NabavkeJAVNI POZIV za iskazivanje interesa

 

 

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja se bave pružanjem usluga izrade, zakupa i distribucije Viber stickera putem aplikacije Viber, a koja su registrovana za obavljanje usluga iz ove djelatnosti, da iskažu interes za saradnju sa BH Telecomom.

Po ovom Javnom pozivu BH Telecoma d.d. Sarajevo, pravna lica, potencijalni ponuđači usluga dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1.    Izjavu na memorandumu pravnog lica da ponuđač može pružiti BH Telecomu:

-       usluge izrade Viber stickera,

-       usluge zakupa i distribucije Viber stickera putem aplikacije Viber,

-       usluge kreiranja javne grupe „Viber Public Chat“ putem aplikacije Viber,

 

2.    Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima,

3.    Primjer izrađenih vizuala za Viber stickere, ako posjeduje iste,

4.    Ime i kontakt telefon odgovorne osobe ispred pravnog lica.

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „VIBER STICKERI - 2018.“.

Ostalo

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma. BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je 10 dana od datuma objave Javnog poziva na web stranici BH Telecoma.

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                      

01.02.2018