NabavkeIZMJENA JAVNOG POZIVA

Za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima objavljenog u javnim glasilima 04.04.2016. godine. Javni poziv se modifikuje u dijelu koji se odnosi na tehničku specifikaciju za VDSL2/ADSL2+ IAD (Home Gateway) i VDSL2/ADSL2+ 4 Port WLAN 11n Router.

Nova tehnička specifikacija za ove dvije kategorije uređaja je objavljena na web stranici BH Telecoma (www.bhtelecom.ba).

03.08.2016