NabavkeSD-WAN rješenje sa CPE/vCPE opremom - Produženje roka za dostavu odgovora na RFI/RFP

BH Telecom obavještava sve zainteresovane kompanije za javni poziv SD-WAN rješenje sa CPE/vCPE opremom koji je objavljen na stranici https://www.bhtelecom.ba/7225+M5d514cde815.html da je krajnji rok za dostavu svih odgovora na RFI/RFP pomjeren sa 26.01.2018. godine na 02.02.2018. godine.

 

Zaposlenici koji su kontakt po predmetnom RFI/RFP će obavijestiti sve ponuđače koji su nas do sada kontaktirali i pokazali interes za učestvovanje u predmetnom RFI/RFP.

25.01.2018