NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

I

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

 

1.  RASHODOVANE AKUMULATORSKE BATERIJE  - (ELEKTRONSKI OTPAD)

 

LOT - 1  -  Rashodovani Akumulatori ( 444 komada)

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 5.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

 

2.  RASHODOVANI KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

 

LOT – 2 (Rashodovani kancelarijski namještaj - drveni

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

 

3.  RASHODOVANE GRAĐEVINSKE MAŠINE

 

LOT – 3 (Mini-bager  - Caterpillar  tip: 302.5 - neispravan)

Stanje opreme: Korišteno - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

LOT – 4 ( Mašina za kopanje kanala (lančana) – CASE tip: 860 turbo)

Stanje opreme: Korišteno  - ispravno

Početna prodajna vrijednost – 5.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

 

4.  RASHODOVANA VOZILA

 

LOT – 5 (Putnički automobil Škoda fabia 1.9 SDI 2005)

Stanje opreme: Korišteno - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 1.500,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

LOT – 6 (Putnički automobil Škoda fabia 1.9 SDI 2005 - havarisana)

Stanje opreme: Korišteno - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

LOT – 7 (Teretno vozilo Ford Tranzit Comby, 2006, 2.4 TDI)

Stanje opreme: Korišteno - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.500,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

 

5.  RASHODOVANI SEFOVI – TREZORSKA KASA

 

LOT – 8  (Sef/kasa  za čuvanje dragocijenosti - 1 tona – 2 komada)

Stanje opreme: Korišteno  - ispravno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

 

6.  RASHODOVANO ENERGETSKO POSTROJENJE

 

LOT – 9  (Rashodovani energetski transformatori ( 2 komada) i agregat diesel 160 Kva) + staro željezo

Stanje opreme: Korišteno  - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100% - Žiralno po prijemu predračuna

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 dana od uplate predračuna - skladište prodavca

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koje su predmet prodaje zainteresovanikupcimogudobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila kemal.salaka@bhtelecom.ba ili na telefon 062 33 00 66.

 

Svarashodovanasredstvasu uskladištena na slijedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo

 

ü  Priručno skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu, Telecom Inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo

 

II

Ø  Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije

 

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 500,00 KM ( petstotina KM )

 

Za LOT-2 = 200,00 KM (dvijestotine KM)

 

Za LOT-3 = 200,00 KM (dvijestotine KM)

 

Za LOT-4 = 500,00 KM ( petstotina KM )

 

Za LOT-5 = 150,00 KM ( stotinupedeset KM )

 

Za LOT-6 = 100,00 KM (stotinu KM)

 

Za LOT-7= 250,00 KM (dvijestotinepedeset KM)

 

Za LOT-8 = 100,00 KM (stotinu KM)

 

Za LOT-9 = 200,00 KM (dvijestotine KM)

 

 

 

 

 

 

 

III

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-2.4-59258/17  (NE OTVARATI!)“ najkasnije do četvrtka 31.08.2017 godine do 11.00 sati.

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

b)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština,

c)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština,

d)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora – ovjera Opština,

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana - ovjera Opština,

h)    dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije).

i)      Kopija Rješenja/dozvole nadležnog organa za zbrinjavnje elektronskog i električnog otpada ( samo za LOT-1)

 

Prijava može da sadrži upisan iznos ponuđene cijene za svaki LOT u slučaju da predstavnik ponuđača nije u mogučnosti da prisustvuje licitaciji! – Ponuđeni iznos će biti javno saopšten na otvranju ponuda – licitaciji i takva ponuda smatrat će se validnom!

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija za sve LOT-ove će se obaviti u četvrtak 31.08.2017. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje na javnim nadmetanjima dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

                                                                                 

IV

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecom-a d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem javnog nadmetanja koja je imenovana od strane Izvršnog Direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima  Br. 03-2.3-43801/17 od 07.07.2017 godine!

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

 

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666;

( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

21.08.2017