NabavkeJAVNI POZIV za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)

  

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spota.

 

U skladu s tim, BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja poziva sva zainteresirana pravna lica koja su registrovana za poslove produkcije  video/audio materijala na prezentaciju ponude/aktivnosti BH Telecoma za koje će se raditi produkcija TV i radio spota.

 

Prezentacija će se održati u srijedu, 12.08.2015. godine sa početkom u 12:00 sati, u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja BH Telecoma u Sarajevu, sala na I. spratu zgrade BH Telecoma, ul. Franca Lehara 7.

 

Nakon izvršene prezentacije biće svim predstavnicima pravnih lica koja su bila na prezentaciji uručeni pisani materijali, sa zahtjevom da, ako su zainteresirani, dostave prijedlog kreativnih rješenja za audio i video komunikacijske materijale  BH Telecoma (radio i TV spot) i njihovu produkciju.

 

Po prispjeću kreativnih rješenja pravnih lica koja su dostavila prijedloge i tako izrazila interes za navedeni posao (produkciju), BH Telecom će razmotriti prispjele kreacije, ideje, rješenja, te u roku od tri dana pismeno obavijestiti pozvane učesnike o izboru najprihvatljivijih rješenja.

 

Sa izabranom agencijom/agencijama će se pristupiti pregovorima i sklopiti komercijalni ugovori.

 

 

11.08.2015