NabavkeJAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala – TV i radio spotova. U skladu s tim, BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja poziva sva zainteresovana pravna lica koja su registrovana za poslove produkcije video/audio materijala na prezentaciju usluga/ponude BH Telecoma za koje će se raditi produkcija TV i radio spotova.

Prezentacija će se održati u Sarajevu, u četvrtak, 22.06.2017. godine, sa početkom u 12 sati, u sali na I. spratu poslovne zgrade BH Telecoma u ulici Franca Lehara 7.

Nakon izvršene prezentacije predstavnicima prisutnih pravnih lica biće uručeni materijali sa zahtjevima za ponudu prijedloga kreativnih ideja/kreativnih rješenja za audio i video komunikaciju (radio i TV spotove) i njihovu produkciju.

Po prispjeću kreativnih rješenja pravnih lica koja su dostavila prijedloge i tako izrazila interes za navedeni posao (produkciju), BH Telecom će omogućiti agencijama da prezentiraju svoje ideje, te nakon razmatranja ideje/rješenja, pismeno obavijestiti pozvane učesnike o izboru.

Sa izabranom agencijom će se pristupiti pregovorima i sklopiti komercijalni ugovor.

19.06.2017