NabavkeJAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA

I Predmet poziva

Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih vozila Direkcije Sarajevo, putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji u tabeli:PODACI O VOZILIMA

 

Red. br

 

 

Marka /vrsta vozila

 

 

Godina proizvodnje

Broj šasije

Broj motora

Početna cijena vozila u KM ( bez PDV-a)

1

VOLKSWAGEN

POLO 1,9 SDII

2009.

WVWZZZ9NZAB010828

ATA018518

4.650,00

2

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y554251053

ASY289898

3.200,00

3

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y954250939

ASY289872

3.200,00

4

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y554245270

ASY288942

3.150.00

5

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y354248233

ASY288934

2.650,00

6

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y354248247

ASY289474

 

3.200,00

7

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y254249020

ASY289481

3.200,00

8

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16YX54251095

ASY289923

3.200,00

9

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y154249929

ASY289467

3.200,00

10

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y554251067

ASY289877

3.000,00

11

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y054249341

ASY289483

3.150,00

12

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y754250079

ASY289503

3.100,00

13

Škoda Fabia AC-Caravan

putničko

2004.

TMBJF16Y354250953

ASY289871

3.000,00

14

LADA NIVA 1,7l

2009

XTA21214091927560

212149285199

1.500,00
II Uslovi za učešće

 


III Sadržaj ponude


Ponuda treba da sadrži:

Za fizička lica

 

Za pravna lica


IV Rok za dostavu ponude


Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili lično na adresu:

BH TELECOM dd SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo sa naznakom:
«PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA DIREKCIJE SARAJEVO  -  NE OTVARAJ PONUDA BROJ: ____________»  (sa jasno naznačenim rednim brojem vozila za koje se dostavlja ponuda).

Rok za podnošenje ponuda je ___________  godine. do ______ sati.

Motorna vozila  se mogu pogledati dana _________ godine u vremenu od ____ do ____sati u  krugu zgrade Telecom Inženjeringa u ulici  Bulevar Meše Selimovića 18 Sarajevo


V Javno otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda će se održati  _________ godine u ____sati u Sali na II spratu BH Telecom dd, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati  ponuđači koji su dostavili ponudu za javni poziv (fizička lica), odnosno, osoba ovlaštena na učešće na prodaji putem pribavljanja pismenih ponuda (pravna lica), uz dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

VI Ocjena ponuda
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je  najveća ponuđena cijena u odnosu na početnu.
Ponuda koja ne bude sadržavala sve potrebne elemente definisane u tačci III, neće se uzeti u razmatranje.

U slučaju kada su ponude istovjetne, ponuđačima će se dati primjeren rok da se izjasne o novoj ponudi, na način da istu trebaju dostaviti na protokol do roka koji će biti određen.

Postupak otvaranja ponuda je određen tačkom V.

Povrat uplaćene kaucije svim ponuđačima izvršiće se uplatom na račun ponuđača, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji, u slučaju da odustane od kupovine.  

Kupac sa najvećom ponuđenom cijenom će sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem, te je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu na račun prihoda – ostalo  broj 1020500000083612 kod Union banke dd u roku od pet (5) dana nakon sklapanja ugovora, a u svakom slučaju prije preuzimanja vozila koje je predmet sklopljenog ugovora.

Prodavac će nakon obostrano potpisanog ugovora ispostaviti fakturu za kupljena vozila u skladu sa Zakonom o PDV-u, odnosno isti neće biti obračunat na putnička vozila.

Ukoliko ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom ne uplati iznos prodajne cijene u roku, ugovor o kupoprodaji postaje nevažeći, te gubi pravo na povrat kaucije. U tom slučaju, kupcem se proglašava naredni najbolji ponuđač koji je zadovoljio uslove prodaje.

Troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća krajnji kupac.

Predaja kupljenih rashodovanih vozila kupcu izvršit će se  u krugu zgrade Telecom Inženjeringa u ulici  Bulevar Meše Selimovića 18 Sarajevo, po uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila

Motorna vozila se prodaju u zatečenom stanju. Ista  se kupuju po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju

VII Kontak
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 661 102

 

 

07.01.2016