NabavkeSD-WAN rješenje sa CPE/vCPE opremom

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije sa pokažu interes i dostave odgovore na RFI/RFP za implementaciju SD-WAN rješenja sa CPE/vCPE opremom u BH Telecomu.

Cilj RFI/RFP je da se prikupe detaljne informacije u vendorima, rješenjima i opremi koja se može naći na tržištu, a radi kvalitetnog planiranja eventualne nabavke predmetnog rješenja.
 

Sve zainteresovane kompanije trebaju poslati mail u kojem će pokazati interes za predmetni projekat na slijedeće adrese, nakon čega će dobiti kompletan RFI/RFP dokument: 
 

adnan.jelic@bhtelecom.ba; 

gospava.curic-causevic@bhtelecom.ba; 

sanjin.medic@bhtelecom.ba; 

vildan.husomanovic@bhtelecom.ba  

 

Krajnji rok za dostavu svih odgovora na RFI/RFP je 10.01.2018. godine.

Naglašavamo da kompletna procedura RFI/RFP ne obavezuje BH Telecom za nabavku i implementaciju bilo kojeg od ponuđenih rješenja., niti obavezuje da se ponuđena rješenja moraju planirati ili implementirati u bilo kojem obliku u budućnosti u BH Telecomu.“ 

 

 

 

04.12.2017