VoIP adapter sa minimalno 16 analognih priključaka

·         Minimalno 16 analognih telefonskih priključka (FXS) – mora biti isporučen odgovarajući kabl ili kablovi sa RJ11 završecima za spajanje minimalno 16 analognih telefona na adapter

·         Minimalno 1 WAN Ethernet priključak  - RJ45 sa pripadajućim kablom

·         Minimalno 1 LAN Ethernet priključak  - RJ45

·         Napajanje: AC adapter, 220V, 50Hz sa pripadajućim kablom

·         Fukncionalnost DHCP i Static IP mrežnih postavki

·         IP Centrex ready – Registracija, komunikacija i korištenja VoIP servisa sa Ericsson IMS platformom i Broadsoft aplikacijskim serverom putem SIP protokola

·         Automatski provisioning

·         Upgrade Firmware-a sa provisioning servera

·         Minimalno podržane usluge:

o   NTP

o   Fax – T.38 i passtrough

o   Postavke dial tonova

o   Fleksibilni dial plan

o   Udaljeni pristup za konfiguraciju

o   Prikaz broja pozivaoca – mora funkcionisati sa svim telefonskim aparatima koje BH Telecom nudi svojim korisnicima

o   Preusmjernje (bezuslovno, na nejavljanje i na zauzeće)

o   Call Waiting 

o   Call Hold

o   Conference call

o   Call Transfer (unattended i attended)

Tip 3 - VoIP adapter sa minimalno 24 analogna priključka

·         Minimalno 24 analogna telefonska priključka (FXS) – mora biti isporučen odgovarajući kabl ili kablovi sa RJ11 završecima za spajanje minimalno 24 analogna telefona na adapter

·         Minimalno 1 WAN Ethernet priključak  - RJ45 sa pripadajućim kablom

·         Minimalno 1 LAN Ethernet priključak  - RJ45

·         Napajanje: AC adapter, 220V, 50Hz sa pripadajućim kablom

·         Fukncionalnost DHCP i Static IP mrežnih postavki

·         IP Centrex ready – registracija, komunikacija i korištenja VoIP servisa sa Ericsson IMS platformom i Broadsoft aplikacijskim serverom putem SIP protokola

·         Automatski provisioning

·         Upgrade Firmware-a sa provisioning servera

·         Minimalno podržane usluge:

o   NTP

o   Fax – T.38 i passtrough

o   Postavke dial tonova

o   Fleksibilni dial plan

o   Udaljeni pristup za konfiguraciju

o   Prikaz broja pozivaoca – mora funkcionisati sa svim telefonskim aparatima koje BH Telecom nudi svojim korisnicima

o   Preusmjernje (bezuslovno, na nejavljanje i na zauzeće)

o   Call Waiting 

o   Call Hold

o   Conference call

o   Call Transfer (unattended i attended)

Tip 4 - VoIP telefon - žični

·         Telefonski aparat sa žično povezanom slušalicom

·         Minimalno 1 WAN Ethernet priključak  - RJ45 sa pripadajućim kablom

·         Napajanje: AC adapter, 220V, 50Hz sa pripadajućim kablom

·         Fukncionalnost DHCP i Static IP mrežnih postavki

·         IP Centrex ready – registracija, komunikacija i korištenja VoIP servisa sa Ericsson IMS platformom i Broadsoft aplikacijskim serverom putem SIP protokola

·         Mogućnost kreiranja minimalno 2-SIP usera

·         Automatski provisioning

·         Upgrade Firmware-a sa provisioning servera

·         Mogućnost nadogradnje jezika na jedan od službenih jezika u BiH

·         Osvjetljeni grafički prikazivač (displej) sa minimalno 3 reda

·         Telefonski imenik sa minimalno 100 (sto) imena/ telefonskih brojeva

·         Prikaz primljenih, propuštenih poziva (minimum 50) i biranih poziva (minimum 50)

·         Prikaz datuma i vremena na prikazivaču (displeju)

·         Podešavanje glasnoće zvona

·         Promjena melodije zvona

·         Speakerphone-zvučnik na bazi za razgovor bez podizanja slušalice (Heandsfree)

·         Brzo pozivanje

·         Prekid slanja govora tokom razgovora –Mute

·         „Ne uznemiravaj“- Do not disturb

·         Postavljanje posebne šifre za korisnika i administratora

·         Podrška za PoE (IEEE 802.3.af)

·         Podrška za korporativni direktorij – LDAP ili XML baziran

·         Minimalno podržane usluge:

o   NTP

o   Fleksibilni dial plan

o   Udaljeni pristup za konfiguraciju

o   Prikaz broja pozivaoca

o   Preusmjernje (bezuslovno, na nejavljanje i na zauzeće)

o   Call Waiting

o   Call Hold

o   Conference call

o   Call Transfer (unattended i attended)

Tip 5 - VoIP telefon - bežični

·         Telefonski aparat sa bežično povezivom slušalicom

·         Minimalno 1 WAN Ethernet priključak  - RJ45 sa pripadajućim kablom

·         Napajanje: AC adapter, 220V, 50Hz

·         Domet – minimalon 30 m

·         Napajanje slušalice: baterija AAA tipa ili chargeable baterija sa odgovarajućim punjačem

·         Fukncionalnost DHCP i Static IP mrežnih postavki

·         IP Centrex ready – registracija, komunikacija i korištenja VoIP servisa sa Ericsson IMS platformom i Broadsoft aplikacijskim serverom putem SIP protokola

·         Mogućnost kreiranja minimalno 2-SIP usera

·         Automatski provisioning

·         Upgrade Firmware-a sa provisioning servera

·         Mogućnost nadogradnje jezika na jedan od službenih jezika u BiH

·         Osvjetljeni grafički prikazivač (displej) sa minimalno 4 reda (3+1)

·         Telefonski imenik

·         Prikaz primljenih, propuštenih poziva (minimum 10) i biranih poziva (minimum 10)

·         Prikaz datuma i vremena na prikazivaču (displeju)

·         Podešavanje glasnoće zvona

·         Promjena melodije zvona

·         Speakerphone na slušalici ili zvučnik na bazi za razgovor preko razglasa uređaja (Heandsfree)

·         Brzo pozivanje

·         Minimalno podržane usluge:

o   NTP

o   Fleksibilni dial plan

o   Udaljeni pristup za konfiguraciju

o   Prikaz broja pozivaoca

o   Preusmjernje (bezuslovno, na nejavljanje i na zauzeće)

o   Call Waiting

o   Call Hold

o   Conference call

o   Call Transfer

Tip 6 - VoIP telefon – žični sekretarski

·         Telefonski aparat sa žično povezanom slušalicom

·         Minimalno 1 WAN Ethernet priključak  - RJ45 sa pripadajućim kablom

·         Napajanje: AC adapter, 220V, 50Hz sa pripadajućim kablom

·         Fukncionalnost DHCP i Static IP mrežnih postavki

·         IP Centrex ready – registracija, komunikacija i korištenja VoIP servisa sa Ericsson IMS platformom i Broadsoft aplikacijskim serverom putem SIP protokola

·         Mogućnost kreiranja minimalno 2-SIP usera

·         Automatski provisioning

·         Upgrade Firmware-a sa provisioning servera

·         Mogućnost nadogradnje jezika na jedan od službenih jezika u BiH

·         Osvjetljeni grafički prikazivač (displej) sa minimalno 3 reda

·         Telefonski imenik sa minimalno 100 (sto) imena/ telefonskih brojeva

·         Prikaz primljenih, propuštenih poziva (minimum 50) i biranih poziva (minimum 50)

·         Prikaz datuma i vremena na prikazivaču (displeju)

·         Podešavanje glasnoće zvona

·         Promjena melodije zvona

·         Speakerphone-zvučnik na bazi za razgovor bez podizanja slušalice (Heandsfree)

·         Brzo pozivanje

·         Prekid slanja govora tokom razgovora –Mute

·         „Ne uznemiravaj“- Do not disturb

·         Postavljanje posebne šifre za korisnika i administratora

·         Podrška za PoE (IEEE 802.3.af)

·         Podrška za korporativni direktorij – LDAP ili XML baziran

·         Podrška za Busy Lamp Field (BLF) za Broadsoft aplikacijski server

·         Podrška za Shared Call Appearance (SCA) za Broadsoft aplikacijski server

·         Minimalno 10 programabilnih tipki. Iste se minimalno moraju moći programirati za brzo biranje i Busy Lamp Field. Moguće je dostaviti u kompletu sa ekstenzijom za programabilne tipke. U ovom slučaju sve tipke ekstenzije moraju funkcionisati na isti način kao da su dio telefona, a ekstenzija se mora napajati od strane telefona na koji je spojena.

·         Minimalno podržane usluge:

o   NTP

o   Fleksibilni dial plan

o   Udaljeni pristup za konfiguraciju

o   Prikaz broja pozivaoca

o   Preusmjernje (bezuslovno, na nejavljanje i na zauzeće)

o   Call Waiting

o   Call Hold

o   Conference call

o   Call Transfer (unattended i attended)

 

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: IPCentrex_certifikacija@bhtelecom.ba

24.06.2015