NabavkeJAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora na području Općine Jablanica za potrebe Direkcije Mostar, BH Telecom d.d. Sarajevo

1. Predmet poziva:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, 71 000 Sarajevo, obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o poslovnom prostoru u užem centralnom području Općine Jablanica, u svrhu moguće kupoprodaje sa sljedećim karakteristikama:

 

 

 

 

2. Uslovi za predmetnu nekretninu:

 

 

 

 

3. Pravo sudjelovanja:

 

 

 

 

4. Dokumentacija:

 

Informacije, odnosno podaci o poslovnom prostoru, dostavljaju se u pismenom obliku, a treba da sadrže slijedeće:

 

 

 

 

 

Pored navedene dokumentacije, ukoliko je vlasnik nekretnine:

 

a) Fizičko lice, potrebno je dostaviti i:

 

 

 

 

b) Pravno lice, potrebno je dostaviti i:

 

 

 

 

5. Podnošenje dokumentacije:

 

Ponudu u zatvorenoj koverti sa gore traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju, sa naznakom „Dostava ponude za kupovinu prostora na području Općine Jablanica“ po Javnom pozivu broj: 03.3-2.4-11222/18-5168, dostaviti poštom ili neposredno na Protokol na slijedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7,  71 000 Sarajevo.

 

Rok za dostavu ponuda je  07.03.2018.  godine do 16:00h.

 

 

6. Dodatne informacije:

 

U postupku informacije BH Telecom d.d. Sarajevo, ne snosi nikakve troškove prikupljanja i dostave istih i istovremeno zadržava pravo da koristi prikupljene informacije isključivo u svrhu daljeg postupka kupovine.

Bh Telecom d.d. Sarajevo, zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja.

Dostava informacija BH Telecom d.d. Sarajevo, ne obavezuje ni po kom osnovu.

 

Kontakt telefon za sve dodatne eventualne informacije je 033/256-231. 

19.02.2018