NabavkeISPRAVKA JAVNOG POZIVA

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja, Ispravkom javnog poziva objavljenom u „Oslobođenju“ u srijedu, 12.08.2015., pozvala je zainteresirana pravna lica registrovana za poslove video/audio produkcije da prisustvuju prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma za koje će se raditi produkcija TV i radio spota, i to u srijedu, 19.08.2015. sa početkom u 12 sati, u Izvršnu direkciji za razvoj poslovanja BH Telecoma u Sarajevu.

 

Ovom prilikom obavještavamo zainteresirana pravna lica da se ova prezentacija, umjesto u navedenom terminu, odgađa do daljnjeg. 

18.08.2015