NabavkeJAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC, Microsoft/Nokia, Alcatel, Sony, Huawei, Lenovo, ZTE i CAT

Predmet javnog poziva

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:

 

Pismo autorizacije kojim se potvrđuje da je distributer ovlašten od strane proizvođača za isporuku mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC, Microsoft/Nokia, Alcatel, Sony, Huawei, Lenovo, ZTE i CAT za tržište Bosne i Hercegovine i da može ispuniti sljedeće:

Ovlašteni distributer je dužan dostaviti:

-       Izjavu kojom se obavezuje da će mobilne uređaje koji budu predmet ugovora isporučivati na paritetu DDP Sarajevo,  ul. Bulevar Meše Selimovića 18, Incoterms 2010.

-       Ukoliko dobavljač nije autorizovani/ovlašteni serviser a ugovorio je servisnu podršku sa trećim pravnim licem koje je autorizovani/ovlašteni serviser terminalnih uređaja, dužan je dostaviti Izjavu servisera ovlaštenog od strane proizvođača ponuđenog branda za pružanje servisne podrške, a sa kojim je ponuđač ugovorio servisnu podršku, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da će u ime i za račun ponuđača, vršiti servis terminalnih uređaja u skladu sa Servisnim ugovorom koji je u prilogu tenderske dokumetacije.

Dobavljač koji za autorizovani servis bude odabrao treće pravno lice i dalje je nosilac svih prava i obaveza po Servisnom ugovoru.

 

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača mobilnih uređaja, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

 

Podnošenje pisma namjere

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Sektor za upravljanje marketingom

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja  – ne otvaraj!''

 

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem faksa: +387 33 256 435.

28.12.2015